Minták munkaszerződésre, munkaköri leírásra és felmondásra

A megvásárolt CD folyamatos aktualizálásáról Önnek nem kell gondoskodnia, Ön
automatikusan részese lesz a kiadó aktualizáló, illetve kiegészítő
szolgáltatásának. Ez nem kötelezi Önt az aktualizáló részek megvásárlására. A
szoftvert évente egy alkalommal frissítjük!
Megérkeztük után felbontatlanul azonnal vissza is küldheti a kiadónak - ezzel
megszűnik részvétele a szolgáltatásban - vagy közölheti, hogy a jövőben nem
kíván kiegészítő CD-ket kapni.
Több, mint 1000 oldal terjedelmű, azonnal felhasználható, jogilag megbízható
iratminta egy CD-n!


I. Munkaszerződések


(Mt. 71-78. §, Kjt. 21. §)


Munkaviszony létesítése


- Vezetői munkaszerződés


- Munkaszerződés teljesítménybéres munkavállalóval


- Munkaszerződés határozott/határozatlan időre


- Munkaszerződés részmunkaidőre


- Kinevezés határozott/határozatlan időre (Kjt. 21. §)


Minták az atipikus (sajátos) foglalkoztatáshoz


- Megbízási szerződés (Ptk. 474-483. §)


- Vállalkozói/Vállalkozási szerződés (Ptk. 389-416. §)


- Távmunkaszerződés (Mt. X/A. fejezet)


- Munkaerő-kölcsönzési szerződés (Mt. 193/B-193/P. §)
II. Munkaköri leírás minták


(< 300 munkakör)


Vezető beosztású munkavállalók


[6/1992. (VI. 27.) MüM rendelet]


- Gazdasági szervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató)


- Gazdasági igazgató


- Humánpolitikai vezető


- Számviteli és pénzügyi vezető


- Informatikai menedzser


- Logisztikai vezető


- Marketing- és reklámmenedzser


- Kereskedelmi igazgató


- Ellátási és elosztási vezető


- Műszaki vezető


- Termelési vezető, termelésirányító


- Projektmenedzser


- Üzletvezető


- PR és kommunikációs osztályvezető


- Értékesítési vezető


- Építésvezető


- Ipari részegység vezetője


- Vendéglátó egység vezetője


- Egyéb termelői, szolgáltatási részegység vezetője


Közigazgatási, igazságszolgáltatási érdekképviseleti vezetők


- Helyi önkormányzatok vezetői


- Területi közigazgatás, igazságszolgáltatás felső- és középvezetője


Felsőfokú végzettségű, de nem vezető beosztású munkavállalók


- Jogász


- Mérnökök


- Irodavezető


- Menedzserasszisztens


- Munkavállalási tanácsadó


- Személyügyi asszisztens


- Termékmenedzser


- Marketingasszisztens


- Mérlegképes könyvelő, számviteli ügyintéző


- Kontroller


- Programozó


- Adatbázis kezelő


- Diszpécser


- Műszaki ügyintéző


- Bér- és társadalombiztosítási ügyintéző


- Pénzügyi ügyintéző


- Postaforgalmi ügyintéző


- Pénz- és biztosítási ügyintéző


- Bankügyintéző


- Könyvelő


- Bérelszámoló


- Pályaválasztási tanácsadó


- Szociális munkás


- Felső-, közép- és alapfokú tanintézeti tanár, oktató


- Óvónő, gyógypedagógus, egészségnevelő


- Adószakértő, adótanácsadó


- PszichológusIrodai és ügyviteli jellegű foglalkozások


- Titkárnő, adminisztrátor


- Ügyfélszolgálati munkatárs, recepciós


- Pénztáros, pénzkezelő


Egészségügyi foglalkozások


- Ápolónők, ápolók


- Asszisztens (fogászati, gyógyszertári)


Kereskedelmi és vendéglátó-ipari foglalkozások


Igazságszolgáltatási, élet- és vagyonvédelmi ügyintézők


- Bírósági, ügyészségi titkár, fogalmazó


- Vám- és pénzügyőr, nyomozó


Mezőgazdasági foglalkozások


- Növénytermesztési és állattenyésztési foglalkozások


Közlekedési- postai és hírközlési foglalkozások


Ipari és építőipari foglalkozások


Gépkezelők, járművezetők


Szakképzést nem igénylő (egyszerű) foglalkozások
III. Felmondás dokumentumai


(Mt. 86-99. §, Kjt. 23. §)


- Munkaviszony megszüntetése próbaidő alatt


- Határozott/határozatlan időre létesített munkaszerződés megszüntetése


- Közös megegyezéssel történő munkaviszony-megszüntetése


- Rendes/rendkívüli felmondás munkáltató részéről


- Munkáltatói intézkedés rendes felmondás esetén


- Vezetői megbízás visszavonása


- Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése közös megegyezéssel


- Rendkívüli lemondás


- Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése felmentéssel


- Határozott idejű közalkalmazotti jogviszony megszüntetése


- Fegyelmi eljárás iratai
IV. Egyéb dokumentumok


- Tanulmányi szerződés


- Átirányítás (Mt. 83/A. §, Kjt. 54. §)


- Kiküldetés (Mt. 105. §)


- Kirendelés (Mt. 106. §, 150. §)


- Ügyelet elrendelése (Mt. 129. §, 148. §)


- Készenlét elrendelése (Mt. 129. §, 148. §)


- Rendkívüli munkavégzés (Mt. 126-129. §, Kjt. 59. §)


- Értesítés munkaszerződés módosításáról


- Rendkívüli munkavégzés elrendelése (Mt. 126-128. §, 147. §)


- Rugalmas munkaidő-beosztás engedélyezése


- Munkaügyi viták dokumentumai


- Esélyegyenlőségi terv (2003. évi CXXXV. törvény alapján)


- Kollektív szerződés, szervezeti és működési szabályzat


- Közszolgálati szabályzat


- Company policy


- Dressing code (öltözködési szabályzat)


- Szabályzat belső infrastruktúra használatához (telefon, számítógép, Internet)


- Nyilatkozat telefon, számítógép átvételéről


- Leltárfelelősségi nyilatkozat


- Nyilvántartások (pl. EMMA)


- Belső ellenőrzési szabályzatA teljes
tartalomjegyzék megtekintéséhez, kérem, kattintson ide!

Bővebb információk: Minták munkaszerződésre, munkaköri leírásra és felmondásra