differenciálás

A differenciálás /különbségtevés/ az egyén sajátosságaira tekintettel foglalkozik az adott személlyel - HR tevékenységben, képzésben, oktatásban és ezzel a színvonalasabb tevékenység személyi feltételeit, lehetőségeit teremti meg. A differenciálás általános értelmezésében bármilyen jellegű különbségtételt jelent. (Dr. Poór Ferenc)