kapubanner for mobile

Dr. Poór Ferenc cikkei 3. oldal

15 éve Az érzelmi intelligencia és a vezető

Szervezet esetében az érzelmi intelligencia alkalmazása mindenek előtt a vezető (vezetők) számára fontos. Csak az a vezető képes az érzelmi intelligencia elemeinek alkalmazására a munkatársakkal való kapcsolatában - vezetői tevékenysége keretében -, aki ismeri annak saját személyiségét jellemző elemeit. Teljes cikk...


16 éve Az érzelmi intelligencia elemeinek tartalma - II. rész

A következőkben az érzelmi intelligencia általunk megfogalmazott négy tartalmi elemének kifejtésére törekszünk. Az egyes tartalmi elemeken belül nem a teljesség a célunk, hanem a lényegi jellemzők kiemelésére fókuszálunk. Teljes cikk...


16 éve Az érzelmi intelligencia fogalma és értelmezése - I. rész

Napjainkban közleményekben, megnyilatkozásokban megjelenik az érzelmi intelligencia "fogalom", azonban azt nem értelmezik, fogalmát, s annak tartalmát nem határozták meg. Egységes, pontos fogalomhasználatra van szükség, hogy az a "tudományosság igényét" közelítse és lehetőleg a szakmai köznyelvben viszonylag egységes tartalommal jelenjék meg. Teljes cikk...


16 éve A videotréning és a modellfelvétel

A felnőttképzéssel kapcsolatban használt fogalmak tartalmának ellentmondásos értelmezése, helytelen tartalmi megközelítése vonatkozásában már szóltunk. Most a videotréning fogalmának leírását találjuk zavarónak, tartalmában elfogadhatatlannak a www.htconsulting.hu honlapon. Amennyiben nem figyelünk oda a HR, a felnőttképzés kifejezéseinek alkalmazására, akkor ismét egy rosszul értelmezett fogalom kerül a "szakmai köztudatba". Teljes cikk...


16 éve Interjú: kulcs a kiválasztásban

Egy állásinterjúra rendszerint a semmiből kerülnek elő a jelöltek, így legfeljebb csak komoly nyomozás útján ellenőrizhetjük a pályázati anyagokban szereplő dicshimnuszok valódiságát. A felvételi beszélgetésen azonban már nekünk lejt a pálya: kellő odafigyeléssel könnyedén leránthatjuk a leplet a füllentésre kész pályázókról. Teljes cikk...


16 éve Nyomokban fellelhető személyiségünk a pályázatokban

Az állásra jelentkezők általában mindent elkövetnek, hogy pályázatukkal megfogják a céget - ám hiába a sok önfényezés, otthagyják egyedi lenyomatukat az önéletrajzukon és a motivációs levelükön. De vajon mire figyeljen a munkáltató, ha a pályázó valódi arcára kíváncsi? Teljes cikk...


16 éve A kompetencia a munkaerő kiválasztásában és a képzésben

Számtalan összefüggésben találkozunk a kompetencia szó használatával, félő, hogy "elkopik", mielőtt azt tartalmi elemei alapján értik, értelmezik használói. Nem lenne szerencsés, ha "divatszóként" kerülne használatra, ugyanis több vonatkozásban is értelmezhető, tartalma több szempontból is megfogalmazható. Teljes cikk...


16 éve Visszaélések a képzések terén

Bár a két éves felnőttoktatási törvény hatályos, követelményeit megfogalmazták, a napi gyakorlat nem igazolja vissza azt. Hiányosságok tapasztalhatók az intézmények elérhetőségében, és van olyan képzési szervezet, amely megszűnt "szakmákra" is hirdet képzéseket, ezáltal félrevezeti az érdeklődőket. Teljes cikk...


16 éve A kiválasztás három fogása

A kiválasztás menete egy háromfogásos vacsorához hasonlít: egy étvágygerjesztő előétellel indul, esetünkben ez az önéletrajz, amelynek belső arányai árulják el a legtöbbet a jelentkezőről. Ezt a főfogás követi, a munkakörhöz szükséges képességeket mérő teszt. Végül a desszert, a minden kétséget kizáró interjú zárja kört. Teljes cikk...


16 éve Személyügyi fogalomzavar

A humánpolitikai munkában egy sor tartalmában nem pontosított fogalom van jelen, elég, ha csak a kompetencia, a készség, a jártasság és a képesség folytonos összemosására gondolunk. Márpedig értelmezés híján valószínűbb, hogy helytelen döntéseket hozunk. Teljes cikk...


