66 cikk a(z) jubileumi jutalom címkével:

Jubileumi jutalmat meddig kell kifizetni?

3 éve 1992 július 15-e óta dolgozom folyamatosan közalkalmazotti jogviszonyban óvodapedagógusként. Úgy tudom, hogy a 25 éves jubileumi jutalmat a 25 éves jogviszony betöltésének napján kellett volna megkapnom, de ez még most sem érkezett meg. Kérdésemre a főnököm csak azt válaszolta, meglehetősen flegmán, hogy ne aggódjak már, hamarosan meg fogom kapni. Azt szeretném kérdezni, hogy a munkáltató meddig halogathatja a kifizetést, amire ráadásul személyes okok miatt nagy szükségem lenne. Teljes cikk...


Mi számít bele a közalkalmazotti jogviszonyba?

4 éve Esetemben, a közalkalmazotti óvónői 25 éves jutalom megítélésekor egy önkormányzati fenntartású óvodában, nem vették figyelembe az egyházi és alapítványi fenntartású 7 éves munkaviszonyomat. Mivel a kjt szerint, ez nem nevesített jogszerzőidő. Érdeklődni szeretnék, hogy itt vége a történetnek? Van-e esetleg valami más hivatkozási alap, ami méltányosabb elbírálást tenne lehetővé? Mivel a szociális ágazatban. a szociális törvény szerint, ebben az esetben, a nem állami szektorú, de költségvetési támogatású intézményben dolgozók sem járhatnak rosszabbul a jubileumi jutalom esetén. Teljes cikk...


Mi számít közalkalmazotti jogviszonynak?

4 éve 1986 októbere és 1987 decembere között a Nagyközségi Közös Tanács VB Egységes Szakigazgatási Szervnél munkaviszonyban álltam. 1988. 01.07-től a mai napig közalkalmazotti jogviszonyban dolgozom. 2011 novemberében 25 éves jubileumi jutalomban részesültem. 2016 novemberében a 30 éves jubileumi jutalomra lettem volna jogosult, de a munkáltatóm nem ismerte el az 1986-1987-ig terjedő időszakot közalkalmazotti jogviszonyként, mivel szerintük az akkori munkáltató nem minősül a Kjt. hatálya alá. Kérdésem, hogy beszámít-e a jubileumi jutalomba az általam közölt időszak? Teljes cikk...


Jubileumi jutalom beleszámít a nyugdíjba?

4 éve Augusztustól leszek 40 év munkaviszony után nyugdíjas. Közalkalmazott vagyok, szeretném megtudni, hogy beszámolják-e augusztusig a fizetésemet és a jubileumi jutalmamat a nyugdíjamba. Teljes cikk...


Tologathatják a jubileumi jutalom kifizetését?

4 éve 1958 áprilisában születtem. 2017 márciusában szerzem meg a 40 éves munkaviszonyhoz szükséges korkedvezményt a nyugdíjhoz, tehát márciusban már a 40 éves jubileumi jutalmat kellene megkapnom. Ennek ellenére még a 25 éveset sem kaptam meg. Kinevezésemben az állt, hogy "Jubileumi jutalomra jogosultságának megállapítása az 1995. évi XLVIII. tv. - Ktv.-t módosító rendelkezései és a 170/1992. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. §-ában foglaltak - alapján történik. A 25. éves jubileumi jutalma 2014.01.09. napján lesz esedékes." 2012 április 25-én kaptam egy másik értesítést, hogy nem 2014.01.09-én kapom meg a 25 éves jubileumi jutalmat, hanem 2027.10. 23-án, amikor már nem is fogok élni. Itt a 2011. évi CXCIX. törvény 150. § (3) bekezdésére hivatkoznak. Tényleg nem kaphatom meg még negyven éves munkaviszonnyal sem a 25 évest? Tényleg módosíthatják a 2003. kinevezésben szereplő 2014. éves jubileumi jutalom idejét 2011. évben visszamenőleg? Teljes cikk...


