Szociális és mentálhigiénés szakgondozó

A szociális ágazat kizárólag érettségire épülő 3 éves képzése. A szociális és mentálhigiéniés szakgondozó felsőfokú végzettségű szakember irányításávala szociális alap- és szakosított ellátások területén segítséget nyújt a szociális ellátásra szoruló idős, pszichiátriai, szenvedélybetegséggel, fogyatékossággal élő személyek teljes körű ellátásában.
Ajánlju minden szociális érzékeny, emberszerető felnőtt számára, aki elhivatottságot érez az ellátásra szoruló emberek segítésére.

Általános információk

  
KategóriaSzociális
Szakmajegyzék szám509232205
Képzési idő3 év

Szakmai irányok

-

Kompetencia elvárás

Emberszeretet, empátia, tolerancia, türelem, állóképesség, jó fizikum, csapatszellem, határozottság, felelősségtudat.

Végzettség

  • az életkor, az élethelyzet, az egészségi, fizikai és mentális állapot figyelembevételével segítséget nyújt a szociális-, gyermekjóléti- és gyermekvédelmi szolgáltatások igénybe vevői számára az egészségügyi, fizikai, mentális, szociális szükségleteik kielégítésében;
  • felismeri a gondozással kapcsolatos, kompetenciájába tartozó feladatokat, és azokat önállóan végrehajtja;
  • a gondozottak állapotát folyamatosan figyeli, erről dokumentációt vezet a szakmai irányelveknek megfelelően;
  • felismeri a nagyon nehéz élethelyzeteket, és segít azok megoldásában;
  • törekszik az ellátottak lelki és a testi betegségeinek megelőzésére;
  • részt vesz a hitéleti, a szabadidős, a kulturális programok és foglalkoztatások megszervezésében, kivitelezésében;
  • munkája során együttműködik munkatársaival és az ellátásra szorulókkal;
  • empatikusan, tisztelettudóan viselkedik a szolgáltatást igénybe vevő személyekkel, hozzátartozóikkal és saját kollégáival egyaránt.