Fegyveroptikai szaktechnikus

A honvédelem ágazat 6 éves,  érettségit és technikus szintű szakképesítést adó képzése  vagy  bizonyos szakmák megléte esetén (fegyverműszerész, fegyverműszerész technikus) érettségire épülő 1 éves, technikusi szintű  szakképzettséget adó képzése.

A fegyveroptikai szaktechnikus anyagismereti, gépészeti-szerkezeti és egyéb szakmai ismeretei birtokában képes kézi lőfegyverek hatályos jogszabály szerinti átadás-átvételére, karbantartására, műszaki-technikai ellenőrzésére és szakszerű, alkatrészcserés javítására. Munkájának kiemelt része az optikai eszközök szerelése, karbantartása, műszeres ellenőrzésére, javítása az előírt munka- tűz- és környezetvédelmi előírások szerint.

A fegyverek világa iránt érdeklődő, jó kézügyességű, kihívásokat kereső fiataloknak ajánljuk.

Általános információk

  
KategóriaHonvédelem
Szakmajegyzék szám510311103
Képzési idő6 év

Szakmai irányok

-

Kompetencia elvárás

Műszaki érzésk, precizitás, éles szem, jó kézügyesség, csapatszellem, ön- és munkafegyelem.

Végzettség

 • képes a lőfegyverek kor, rendszer- és szerkezettani besorolására, működési elvének megállapítására, hozzájuk tartozó lőszerek szakszerű kiválasztására;
 • elvégzi a lőfegyverek karbantartását, műszaki ellenőrzését, megállapítja esetleges hibáit;
 • alkatrész- és összeállítási rajzokat készít, értelmez;
 • kiválasztja a javításhoz és alkatrészgyártáshoz szükséges fémes és nem fémes anyagokat, elvégzi az alkatrészcserés javítást;
 • nem fődarabnak minősülő lőfegyver-alkatrészeket elkészít,cserél, felszerel, fa- és fémipari kéziszerszámokat, szerszámgépeket kezel;
 • optikai és elektronoptikai irányzékokat lőfegyverre felszerel;
 • lőfegyverek hideg- és melegbelövését végzi;
 • hatályos jogszabályokat, biztonsági előírásokat, munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat betartja és betartatja;
 • végrehajtja a lőfegyverek fémes és nem fémes anyagai alapvető felületvédelmét;
 • lebonyolítja a fegyverjavító műhely engedélyeztetésével, működtetésével kapcsolatos adminisztratív teendőket;
 • végrehajtja a lőfegyverek műszaki ellenőrzését műveleti utasítások alapján;
 • a fegyverek optikai építőelemeit (lencséket, prizmákat) tisztítja, bevonattal ellátja, beépíti;
 • elektronikai alkatrészeket szerel be;
 • alkatrészekből műszaki leírás alapján optikai- és elektronoptikai eszközt összeszerel, beállít, szakszerűen kezeli a kollimátorokat;
 • optikai- és elektronoptikai eszközöket mérőműszerekkel ellenőriz, hibát megállapít, javít;
 • alkatrészt rendel, beszerez, finommechanikai alkatrészt készít;
 • elektronikai méréseket, alak- és helyzetpontossági méréseket végez. Mérési jegyzőkönyvet vezet;
 •  optikai- és elektronoptikai alkatrészt szakszerűen tárol, nyilvántart.