Nem kaptam meg időben a jubileumi jutalmamat, ami növelte volna a nyugdíjalapomat

4 éve Költségvetési intézményben voltam vezető beosztású dolgozó, és nyugdíjam összegének (ill. a nyugdíjalapnak) újraszámítása, felülvizsgálata ügyében fordulok Önhöz tanácsért. Egy régóta húzódó ügy ez, de egyszerűen nem tudok belenyugodni, gyakran dúl bennem a düh, hogy a volt munkáltatóm, annak akkori gazdasági vezetője hanyagsága miatt a nyugdíjazási kérelmem - előrehozott nyugdíj - beadásakor (2007. február) időben nem fizette ki a 40 éves jubileumi jutalmat, ennek lehetőségére nem hívta fel a figyelmemet, s ez az összeg természetesen növelte volna a nyugdíjalapot, így a nyugdíjam összegét is. A gazdasági vezető is tudta, hisz egyeztettük az igazgatómmal a nyugdíjazásomra való kérelem beadását. Létszámleépítés miatt ez „jól” is jött az intézménynek. Az akkori igazgató ugyanakkor ragaszkodott ahhoz, hogy más jogviszonyban dolgozom tovább az intézményben, mint ahogy történt is 2012-ig (2008. febr.-tól vállalkozóként) -, e nélkül nem is vállaltam volna az előrehozott nyugdíjazást. A jubileumi jutalom kifizetésére csak az azt követő évben, 2008. januárban (rákérdezésemre) került sor - a kifizetés jogcíme jubileumi jutalom - de ezt már nem számították be a nyugdíjalapba (bár kértem a nyugdíjbiztosítót), csupán a felmentési időben, mint közalkalmazottként továbbfoglalkoztatott jogcímen emelték meg kb. 1400.- Ft.-tal. Úgy tudom, hogy mivel az eset nem hatályvesztő, a hatóságnak a nyugdíjba vonuló személynek az őt megillető járandóságot későbbi kifizetés esetén is figyelembe kell venni a nyugdíjszámításnál - utólagos korrekcióval, de nem mindegy, hogy a nyugdíjalapot, pontosabban a nyugdíj összegét számítják újra, vagy csak a 0,5 %-ot (ez utóbbi számot remélem jól tudom). Teljes cikk...


A munkáltatóm szerint nem vagyok jogosult jubileumi jutalomra

4 éve Kérdésem jubileumi jutalommal kapcsolatos. Munkáltatóm szerint sem a 30 éves sem a 40 éves jubileumi jutalomra nem vagyok jogosult, mivel állásfoglalásuk alapján csak a jelenlegi 1991.03.01. óta fennálló közalkalmazotti jogviszonyom számítható be. A 25 éves jubileumi jutalmat 2016.03.01-én fizették ki részemre. Megjegyzem még, hogy 2016. dec. 1-től felmentésemet töltöm, a nők 40 éves nyugdíját veszem igénybe. A konkrét kérdésem az lenne, hogy az MSZMP, illetve MSZP-nél ledolgozott éveim beszámíthatóak-e a jubileumi jutalom kiszámításánál, mivel a munkáltatóm ezeket az éveket figyelmen kívül hagyta. Teljes cikk...


Jár-e jubileumi jutalom korkedvezményes nyugdíj esetén?

4 éve Férjem 1957-ben született. A Mentőszolgálatnál mentő-gépkocsivezetőként 36 év közalkalmazotti jogviszony után 6 év korkedvezmény figyelembe vételével novembertől nyugdíjba vonulhat. Munkáltatója lemondással szünteti meg munkaviszonyát, így végkielégítésre nem jogosult. A kérdésem az lenne, hogy jár-e részére a 40 éves közalkalmazotti jubileumi jutalom, jogosult lesz-e rá, kérheti-e a munkáltatótól ennek kifizetését, annak ellenére, hogy nem korbetöltött öregségi nyugdíjas lesz. Teljes cikk...


Pedagógusként mikor mehetek nyugdíjba?

4 éve A Pedagógus II-be soroláshoz, a minősítéshez lett volna szükséges, hogy mennyi a szolgálati időm, de az az igazság, hogy nem tudtam kihámozni a sok információból a rám vonatkozókat. Kérem, ezúton segítsen konkrétan a válaszaival. Egyik kérdésem, hogy mikor mehetek pontosan nyugdíjba? A jelenlegi rendelkezések értelmében hogyan kell ezt értelmeznem? Pontosan mikor jár nekem jubileumi jutalom? Hamarabb mikor, hogyan, milyen jogcímen mehetnék nyugdíjba? Édesanyám beteg, őt kellene ápolnom. De ebből - ha ápolásira mennék - milyen hátrányaim adódnának a szolgálati éveimet tekintve? Teljes cikk...


Mikor kapom a jubileumi jutalmat?

