kapubanner for mobile

Eszközök - 1. oldal

19 éve Munkanélküliség történeti áttekintése

A világgazdasági és politikai folyamatok hatására az 1980-as évek végére a szocialista országokban egymás után gazdasági összeomlás következett be, mely magával hozta a politikai rendszerük csődjét is. Teljes cikk...


19 éve Munkanélküliségi területi mutató

A regisztrált munkanélküliek tárgyhavi záró létszáma a munkavállalási korú népesség (15-62 évesek) százalékában Teljes cikk...


19 éve Munkanélküliség típusai

A munkanélküliséget közvetlenül kiváltó ok szerint megkülönböztetünk: - Globális eredetű (ciklikus) munkanélküliséget (krónikus, konjunkturális, idényszerű), - Súrlódásos (frikciós) munkanélküliséget (keresési, melynek oka az információ hiánya), - Strukturális munkanélküliséget (a munkaerő-kínálat és - kereslet nem fedi egymást). Teljes cikk...


19 éve Aktivitási arány

A gazdaságilag aktívak aránya a megfelelő korcsoportba tartozó népességen belül. Teljes cikk...


19 éve Munkanélküliségi ráta

A munkanélkülieknek a megfelelő korcsoportba tartozó gazdaságilag aktív népességen belüli aránya. Teljes cikk...


19 éve Gazdaságilag nem aktívak

Gazdaságilag nem aktívak azok, akik a vonatkozási héten nem dolgoztak, illetve nem volt rendszeres, jövedelmet biztosító munkájuk és nem is kerestek munkát, vagy kerestek, de nem tudtak volna munkába állni. Ide tartoznak - többek között - a passzív munkanélküliek, akik szeretnének ugyan munkát, de kedvezőtlennek ítélve elhelyezkedési esélyeiket, meg sem kísérlik az álláskeresést. Teljes cikk...


19 éve Gazdaságilag aktívak

Gazdaságilag aktívak azok, akik megjelentek a munkaerőpiacon, azaz a foglalkoztatottak és a munkanélküliek. Teljes cikk...


19 éve Megelőzés

A munkáltató által megtett vagy tervezett intézkedések a munkáltatói tevékenység bármely fázisában, amelyeknek célja a munkával összefüggő kockázatok megelőzése vagy csökkentése. Teljes cikk...


19 éve Sérülékeny csoport

Az a munkavállalói kategória, amelybe tartozó munkavállalókat testi, lelki adottságaik, állapotuk következtében a munkavégzéssel összefüggő kockázatok fokozottan fenyegetnek, illetve akik maguk is fokozott kockázatot jelenthetnek munkavégzésük során (pl. fiatalkorúak, terhes, nemrégen szült, anyatejet adó nők és szoptató anyák, idősödők, megváltozott munkaképességűek). Teljes cikk...


19 éve Munkahely

Minden olyan szabad vagy zárt tér (ideértve a föld alatti létesítményt, a járművet is), ahol munkavégzés céljából vagy azzal összefüggésben munkavállalók tartózkodnak. Munkahelynek kell tekinteni a mást nem foglalkoztató, a munkáját kizárólag személyesen végző egyéni vállalkozó munkavégzési helyét e törvénynek a 9. § (2) bekezdésében meghatározott rendelkezései tekintetében. Teljes cikk...


19 éve Kockázat

A veszélyhelyzetben a sérülés vagy az egészségkárosodás valószínűségének és súlyosságának együttes hatása. Teljes cikk...


19 éve Baleset

Az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külső hatás, amely a sérült akaratától függetlenül, hirtelen vagy aránylag rövid idő alatt következik be és sérülést, mérgezést vagy más (testi, lelki) egészségkárosodást, illetőleg halált okoz. Teljes cikk...


19 éve Munkabaleset

Az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától és a munkavállaló (sérült) közrehatásának mértékétől függetlenül. Teljes cikk...


19 éve Munkaeszköz

Minden gép, készülék, szerszám vagy berendezés, amelyet a munkavégzés során alkalmaznak vagy azzal összefüggésben használnak (kivéve: az egyéni védőeszköz). Teljes cikk...


19 éve Munkavédelmi képviselő

Olyan, a munkavállalók által választott személy, aki a munkáltatóval való együttműködés során képviseli az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel összefüggő munkavállalói jogokat és érdekeket. Teljes cikk...


19 éve Munkavédelmi üzembe helyezés

Az a munkavédelmi eljárás, amelynek során az üzemeltető meggyőződik arról, hogy az adott létesítmény, munkahely, technológia, munkaeszköz a munkavédelmi követelményeket kielégíti, és üzemeltetését elrendeli. Teljes cikk...


19 éve Veszélyes anyag

Minden anyag vagy készítmény, amely fizikai, kémiai vagy biológiai hatása révén veszélyforrást képviselhet, így különösen a Teljes cikk...


19 éve Veszélyforrás

A munkavégzés során vagy azzal összefüggésben jelentkező minden olyan tényező, amely a munkát végző vagy a munkavégzés hatókörében tartózkodó személyre veszélyt vagy ártalmat jelenthet. Teljes cikk...


20 éve Kafetéria - Elemek

3.1. Elemek kiválasztása A rendszer elfogadtatásának egyik sarkalatos pontja a választék lista, a "menü" elemeinek meghatározása. Nehéz olyan javaslatot tenni, amely az összes dolgozó tetszését elnyeri, de ha egy igényfelmérésre támaszkodtunk, s sikerült kellően kommunikálni mind az alkalmazottak, mind az érdekképviseletek felé, meg lehet közelíteni egy viszonylag jó elégedettségi szintet. Teljes cikk...


20 éve Kafetéria - Gyakorlati tapasztalatok

2.1. Bevezetési kritériumok Bármennyire is csábító szakmailag a rendszer bevezetése, bármennyire is elkötelezett a felsővezetés vagy nagy a piaci nyomás, csak akkor vezessük be rendszert, ha Teljes cikk...


/jelentese/rovat/eszkozok.html