C1312

Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. II. stád.


A diagnóziskód nem támogatott!