4 éve Érdeklődni szeretnék a 40 éves jubileumi jutalom kifizetésének az időpontjáról. 1975 augusztus végétől, 2000 július végéig állami iskolában dolgoztam. Egy havi táppénz után egy alapítványi- művészeti iskolában helyezkedtem el, ahol 2006 júniusában felmondtam. 2008 szeptemberétől a mai napig állami iskolában dolgozom. Ez év december 12-én lennék jogosult a 40 éves munkaviszony utáni korkedvezményes nyugdíjra. Az igazgatóm szerint majd csak 2018 augusztus végén válok jogosulttá a 40 éves jubileumi jutalomra. Így csak 2018 szeptemberétől mehetnék nyugdíjba.2019-ben töltöm be a 64. életévemet. A művészeti iskolában pedagógusként és tagiskola vezetőként dolgoztam. Az nem számít be a jubileumi évekbe? Kérem, tájékoztasson, mikor jár a 40 éves jubileumi jutalom, és tényleg csak utána tudom igénybe venni a korkedvezményes nyugdíjat?! Teljes cikk...


Felmentési időmre megvonták a helyettesi pótlékomat - szabályos ez?

5 éve Pedagógusként éltem eddigi munkás éveimet. 2015. július 31-én lejárt az igazgatóhelyettesi kinevezésem. Előtte 11 éven keresztül voltam a helyi általános iskola igazgatóhelyettese. Az igazgató főnökasszonyom, miután újabb 5 évre megkapta a kinevezését, közölte a tankerületünk vezetőjével, hogy szeretne továbbra is együtt dolgozni a két helyettesével. A tankerületi igazgató azonban ragaszkodott ahhoz, hogy országos pályázatot írjon ki a két igazgatóhelyettes részére. Akkor a főnökasszony utána kérdezett, és felvilágosították, hogy ez nem törvényes, a helyettesét, azt, hogy kivel tud és szeretne együtt dolgozni, minden iskola igazgatónak joga van eldönteni. A tankerületi igazgató - aki már nem is tölti be ezt a pozíciót, - kiírta a pályázatot. Én elmondtam, hogy nem fogok 5 évre pályázni, mert az idén betöltöm a 60. évemet, és bár nagyon szeretem a gyerekeket, a kollégáimmal is jól kijöttem, 65 éves koromig már nem szerettem volna dolgozni, mert szerintem a kamaszok nagyon öregnek tartják a hasonló korú nőket, főleg aki nevelni is próbál. Tehát kihasználva azt a lehetőséget, hogy a nők 40 éves munkaviszonyuk után kérhetik a nyugdíjba vonulásukat, ezt megtettem. Akkor, amikor megkezdtem a felmentési időmet, még igazgatóhelyettesként dolgoztam. Ennek ellenére, megvonták tőlem a helyettesi pótlékot. Tehát a pótlék nélküli fizetésemet kaptam a felmondási idő 8 hónapja alatt. A felmondási időm 2016. január 31-én járt le, tehát még január hónapra kaptam fizetést. 2014. novemberében feltöltöttem az e-portfóliót, és 2015. októberében minősítettek is, de nem kaptam meg a pedagógus II-be besorolt béremet januárra. Kérdeztem, a tankerület munkaüggyel megbízott dolgozóját, hogy miért nem? Igazából nem adott rá logikus magyarázatot. A 40 éves jubileumi jutalmamat szeptember 16. helyett, november 25-én utalták. Amikor megkérdeztem, hogy miért? " a KLIK-nek nem volt pénze"-szólt a magyarázat. Ha nekem nincs pénzem, és ki kell fizetnem egy ekkora összeget pl. egy banknak, de nem teszem meg időben, nem az alapösszeget követelnék rajtam, abban biztos vagyok. A kérdésem tehát az, hogy kihez fordulhatok jogorvoslatért, mert a nyugdíjam igénylésekor felhívták a figyelmemet arra, hogy ez a sok hiba jogorvoslást kíván. Teljes cikk...


Mikor kapok jubileumi jutalmat?

5 éve Köztisztviselő vagyok, a 30 éves jubileumi jutalmat 2009. augusztus 13-án kaptam meg. Ezután az új jogszabályra való hivatkozva a szolgálati idő számítás 2012-ben elvégezték. Az adatok értelmezéséhez segítséget nem adtak. Kérdésem az lenne, hogy a 35 éves jubileumi jutalom kb. mikor esedékes? Teljes cikk...


Csökkenthetik egyoldalúan a munkaidőmet?

