gazdasági kamara

A gazdasági kamara önrendelkezési joggal bíró köztestület, amelyet közvetlenül, vagy közvetve gazdasági szervezetek hoznak létre (P.: Kereskedelmi és Iparkamara). A gazdasági kamarának szerepe van a gazdasági tevékenység előmozdításában, a piaci magatartás tisztaságának megőrzésében, érdekek érvényesítésében, valamint ellát a kamara ráruházott közigazgatási feladatot is. (Dr. Poór Ferenc)