gyakorlás

A gyakorlás a megértett ismeretek, kialakult és fejlődő készségek, jártasságok, képességek céltudatos felhasználása (fejlesztése), feladatok megoldásában való alkalmazása. /Lásd: ismertet, jártasság, készség, képesség/ (Dr. Poór Ferenc)