Szociális ápoló és gondozó

A szociális ágazat 3 éves, szakképzettséget adó képzése. A szociális ápoló és gondozó bentlakást vagy nappali ellátást biztosító szociális intézményekben, vagy az ellátást igénylő otthoni környezetében, gondozói munkakörben végzi munkáját. Életkoruk, egészségi, mentális vagy fizikai állapotuk miatt segítségre szoruló (idősek, fogyatékosok, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, hajléktalansággal küzdő) embereket ápol és gondoz.

Nagyfokú empátiával rendelkező fiataloknak ajánljuk, akik hivatást éreznek az elesettek segítésére.

Általános információk

  
KategóriaSzociális
Szakmajegyzék szám409232203
Képzési idő3 év

Szakmai irányok

-

Kompetencia elvárás

Emberszeretet, empátia, felelősségtudat, kapcsolatteremtő készség, türelem, tolerancia, határozottság, állóképesség, jó fizikum.

Végzettség

  • alapápolási és gondozási tevékenységeket végez felsőfokú végzettségű egészségügyi/szociális szakember irányítása mellett. Segít a mindennapi életvitel biztosításában, a háztartásban, szociális ügyintézésben, szükség esetén a higiénés szükségleteinek a kielégítésében is közreműködik;
  • felméri a gondozott sajátos szükségleteit, és a munkacsoport tagjaként közreműködik a gondozási terv elkészítésében, foglalkozások szervezésében, lebonyolításában, a kapcsolódó adminisztráció elvégzésében;
  • Felismeri az ellátásban részesülő személy állapotváltozását, ha szükséges elsősegély nyújtására is képes.
  • ismeri az egészségügyi alapellátás rendszerét, használja feladatellátáshoz szükséges eszközöket, műszereket, azok karbantartására, tisztítására, az eszköz használatának a betanítására is képes;
  • az ápoltakkal és munkatársaival személyes kapcsolatot alakít ki, segítő beszélgetést alkalmaz. Infokommunikációs eszközöket és a számítógépet használ.