Gyermek- és ifjúsági felügyelő

A szociális ágazat 3 éves, szakképzettséget adó képzése. A gyermek- és ifjúsági felügyelő közreműködik gyermekvédelmi intézményben,  javítóintézetben lakó gyermekek és fiatalok gondozásában, nevelésében és fejlesztési tevékenységeinek szervezésében, a háztartási feladatok ellátásában.

Ajánlott minden nagyfokú empátiával rendelkező fiatal számára, aki hivatásának tekintia támogatásra szoruló gyermekek, fiatalok gondozását, nevelését, segítését.

Általános információk

  
KategóriaSzociális
Szakmajegyzék szám409222201
Képzési idő3 év

Szakmai irányok

-

Kompetencia elvárás

Emberszeretet, empátia, felelősségtudat, kapcsolatteremtő készség, tolerancia, határozottság, motiváló készség, rugalmasság, döntésképesség, ötletgazdagság.

Végzettség

  • gyermekjóléti alapellátási és gyermekvédelmi szakellátási intézményekben, valamint javítóintézetekben gondozó és gyermekfelügyelő munkakörökben dolgozik;
  • az intézmény vezetője és a nevelő irányításával megszervezi és elvégzi – a gyermek, fiatal bevonásával – a gyermek, fiatal életkorának, állapotának megfelelő napi feladatokat,
  • részt vesz a szabadidő megszervezésében és lebonyolításában;
  • infokommunikációs eszközöket és a számítógépet használ.