cikk a(z) munkaidőkeret címkével:

Szabadság kiadása munkaidőkeret esetén

6 éve A cégünk január elsejével áttért a munkaidőkeretre. Minden héten szerdán, csütörtökön, pénteken 12 órás munkarend van. Aki ezeken a napokon megy szabadságra 1 vagy 1,5 nap szabadság vonható le az éves szabadságából? Teljes cikk...


Egy munkáltató kérdései a munkaidőkeretről

6 éve Mint munkáltató szeretnék Öntől választ kérni néhány kérdésre: - munkavállalóink egy része kétheti 66 órában van foglalkoztatva. A délutános héten a 18-19 óra közötti napi 1-1 óra délutáni bérpótlékot megkapják. Most egyik alkalmazott szeretne 8 órában dolgozni, amire csak órakeretes munkarendet tudok elképzelni. A kérdéseim erre vonatkoznának: 1. Miután a különböző hónapokban nem egyformák a munkanapok száma, érdemes lenne 2 havi órakeretben gondolkoznom? S a 2 hónapra előírt munkavégzésre vonatkozó óraszám legyen a legmagasabb, mert egyébként túlórát kellene fizetnem, ha a szerződésben megállapított munkaórán felül dolgozik? Viszont ha kevesebbet, akkor is ki kell fizetnem a " le nem dolgozott órákra " vonatkozó bért is? Magyarul ha esik, ha fúj, akármennyit dolgozott, jár neki a szerződésben rögzített havi munkabér. 2. Mi a teendőm a szabadságokkal: napra vagy órára vonatkozóan kell számolnom? Ha azon a napon megy szabadságra, amikor 4 vagy 6 órát dolgozna, az 1 napnak számít? És ha azon a napon 12 órázna, az is egy nap szabadság lenne? 3.Órakeretben foglalkoztatottaknál mi a helyzet a pihenőidővel? Kell adni? Vasárnap nem tartunk nyitva, szombaton csak 7-13 óráig.Ha 2 nap egymás után 12-12 órát dolgozott (7-19 óráig), kell neki pihenőidőt adni? A szombati zárás és hétfői kezdés között eltelik 42 óra. 4. A következő kérdésem nem az órakeretre vonatkozik, hanem a munkaidőre. Ha az üzlet 7 órakor nyit, azt kértem a dolgozóktól, hogy úgy érjenek be a munkahelyre, hogy zavartalanul kezdhessünk 7 órakor. A munkaszerződésben a munkaidő 7 órakor kezdődik, a jelenlétire is ezt az időpontot vezetjük be.Van úgy, hogy egyik-másik dolgozó már 1/2 7-re ott van, bekapcsolja a számítógépet, azután átmegy a szomszéd boltba reggelit venni, de 7 órakor nyitásra kész. Ebben az esetben mit kellene írni a jelenlétire illetve mely időtartamra kellene bért fizetnem? Azt nem tudom követni, hogy 6.50, esetleg 6.55 vagy 6.45 a kezdés. 5. Továbbá problémát jelent a bérek megállapításánál a következő: menetjegyeket, bérleteket árulunk, ez a munka semmi szakképzettséget nem igényel, nem elvárás az eladói végzettség. Számomra az a fontos, hogy a dolgozó tudjon számolni, pénzt visszaadni. Ezért úgy gondolom, nem vétek a törvény ellen, ha a 111.000 Ft-os bérminimumot adom a dolgozónak, nem kell a szakképzetteknek járó 129.000 Ft garantált bérminimum. És egy utolsó megjegyzés: olvastam a Fórumon, hogy azt javasolják a munkavállalóknak, hogy tömörüljenek szakszervezetekbe, így jobban tudnák érvényesíteni jogaikat. De a munkáltatókat ki védi? Ki segít abban, hogy- elkerülendő a bírságokat - a felmerülő kérdésekre, problémákra választ kapjunk. A NAV-nál- ez nem a dicséret helye- írásban is fel tudom tenni a kérdéseimet, s írásban kapok rá választ. Teljes cikk...


Kötelezhetnek-e munkavégzésre ünnepnapokon?

6 éve Kötelezhetnek-e karácsonykor 24-25-26 és január 1-én dolgozni? 24-i napot ledolgoztuk a szabadnapunkon. Nappali gondozásban dolgozunk szerdától-vasárnapig 11-től este 20-ig. Keddi nap ledolgoztuk a szentestei napot, majd a következő héten kedden a szilveszteri napot. Mégis be kell mennünk végig december 25-26-27, majd 29-30 és január 1-én is. Kötelezhetnek erre minket? Teljes cikk...


45 százalékkal megnőtt a munkaidőm - nő-e a szabadságom ezáltal?

