early attraction

korai bevonódás - a tehetséges, az adott területhez kedvet érző fiatalok korai bevonása az adott tudományterületre, pályaorientáció