Megjelent: 17 éve

Kitüntetéseket adott át az oktatási miniszter

Kitüntetéseket adott át az oktatási miniszter

Magyarország.hu
2004. augusztus 16., hétfő
Augusztus 20. alkalmából egyetemi és főiskolai tanárok, pedagógusok, tanítók és minisztériumi dolgozók vehettek át elismeréseket hétfőn az oktatási tárca vezetőjétől.

A köztársasági elnök a miniszterelnök előterjesztésére kimagasló szakmai munkája elismeréseként a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje kitüntetést adományozza

Hideg Kálmánnak, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi tanárának, a kémiai tudomány doktorának;
Horváth Attilának, a Semmelweis Egyetem intézeti igazgatójának, egyetemi tanárának, az orvostudomány kandidátusának;
Németh Károlynak, a Nyugat-Magyarországi Egyetem egyetemi tanárának, a műszaki tudomány doktorának;
Schipp Ferencnek, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárának, a matematikai tudomány doktorának;
Solti Lászlónak, a Szent István Egyetem tanszékvezető egyetemi tanárnak, dékánnak;
Szabó Bélának, az Eszterházy Károly Főiskola tanszékvezető egyetemi tanárának.

A Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést adományozza

Bodnár Lászlónak, a Szegedi Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi tanárának, az állam- és jogtudomány kandidátusának;
Bora Gyulának, a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem professor emeritusának;
Buday Józsefnek, az ELTE tanszékvezető főiskolai tanárának, a biológiai tudomány kandidátusának;
Dimény Juditnak, a Szent István Egyetem tanszékvezető egyetemi tanárának, dékánnak, a mezőgazdasági tudomány kandidátusának;
Esztergályos Jenőnek, a celldömölki Apáczai Kiadó ügyvezető igazgatójának;
Hevesi Imrének, a Szegedi Tudományegyetem professor emeritusának;
Kanyár Bélának, a Veszprémi Egyetem egyetemi tanárának, a biológiai tudomány kandidátusának;
Láng Ferencnek, az ELTE egyetemi tanárának, a biológiai tudomány doktorának, dékánnak;
Nyírő Andrásnak, a Nyírő Consulting ügyvezetőjének;
Pomázi Lajosnak, a Budapesti Műszaki Főiskola főiskolai tanárának, a műszaki tudomány kandidátusának;
Ruttkay Kálmán nyugalmazott egyetemi docensnek;
Sámsondi Kiss Györgynek, a Szent István Egyetem főiskolai tanárának;
Somfai Attilának, a Miskolci Egyetem egyetemi tanárának, a földtudomány kandidátusának;
Ujfaludi Lászlónak, a Tessedik Sámuel Főiskola főigazgató-helyettes, főiskolai docensének.

A köztársasági elnök az oktatási miniszter előterjesztésére kimagasló szakmai munkája elismeréseként a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozza

Horváth Tibornak, az Eszterházy Károly Főiskola Tanulmányi Információs Központja igazgatójának;
Kovácsné Papp Máriának, a budapesti Raoul Wallenberg Szakképző Iskola és Gimnázium igazgatójának;
Köpeczi Bócz Tamásnak, az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága főigazgató-helyettesének;
Menyhért Zoltánnak, a Szent István Egyetem egyetemi tanárának;
Papp Zsigmondnak, a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem főiskolai docensének;
Rathmann Jánosnak, a Szent István Egyetem egyetemi tanárának, a filozófiatudomány doktorának;
Zelles Tivadarnak, a Semmelweis Egyetem egyetemi tanárnak, dékánnak;

