A személyzetfejlesztés módszerei

A módszereknek több csoportja van: – képzésen alapuló módszerek, – nem képzés jellegű módszerek, – a kettő kombinációi.

Képzés jellegű módszerek

Amennyiben az alacsonyabb beosztásúak és képzettségűek munkájának javítása a cél, képzésről beszélünk, amely lehet munka melletti (on the job) és munkán kívüli (off the job). A munka melletti képzés során munkaidőben, a munkahelyi eszközök segítségével történik a tanulás, ebből kifolyólag gyakorlatias ismeretekre, illetve azonnal használható szakmai fogásokra tehetnek szert a dolgozók. A belső tréning, a belső vállalati továbbképzés, a mentorálás és a mentoring (csoportos mentorálás) mind-mind a tananyag praktikusabb oldalát próbálja megragadni, míg a munkán kívüli módszerek (önképzés, külső tanfolyam, továbbképzés vállalaton kívül) az elvontabb fogalmak, teoretikusabb ismeretek hosszabb távon történő befogadását célozza.


Nem képzés jellegű módszerek

A nem képzés jellegű fejlesztés jellegzetessége, hogy az ismeretanyag átadása a különböző munkafolyamatokhoz kötődik, mivel a kompetenciák begyakorlására, rögzülésére nem szánnak külön időt, inkább élesben próbálják azokat elsajátíttatni, elmélyíteni. A fenti csoportosítás itt is megállja a helyét, bár a munka melletti módszerek egyértelmű fölényben vannak, hiszen a rotáció, az áthelyezés, a problémamegoldó szeminárium, a projektmunka, a delegálás, a belső pályáztatás, a betanítás, a munkakör-bővítés, az akciótanulás, a mentoring, valamint a személyes és a kiscsoportos coaching együttese szinte elnyomja a tanulmányutak, konferenciák, külső tréningek nyújtotta munkán kívüli lehetőségeket.