6 éve Munkahelyemen idáig normál három műszakos munkarendbe dolgoztunk, mely egy átlagosan 171 óra/hó. Régebben itt dolgoztak folyamatos munkavégzésbe, 3 nap munka 12 órába, majd 3 nap szabad, így a havi munkaidő akár 192 óra is lehet. A most bevezetett folyamatos munkavégzés azonban 4 nap munka 12 órába, majd 2 nap szabad, így viszont a havi munkaidő akár 252 óra is lehet! A plusz akár 45 százalék munkaidő után jár-e plusz szabadság? Egyébként a munkarend változásról, bevezetése előtt négy nappal szóba tájékoztattak, munka szerződés módosításról papírt nem kaptunk. Év végi leállásra kötelező volt szabadságot tartalékolni, nekem viszont előtte befizetett utam volt, így viszont 12 óra/szabadnap nem marat elég a leállás időre és ezt a jövőévi keretből kellene kivennem. Ez vajon jogos? Korrektnek biztos nem mondható. Teljes cikk...


Karácsonyi munkarend munkaidőkeretben

6 éve Egy raktárban dolgozom kisegítőként. A raktár hivatalosan hétfőtől péntekig van nyitva. A munkaidő elvben 8 óra, de munkaidőkeret van. Engem, jó pár társammal együtt csak a decemberi nagy vásárlói rohamra (online megrendelés) alkalmaztak november 10-től január 3-ig. A munkaidőkeretünk is eddig szól. A keretünk erre az időszakra: 312 óra. Ahogy számoltam, ez csak úgy lehet, hogy december 25-ére és a január 1-jére szóló 8-8 órát is ledolgoztatják velünk. Például múlt szombaton, amit normál munkanapnak neveztek ki, és így nem is fizettek túlórát érte. A kérdésem az volna, hogy van-e joga a december 25-ére és január 1-jére felszámolni 8-8 órát a munkaadónak vagy sem? Ha nem milyen jogszabályra vagy paragrafusra lehet hivatkozni? Teljes cikk...


Ünnepnap, pihenőnap a munkaidőkeretben - hogyan kell számolni?

6 éve Egy múzeumban dolgozom közművelőként, ami azt is jelenti, hogy én vagyok a frontszemélyzet (teremőrök, pénztárosok, tárlatvezetők), valamint a takarítók főnöke is. Heti munkabeosztásukat én készítem. A fenntartónk (helyi önkormányzat) és a munkáltatónk szeretné bevezeti a havi munkaidőkeretet a frontszemélyzet számára, aminek én is örülnék, mert működés szempontjából jobban be tudnám osztani dolgozóink munkaidejét. Kérdéseim a következők: - a Munka törvénykönyvéhez képest mennyiben más szabályok vonatkoznak a közalkalmazottakra munkaidőkeret esetén? (Más-e egyáltalán a szabályozás?) - Ünnepnapon való munkavégzés óraszáma hogyan számít? (Pl. december 26-án csak délután, 4 órában tart nyitva a múzeum, de 8 órában dolgozó pénztárost is be kell osztani. Az ő aznapi munkaóráit, valamint a maradék "félnapi" pihenőt hogyan kell elszámolni?) - Ha ünnepnapon zárva tartunk (pl. dec. 25.), az fizetett ünnepnek számít, vagy sima pihenőnapnak? - Ami 5/2-ben dolgozó embernek bedolgozott pihenőnap (pl. dec. 24.), az mi a munkaidőkeretes pénztárosomnak? Teljes cikk...


Ha lejárt a munkaidőkeret, akkor jár a túlórapénz?

6 éve Tudna esetleg abban segíteni, hogy 1 havi munkaidőkeret alkalmazása esetén, ha beosztanak egy munkavállalót 192 óra munkára (16×12 óra munkavégzés), akkor a munkaidőkeret lejártakor csak a munkaidőkeret túlóra illeti-e meg (folyamatos, megszakítás nélküli működés esetén, ha heti 2 nap pihenőnap biztosítva van). Teljes cikk...


Két kérdés a munkaidőkeretről

6 éve Két kérdésem lenne. 1.) Szeretném pontosítani a 2015-évi éves munkaidő keret óraszámát, ill. mennyi a havonta figyelembe vehető órák száma? 2.) Számításaim szerint december közepére ki fogom használni ezt a keretet. Kérdésem evvel kapcsolatban az, hogyan történik a túlóra alap és pótlék meghatározása hétköznap-vasárnap ill. ünnepnap esetén. Teljes cikk...


Hogyan történik munkaidőkeretben munkaszüneti nap elszámolása?