a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adományozza

Agg Gézának, az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Főosztálya szakmai tanácsadójának;
Almási Vendelnének, a Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanítójának;
Árendás Veronikának, a tatai Eötvös József Gimnázium tagozatvezető tanárának;
Báthory Zsuzsannának, a Főpolgármesteri Hivatal Oktatási Ügyosztálya vezető főtanácsosának, gyógypedagógiai szakreferensnek;
Békei Lászlónénak, a budapesti Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium általános igazgató-helyettesének;
Csonka Csabánénak, az Oktatási Minisztérium Közoktatás-fejlesztési Főosztálya vezető főtanácsosának;
Dandó Péternének, a budapesti Baross Gábor Általános Iskola igazgató-helyettesének;
Falussy Józsefnénak, a bekecsi II. Rákóczi Ferenc Informatika-Matematika Tagozatos Általános Iskola tanárának;
Fehérvári Győzőnének, a budapesti Trefort Ágoston Kéttannyelvű Szakközépiskola vezetőtanárának, munkaközösség-vezetőnek;
Ferencz Gyulánénak, a budapesti IV. kerületi Liget Óvoda vezetőjének;
ifj. Fogarasi László zenésznek;
Gál Józsefnénak, a kaposvári Táncsis Mihály Gimnázium igazgatóhelyettesének;
Gulyás Nagy Zoltánnak, a Magyar Táncművészeti Főiskola zenepedagógusának;
Gyalai Pálnénak, a szolnoki Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola gazdasági igazgatóhelyettesének;
Haas Juditnak, a budapesti Lauder Javne Zsidó Közösségi Óvoda, Általános, Közép- és Szakiskola óvodavezetőjének;
Hegedűs Károlynénak, a székesfehérvári Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola igazgatóhelyettesének;
Horváth Gézának, a kaposvári Kinizsi Pál Élelmiszeripari, Szakképző Iskola és Gimnázium igazgatóhelyettesének;
Horváth Jánosnak, a budapesti Arany János Épületgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola igazgatóhelyettesének;
Jankovics Istvánnak, a ceglédi Bem József Műszaki Szakközép- és Szakiskola igazgatójának;
Károssy Ágnesnek, a budapesti Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola igazgatóhelyettesének;
Kárpáti Bélának, a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság nyugalmazott rendőr alezredesének;
Kiss Erikának, a tápiószentmártoni Általános Művelődési Központ igazgatójának;
Klenyán Lászlónak, az acsai Petőfi Sándor Általános Iskola tanárának;
Kókayné Lányi Mariettának, a budapesti Gyermekek Háza pedagógiai vezetőjének;
Kulcsár Albertnek, a tiszaújvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat igazgatójának;
Lakatosné Reha Mártának, a szolnoki Ruhaipari Szakközépiskola igazgatóhelyettesének;
Németh Attilának, a Veszprémi Egyetem Nyelviskolája igazgatójának, egyetemi adjunktusnak;
Németh Györgynének, a soproni Jegenye sori Óvoda tagóvoda vezetőjének;
Novák Istvánnak, az egri OKKER Oktatási Iroda alapító ügyvezetőjének;
Ogonovszky Istvánnénak, a budapesti Szent László Gimnázium nyugalmazott vezető tanárának, szaktanácsadónak;
Pálffyné Tárnoky Évának, a Belváros-Lipótváros Pedagógiai Szolgáltató Központ igazgatójának;
Patakné Félegyházi Enikőnek, a Debreceni Egyetem tudományos munkatársának;
Pázmándy Károlynénak, a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala gazdasági referensének;
Rudner Balázsnénak, a gyomaendrődi Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium gazdasági igazgatóhelyettesének;
Somogyi Gyöngyinek, a budapesti Szilágyi Erzsébet Gimnázium igazgatóhelyettesének;
Sulyok Istvánnénak, a budapesti Építőipari és Díszítőművészeti Szakképző Iskola általános igazgató-helyettesének;
Szabó Eleknek, a budapesti Németh László Gimnázium igazgató-helyettesének, főtanácsosnak;
Szegedi Enikőnek, a budapesti XIII. kerületi Zeneiskola igazgatójának;
Szili Margitnak, a győri Kossuth Lajos Általános Iskola igazgatójának;
Szokolainé Takács Erzsébetnek, a budapesti Mechatronikai Szakközépiskola és Gimnázium igazgatóhelyettesének;
Szőke Lászlónénak, a budapesti Vörösmarty Mihály Ének-Zenei, Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium igazgatóhelyettesének;
Takács Mária Évának, a péri Öveges József Általános Iskola nyugalmazott igazgatójának;
Takácsné Márton Katalinnak, a gávavencsellői Rakovszky Sámuel Általános és Művészeti Iskola nyugalmazott tanárának;
Tálasné Pandur Rózsának, a kadarkúti Jálics Ernő Általános és Vendéglátóipari Szakképző Iskola, Diákotthon igazgatójának;
Tárkányiné Szűcs Katalinnak, a budapesti II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola tanárának;
Till Ottónak, a budapesti III. kerületi Állami Zeneiskola nyugalmazott igazgatójának;
Tolnay Bélának, a pásztói Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium kollégiumi igazgatóhelyettesének;
Turi Zoltánnak, a budapesti Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű, Külkereskedelmi Szakközépiskola igazgatóhelyettesének;
Ugrin Gábornénak, az Országos Közoktatási Szolgáltató Intézet nyugalmazott könyvtárostanárának;
Vajdáné Sebestyén Juliannának, a dunaszentbenedeki Általános Iskola igazgatójának;
Varga Borbálának, a budapesti Thán Károly Gimnázium, Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola tanárának;
Varga Istvánnak, a mezőszilasi Németh László Általános Iskola igazgatójának;
Várkonyi Jánosnak, a makói Erdei Ferenc Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium nyugalmazott kollégiumvezető-főtanácsosnak;
Verebélyi Imrénének, a Fővárosi Gyakorló Óvoda vezetőjének;
Vincze Ildikó Mária ügyvédnek, a Miniszterelnöki Hivatal Koordinációs Politikai Államtitkárság jogi főtanácsadójának;
Vitéz Zsoltnak, a szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola igazgatójának;
Vörös Kálmánnénak, a veszprémi Rózsa Úti Általános Iskola igazgatóhelyettesének;

a Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt kitüntetést adományozza

Adorján Gyulánénak, a budapesti Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Középiskola tanárának;
Bárdos Adolfnak, a székesfehérvári Vörösmarty Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium szakoktatójának, épületgépészeti munkaközösség vezetőnek;
Bertók Sándornénak, a gyenesdiási Általános és Művészeti Iskola tanárának;
Braun Jánosnénak, a hatvani 5. Számú Általános Iskola tanítójának;
Fehér Józsefnek, a székesfehérvári Gorsium Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatójának;
Fejes Ferencnének, a rákócziújfalui Herman Ottó Általános Iskola óraadó tanárának;
Gooz Istvánnak, a kisbéri Petőfi Sándor Általános Iskola nyugalmazott igazgatójának;
Hargitai Kálmánnénak, a veszprémi Táncsics Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium tanárának;
Hímer Bélánénak, a kompolti Általános Iskola tanárának;
Horváth Árpádnénak, a budapesti Kossuth Zsuzsa Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola nyugalmazott tanárának;
Jarosievitz Beátának, a budapesti Ady Endre Közgazdasági Szakkollégium csoportvezető nevelőtanárának;
Kis Károlynak, az iskaszentgyörgyi Általános Iskola igazgatójának;
Klein Imrénének, a kiskunhalasi II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola tanárának, munkaközösség vezetőnek;
Koszorúsné Tóth Katalinnak, a budapesti Hófehérke Napköziotthonos Óvoda vezetőjének, közoktatási szakértőnek;
Kotzián Tamásnak, az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnáziuma nyugalmazott vezetőtanárának;
Kovácsné Okler Editnek, a szolnoki Liget Úti Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola igazgatóhelyettesének, gyógypedagógusnak;
Lengyák Istvánnak, a nagykanizsai Hevesi Sándor Általános Iskola tanárának;
Lipovits Gyulánénak, a szombathelyi Közgazdasági Szakközépiskola tanárának, szaktanácsadónak;
Marton Gézánénak, a nagykőrösi Toldi Miklós Élelmiszeripari Középiskola, Szakiskola és Kollégium igazgató-helyettesének;
Matula Ilonának, a Fővárosi Pedagógiai Intézet vezető szaktanácsadójának;
Nagyné Rápli Györgyinek, a Fővárosi Pedagógiai Intézet vezető szaktanácsadójának;
Németh Pálnak, a sárospataki Városi Vay Miklós Szakképző Iskola tanárának;
Pacsai Norbertnek, az abádszalóki Kovács Mihály Általános Iskola tanárának;
Pál Lászlónénak, a budapesti Hunyadi Mátyás Általános Iskola tanárának;
Péter Mihálynak, a szekszárdi I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola tanárának, főtanácsosnak;
Schlosserné Jurcsek Katalinnak, a budapesti Ady Endre Gimnázium tanárának;
Szabóné Kiss Zsuzsannának, az Eszterházy Károly Főiskola Médiainformatikai Intézete intézeti koordinátorának;
Szelestey Lászlónak, a Magyar Táncművészeti Főiskola gondnokának;
Szöllősi Kálmánnénak, a Mecsekaljai Oktatási és Sportközpont tanítójának;
Terényiné Szabó Mónikának, a II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Középiskola főmunkatársának;
Tóth Lászlónak, a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium igazgatóhelyettesének;
Ungvári Jánosnak, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat nyugalmazott osztályvezetőjének;
Vajda Istvánnak, a zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium tanárának;
Varga Ernőnének, a pákai Öveges József Általános Iskola és Óvoda iskolatitkárának.