5 éve Több, mint 38 éve dolgozom közalkalmazottként ugyanazon a munkahelyen. Most közölték velem, hogy munkaidőmet záros határidőn belül (február 1-től) lecsökkentik 6 órára. Kétségbeesésem határtalan (egyéb körülmények miatt is). Kérdésem az lenne, hogy ha 1977. augusztus 1-től dolgozom, akkor miképp, ill. igénybe vehetném-e a korengedményes nyugdíjat. 2 gyermekem van. Másik kérdés a jubileumi jutalom. Az én esetemben jár-e? Ha nem vállalom a 6 órás munkaidőt, felmondással elmehetek. Mi lenne a jó megoldás? Teljes cikk...


Mikor jár a jubileumi jutalom?

5 éve 1982 januárja óta dolgozom közalkalmazottként. 2016 áprilisában töltöm be a 40 év munkaviszonyt, szeretnék elmenni nyugdíjba, de nem tudom, hogy a jubileumi jutalom mikor jár, 2017-ben? Teljes cikk...


Nem kapok jubileumi jutalmat?

5 éve 1978 óta dolgozom, közalkalmazotti jogviszonyban 1993 óta. A Bértábla besorolása szerint az előző munkahelyemet is beszámították, mint közalkalmazotti jogviszony, de sohasem kaptam jubileumi jutalmat. Azzal indokolták,hogy az előző munkahelyem közös megegyezéssel szűnt meg, ezért nem jár a jubileumi jutalom. A munkatársaim mind megkapták, de én nem. Így van ez? Ha így van belenyugszom, de ha nem kérem segítsen mi a teendőm. Teljes cikk...


Kötelező 63 évesen nyugdíjba mennem?

5 éve Közalkalmazottként dolgozom, jövő májusban töltöm be a 63 évet. Kötelező a születésnapon nyugdíjba menni? Augusztus 15-én lenne meg a 35 éves közalkalmazotti jogviszonyom, persze csak akkor, ha a fizetés nélküli szabadság ideje (2 év) is beszámít a közalkalmazotti jogviszonyba. A jubileumi jutalom szempontjából nagyon fontos lenne tudnom. Teljes cikk...


Jár-e jubileumi kifizetés, ha volt megszakítás a munkaviszonyomban?

5 éve A 25 éves jubileumi jutalom kifizetésének idejét befolyásolja-e, hogy közben volt 10 hónapos megszakítás? Az előző munkahelyemről közös megegyezéssel jöttem el. Itt dolgoztam 3 évig. Ezt követően sajnos munkanélküli lettem. A jelenlegi munkahelyemen 22 éve dolgozom. Bárhogy számoljuk, a 25 éves közalkalmazotti jogviszonyom megvan. A munkáltató a megszakítás előtti éveket nem akarja elismerni, szerintük várnom kell 2018-ig, mert akkor válik esedékessé a kifizetés. Vajon igazuk van? Mit tehetek? Teljes cikk...


Jár vagy sem a jubileumi jutalom?

5 éve 43. éve dolgozom. Ezen belül a közalkalmazotti jogviszonyom 2016.03.16-án lesz 30 éves. Szerettem volna a 30 éves jubileumi jutalmat megkapni, ezért úgy terveztem 2016.04.01-től fogok nyugdíjba menni. Jelenlegi munkahelyemen 17. éve dolgozom, így 5 hónap felmentési idő járna. Ebből 2,5 hónapra -január 15-től március 31-ig - felmentenének a munkavégzés alól. Munkáltatóm szerint ha a felmentési idő alatt töltöm be a 30 évet , nem jár a jutalom. Szerinte a felmentési idő nem számít bele a 30 évbe.Valóban így van ez? Ha igen,mit tanácsol, hogyan menjek el mielőbb nyugdíjba? Teljes cikk...


Jár-e a jubileumi pénz?

5 éve Minden munkaviszonyomat elismerték közalkalmazotti jogviszonynak, a bértáblába így soroltak be. Munkaviszonyom így 1977-től van. Az óvodában ténylegesen 1985. május 13-tól dolgozom, most volt a harmincéves jubileumom. Azt szeretném megkérdezni, hogy ha én 2017 évben elmegyek nyugdíjba megkapom-e a negyvenéves jubileumi pénzt? Közalkalmazottként meglesz a negyven évem, de mint óvodai dajka „csak” 32. Teljes cikk...


Nem lesz sztrájk a BKV-nál

5 éve Megszületett a bérmegállapodás pénteken a BKV menedzsmentje és a szakszervezetek között, így nem lesz sztrájk a közlekedési társaságnál - tájékoztatott a cég. Teljes cikk...