Sportedző (a sportág megjelölésével) - sportszervező

A sport ágazat 5 éves, érettségit és technikusi szintű szakképzettséget adó képzése.
Választható sportágak: ez a képzés azokban a sportágakban szervezhető, amelyekben a sportról szóló 2004. évi I. törvényben foglaltaknak megfelelő országos sportági szakszövetség vagy az országos sportági szakszövetség feladatait ellátó országos sportági szövetség működik.
A sportedző-sportszervező szakember a választott sportágnak megfelelően, célirányosan tervezi, szervezi és irányítja a sportolók, csapatok rövid-, közép- és hosszútávú felkészítészülését, versenyeken való részvételét. Megtanítja a sportág technikai, taktikai és játékrendszer-ismereteit, játék- és versenyszabályait. Figyelemmel kíséri és értékeli a sportolók edzéseken és a versenyeken nyújtott teljesítményét, a korszerű edzésmódszerek tapasztalatai alapján fejleszti teljesítményüket. Edzőmérkőzéseket,versenyeket, edzőtáborokat, egyéb sporteseményeket szervez. Rekreációs szakemberként részt vesz az amatőr sportolók foglalkozásainak szervezésében, irányításában. Tanácsaival segíti az egészséges életmódra törekvők edzésprogramjának, mozgásos foglalkozásainak összeállítását. Vezetési, szervezési és pénzügyi tanulmányaira alapozva közreműködik sportklubok, szakosztályok munkájában, irányításában.

Ajánljuk a sport szerelmeseinek, akiknek a sport iránti elkötelezettsége olyan mértékű, hogy szívesen választja ezt a területet hivatásául.

Általános információk

  
KategóriaSport
Szakmajegyzék szám510142002
Képzési idő

Szakmai irányok

-

Kompetencia elvárás

Ügyes, koordinált mozgás, a választott sportágban sportolói múlt, jó fizikum, empátia, jó kommunikációs és szervező készség, folyamatos önfejlesztés.

Végzettség

  • a választott sportág mozgásformáit szakszerűen bemutatja, szakszerű, helyes kivitelezését megtanítja, elemzi;
  • a sportági mozgássor kivitelezésében előforduló hibákat felismeri, javítja;
  • a sportolók képességeit és erőnlétét felméri, értékeli, fejleszti;
  • az életkori sajátosságok, valamint az egyéni adottságok figyelembevételével tanítványai felkészítését, versenyzését megtervezi és irányítja;
  • a sportolók teljesítményét értékeli, a tehetséggondozás korszerű elvei szerint tanítványait bíztatja és motiválja, a versenyzők kiválasztását elvégzi;
  • különböző ciklusú, szakszerű edzésterveket készít;
  • mérkőzéseket, versenyeket, sporteseményeket, táborokat szervez;
  • a munkaköréhez kapcsolódó szervezési, pénzügyi, adminisztratív és marketing feladatokat ellátja;
  • szükség esetén szakszerű segítséget és elsősegélyt nyújt.