6 éve 4 hónapos munkaidőkeretben, heti 35 órában, órabérben dolgozunk. Mint tudjuk, amikor óra- vagy teljesítménybér alapján történik a munkavállaló díjazása, a munkaszüneti napra távolléti díjat kell számolni /ha az hétköznapra esik és tényleges munkavégzés nem történik ezeken a napokon/. 146. § (3) A munkavállalót távolléti díj illeti meg (...) d) óra- vagy teljesítménybérezés esetén a napi munkaidőre, ha az általános munkarend szerinti munkanapra eső munkaszüneti nap miatt csökken a teljesítendő munkaidő. Ez számomra, laikus számára azt jelenti, hogy példának okáért az augusztus havi fizetésemkor a bérpapíromon szerepelnie kellene a munkaszüneti napnak és az arra a napra számfejtett munkaidőmnek. Augusztusban 18 napot dolgoztam /naponta változó munkaidő, összesen 135 órát/, volt 1 nap szabadságom, a heti 2 szabadnapom megvolt, ünnepnap nem dolgoztam. Munkaidőkeretem nyilvántartási óraszámába ebben a hónapban 149 óra került be /135 óra ledolgozva+7 óra szabadság+7 óra ünnepnap - bár ez a keretben nincs külön nyilvántartva/. Bérpapíromon a 135 óra alapján kaptam törzsbért, illetve kifizetésre került a szabadságom 7 órája is. Augusztussal zártam továbbá a munkaidőkeretemet is, így munkakeretvégi túlóraként elszámoltak még 9,5 órát. Munkaszüneti napnál 1 napot és 0 órát tüntettek fel. Jogszerű-e és jól értelmezem-e, hogy munkáltatóm ebben az esetben a munkaszüneti napra vonatkozó távolléti díj kifizetése helyett az arra napra számítandó 7 óra munkaidőt az úgynevezett perselybe, azaz a munkaidőkeretembe számolja el - így jelen esetben pont kifizette munkakeret végi túlóraként /távolléti díj helyett/, amivel még talán jobban is járhattam. Kérdés, hogy mennyiben jogszerű ez a számolás, ha például augusztussal kezdem a munkaidőkeretemet, és a következő 3 hónapban annyival kevesebbet dolgozok, hogy ez a 7 óra /munkaszüneti napi munkaóra/ időközben a keretemből "eltűnik", így gyakorlatilag semmilyen módon nem kerül kifizetésre, hiszen a havi bérszámfejtéskor csak a ténylegesen abban a hónapban ledolgozott munkaidőmmel számolnak. Teljes cikk...


Mennyi az éves munkaórám, ha 12 órás műszakban dolgozom?

6 éve Én 12 órás folyamatos műszakban dolgozom, 12 óra nappal, 24 óra pihenő majd 12 óra éjszaka és 48 óra pihenő (ünnepnapokon is). Arra szeretnék választ kapni, hogy így mennyi az éves kötelezően ledolgozandó munkaórám? Milyen bérpótlékok illetnek meg? Teljes cikk...


Agyonhajszolt a magyar munkavállaló - a készenléti jellegű munkakör szabályai

6 éve A hatályos rendelkezések nem csupán a 40 órás munkahetet nem vésik kőbe, adott esetben a munkavállaló akár heti 72 óránál többet is dolgozhat. Ám az Európai Bizottság szerint nem áll összhangban a 72 órás munkahét az uniós szabályozással. Teljes cikk...


A németek inkább teljes munkaidőben dolgoznak

6 éve Németországban tavaly mintegy 500 ezer teljes munkaidős munkahely jött létre. Ez azért jó hír, mert pár évvel ezelőtt gazdasági szakemberek még azt várták, hogy a részidős, illetve az úgynevezett "minijob" rendszer fog előtérbe kerülni. Teljes cikk...


Már csak 3 hónapot kell várni a túlórapénzre

6 éve Az egészségügyi dolgozóknak akár hat hónapot is várnia kellett a túlórák kifizetésére, amire a munkáltatónak jogszabályi lehetősége volt. Ugyanakkor az Emmi és az ágazat szakszervezetei megállapodtak abban, hogy a jövőben az elszámolást 3 hónapra csökkentik, írja a munkajog.hu. Teljes cikk...


Munkaszüneti napra mennyi bérpótlék jár?

7 éve Szeretnék választ kapni arra, hogy jól számolom-e el a megszakítás nélküli munkarendben foglalkoztatott dolgozót. 3 havi munkaidőkeretben dolgozik 12 órát nappal, 12 órát éjszaka, majd 48 óra pihenőt kap. A munkaszüneti nap pihenőidőre esik, akkor nem számfejtek részére távolléti díjat? Munkaszüneti napon rendes munkaidőben történő munkavégzés esetén 100 százalék pótlékkal számolok. Olvasatomban a törvény az 5/2 munkarend esetére határozza meg, mert csökken az óra vagy telj. tényező. Teljes cikk...