Az oktatási miniszter az oktatás érdekében hosszabb időn át kiemelkedő munkát végző minisztériumi, önkormányzati és intézményi dolgozók részére Trefort Ágoston-díjat adományoz

Balogh Lászlónénak, az Oktatási Minisztérium vezető-főtanácsosának;
Czimer Lászlónak, az Oktatási Minisztérium hivatalvezetőjének;
Fehér Józsefnénak, a Pécsi Tudományegyetem nyugalmazott gazdasági vezetőjének;
Fetser Ignácnénak, az Oktatási Minisztérium TÜK-Iroda vezetőjének;
Hardiné Farkas Évának, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem gazdasági főigazgató-helyettesének;
Horányi Györgynének, a Fővárosi Pedagógiai Intézet nyugalmazott vezető szaktanácsadójának;
Józsa Györgynek, az ELTE Társadalomtudományi Kar Dékáni Hivatala vezetőjének;
Juhász Józsefnek, az Oktatási Minisztérium vezető-főtanácsosának;
Nagyné Kelemen Évának, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Dékáni Hivatala vezetőjének;
Nixné Bartal Eszternek, az Újpesti Önkormányzat osztályvezetőjének;
Pataki Józsefnek, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat művelődési és ifjúsági osztályvezetőjének;
Rétesi Róbertnénak, az Oktatási Minisztérium osztályvezetőjének;
Simon Gábornénak, az Oktatási Minisztérium osztályvezetőjének;
Szalai Józsefnénak, az Oktatási Minisztérium főosztályvezető-helyettesének;
Szántó Gabriellának, az Oktatási Minisztérium sajtófőnökének.

  • 2021.06.23Visszatérés az irodába, de hogyan? Visszacsöppenni az irodai forgatagba kihívásokkal teli feladat, tudatosan megtervezett lépések mentén azonban viszonylag zökkenőmentessé tehetjük a folyamatot. Részletek Jegyek
  • 2021.06.28Minőségellenőr képzés A minőségellenőrök felkészítése a minőségellenőrzési és fejlesztési tevékenységek eredményes elvégzésére. A minőségellenőrzéshez szükséges alapvető ismeretek és módszerek készségszintű elsajátítása, a résztvevők minőségirányítási kompetenciájának fejlesztése. Részletek Jegyek
  • 2021.08.28Agilis Transformáció Leader képzés online, videokonferenciás Hazánkban egyre több és több vállalat lép az agilis átalakulás útjára, így felértékelődik az agilis transzformációt vezető szakemberek jelentősége. Az Agile Transformation Leader egy olyan szervezetfejlesztő szakember, aki felkészíti és végig kíséri az agilis átalakulás útján a vállalatot. Ügyfél-fókuszt, Design Thinking szemléletet hoz be, vezetőket coachol, csapatokat mentorál, miközben pozitív, felhatalmazó légkört teremt a szervezeten belül. Részletek Jegyek
Follow hrportal_hu on Twitter
További cikkek
Innovatív technikum és gimnázium létesül Biatorbágyon

Az intézmény oktatási módszerta a legkorszerűbb nemzetközi és magyar modellekre épít majd. Teljes cikk

Az MSZP és az LMP béremelést ígér a tanároknak kormányváltás esetén

Az MSZP azt ígéri, hogy 2022 után a pedagógusbérek vetítési alapját hozzárendelik a mindenkori minimálbérhez. Teljes cikk

Szerdán tartják az iskolákban az országos kompetenciamérést

A mérésben több mint 278 ezer diák vesz részt. Teljes cikk

Kapcsolódó hírek