16 éve HR-Ki mit tud?

Nem csak a feltörekvő nemzedék, de még a HR vezetők többsége sincs tisztában a tréning és a coaching fogalmával - legalábbis erre enged következtetni az, hogy sokan egyenlőségjelet tesznek a kettő közé, mintha a coaching is a képzés egy megjelenési formája lenne. Teljes cikk...


16 éve Tréning: napi rutinra hangolva

A gazdaság igényei, a piaci viszonyok váltásokat igényelnek a cég életében és a munkatársak kompetenciájának aktualitásában is. A tréning azonban csak akkor eredményes, ha az a cég, a képzési csoport számára kitűzött aktuális cél elérését biztosítja, módszerei pedig a képzésben résztvevőkre épülnek. Teljes cikk...


17 éve Tréning tűzön-vízen át...

A Napló című Veszprém megyei napilap arról adott hírt a közelmúltban, hogy a Club Tihanyban szervezett csapatépítő tréning résztvevői közül 31 főt égési sérüléssel kórházba kellett szállítani, ugyanis tűzön járás volt a feladat. Elgondolkodtató, hogy tréningnek lehet-e nevezni egy olyan munkát, amelyben ennyien megsérülhetnek? Teljes cikk...


17 éve Képzési tervvel biztosítható az optimális szakember-gárda

A képzési tervvel mindig évekre előre biztosítsuk a szervezet céljaihoz szükséges szakember-állományt. A képzési terv akkor jó, ha hosszabb programot tartalmaz és ezt bontja fel a cég stratégiájának megfelelő időszakok szerint. A képzési terv tartalmazza, milyen továbbképzést kell megvalósítani, milyen ütemezéssel és milyen létszámmal. Teljes cikk...


17 éve A tréning és az aktív ember

A tréning módszerének alapvető jellemzője, hogy résztvevőjeként aktív személyt feltételez, csak a cselekvésre kész, folyamatosan tevékeny, aktív elsajátításra kész személlyel lehet tréninges képzést eredményesen megvalósítani. Teljes cikk...


17 éve A mediáció, a közvetítési eljárás folyamata

A közvetítési eljárás lényege, hogy eredményeként létrejöjjön a felek közötti vitát lezáró megállapodás. A mediáció folyamatának eszenciája az, hogy a felek közös gondolkodással keressék meg a vitás ügy megoldásának módját, tudjanak javaslatot tenni a kölcsönösen elfogadható megoldás és a megállapodás kidolgozására. Teljes cikk...


17 éve A közvetítő eljárás, a mediáció gyakorlata

A közvetítő tevékenység több lehetőséget jelent, mint amit elsőre feltételeznek. A mediáció a gazdasági szférában, a humán eljárások körében és a magánéletben egyaránt módot ad arra, hogy a konfliktusokat, a két vagy több fél között keletkezett problémák megoldását bírósági eljárást megelőzően megvalósítsa. Teljes cikk...


17 éve A mediáció - A közvetítés alapkérdései

A mediáció, azaz közvetítő tevékenység az elmúlt tíz éven belül nyert teret hazánkban, holott a nyugati országokban jelentős hagyományai vannak már. Ezen megoldási módnak történelmi háttere is van. Kínában az egymást követő uralkodó dinasztiák esetében a konfliktusok megoldásának legfőbb eszköze a mediáció volt. Teljes cikk...


17 éve Felnőttképzés és HR: csupa nyelvi anomália

A 19. században alakult ki a viszonylag egységes magyar szó- és fogalomhasználat, amely a 20. század végéig érvényesült is, de az informatika, a "vezetéstudomány", a személyzeti tevékenység területén megjelent egy "anglomán" periódus, így ma már "senki sem tudja" pontosan, hogy a napi szóhasználatban megjelent angolosított kifejezés mit is jelent. Teljes cikk...


17 éve Kétes minőségű képzések - Mikor tréning a tréning?

Közeli napokban felnőttképzésben dolgozókkal folytatott beszélgetés során azt mondta egyik kollégám, hogy szélmalomharcot folytatok, az igényesség napjainkban nem előnyös. Indokként azt hozta fel, hogy a felnőttképzési ajánlatok egy jelentős része felszínes, tartalmában kérdéses mégis megrendelőkre talál. Teljes cikk...


/ujsagiro/3/dr--poor-ferenc.html