Kollektív szerződés a MOL-nál

7 éve A kollektív szerződés azon túl, hogy a foglalkoztatás részletes szabályait lefekteti, segít abban, hogy a munkaerőpiacot uraló egyenlőtlenségek elsimuljanak. A LIGA Szakszervezetek azon munkálkodik, hogy minél több munkahelyen legyen kollektív szerződés. Cikkükben a MOL kollektív szerződését mutatják be a HR igazgatót és a szakszervezeti vezetőt kérdezve. Teljes cikk...


Három fontos dolog a munkaidőkeretről

7 éve A munkaidőkeret a munkaszervezés és munkaidő rugalmas beosztásának egyik gyakori eszköze. Azonban szabályait gyakran félreértelmezik, ami mind a munkavállalók, mind a munkáltatók oldalán hátrányos következményekkel járhat. Járnak-e a bérpótlékok munkaidőkeret esetén is? Megúszható-e így a túlóra fizetés? Kell-e a munkaidőkerethez a munkavállaló hozzájárulása? Teljes cikk...


Mennyit dolgozhatok a rehabilitációs ellátás mellett?

7 éve Megváltozott munkaképességű vagyok B1 kategóriában. A heti 20 óra munkaidő keretemet letudhatom-e 2 vagy 3 napra beosztva? Pl: 2x6 óra és 1x8 óra az 20 óra. Tehát ebben a formában dolgozhatok-e,hogy a rehab ellátás is megmaradjon, mert sokkal előnyösebb és kényelmesebb ha ledolgozok egy huzamban több órát, mint naponta utazni a munkahelyemre? Ahova dolgozni szeretnék menni 3 havi munkaidő keret van. Rehabilitációs járadékom nem veszélyezteti-e, mert 4 órában nem lehet keresni túl sok pénzt? A másik kérdésem a gyermekem után táppénzre mehetek, vagy hogy tudom ápolni ha megbetegszik rehab. ellátás mellett? Teljes cikk...


A munkaidő fontossága - kiemelik-e a rabszolgasorsból a munkavállalót?

7 éve Manapság már rugalmas munkaidőről beszélhetünk, a hagyományos munkatervezés ideje lejárt. A Munkaidő Expon a munkaidő, a szabadság fogalmát járták körül az előadók, főként munkajogi szempontok alapján. Cikkünkben a munkaidő-szervezés munkavédelmi szempontjairól és a munkaidőkeret szabályairól szóló előadásokat mutatjuk be. Teljes cikk...


Nem kapok készenléti díjat, pedig készenlétben kell állnom

7 éve Egy szakképző iskola gondnoka vagyok nem pedagógusi közalkalmazottként. Ha az iskolaépület riasztója beriaszt, akkor a riasztó rendszert felügyelő vállalkozás diszpécsere telefonál, hogy menjek az iskola épületébe a riasztást ellenőrizni. A fenti feladatom a munkaköri leírásban nem szerepel, 7 éve ezért semmi anyagi ellenszolgáltatást nem kapok. A készenléti idő hétfő - csütörtök között 21.00 órától 05.00 óráig, péntek 21.00 órától hétfő 05.00 óráig folyamatosan. Vagyis a ledolgozott napi 8 órai munkaidőmön túl egy átlagos hónapban 376 óra, szabadságok, ünnepnapok alkalmával a havi 480 óra készenléti időben rendelkezésre állok éjjel-nappal, hogy 20-25 percen belül a munkahelyemre beérkezzem. Korábbi gazdasági vezetőnek a készenléti díj kifizetését többször megemlítettem, de ő elutasított. Az új gazdasági vezetőnek 2014. júliusában írtam egy levelet, amiben a bruttó fizetésem 20 százalékának kifizetését kértem készenléti díj címén. A mai napig sem írásban, sem szóban választ nem kaptam. Ön szerint jár-e részemre készenléti díj vagy egyéb jogcím alapján anyagi ellenszolgáltatás? Kihez forduljak a kifizetésért és visszamenőleg mettől érvényesíthető a kifizetés? Teljes cikk...


Kötelezhetnek heti 6 nap munkára?

7 éve Munkáltatóm 40 órás munkaszerződést kötött velem meghatározott alapbérrel plusz a forgalmi jutalékkal, fix pótlékkal. Ezzel szemben kötelezett a heti 6 teljes napi munkavégzésre, ami napi 11-12 óra. Természetesen csak az alapbért, a forgalom utáni jutalékot, és a szerződésben meghatározott fix pótlékot kaptam meg, ami a 40 órás szerződésre vonatkozott, nem pedig a heti átlagosan 65 órára. Mit tehetek annak érdekében, hogy ne tudjanak kötelezni a heti 6 teljes nap munkavégzésre, valamint a már 9 hónapja ki nem fizetett túlmunka bérét visszamenőleg megkapjam? Teljes cikk...