Táppénz kalkulátor 2024

Hazánkban minden személy jogosult pénzbeli ellátásokra-betegszabadságra és táppénzre-, amennyiben társadalombiztosítási jogviszonnyal rendelkezik és keresőképtelenségét az orvos megállapította, valamint igazolta a törvényben meghatározott feltételeknek megfelelően.

A betegszabadságra azok a munkavállalók jogosultak, akiknek munkaviszonyát a Munka törvénykönyve szabályozza, valamint közalkalmazotti, közszolgálati, kormánytisztviselői, valamint állami szolgálati jogviszonyban állnak.

A keresőképtelenség első 15 napjára betegszabadság jár, amelyet a munkáltató fizet, ez pedig a távolléti díj 70%-a, amely juttatás adó-és járulékköteles. Amikor letelik a betegszabadság ideje, a következő naptól állapítható meg a táppénz.

A keresőképtelenség igazolása a vizsgálatra való jelentkezés időpontjától eltérően, legfeljebb 5 napra visszamenőleg igazolható, de indokolt esetekben szakértő főorvos 30 napra visszamenőleg, míg orvosszakértő kivételesen indokolt helyzetekben legfeljebb 6 hónapra visszamenőleg igazolhatja.

A táppénz 2024-ban a napi átlagkereset 50-60%-a, a táppénzen töltött naptári napokra meghatározott maximum összeg figyelembevételével. Vannak olyan helyzetek, amikor a táppénz kódok alapján akár a teljes jövedelmét is megkaphatja a társadalombiztosítási jogviszonnyal rendelkező személy, pl.üzemi baleset idején. A táppénz összegét elsősorban a bér alapján határozzák meg, amely után a társadalombiztosítási járulék megfizetésre kerül.

A táppénz 1 évig igényelhető, de ha az új keresőképtelenséget megelőző évben már volt táppénzen a személy, akkor az aktuális keresőképtelenséget csökkenteni kell az igénybe vett táppénz idejével.

A kalkulátor segítségével megtudhatja mennyi táppénzre jogosult 2024-ban!

Munkaviszony:

  Folyamatos munkaviszony
  Legalább 180 nap munkaviszony
  Nem rendelkezik 180 napi jövedelemmel, de a táppénzre való jogosultság első napját megelőzően van minimum 180 napi folyamatos biztosítási jogviszonya
  Nem rendelkezik 180 napi jövedelemmel, és a táppénzre való jogosultság első napját megelőzően nincs minimum 180 naptári napi folyamatos biztosítási jogviszonya