kapubanner for mobile

Igényesség

Az igényesség az egyénnek az a beállítódása, amelynek megnyilvánulásaként különleges minőségbeli igényeket támaszt önmagával, környezetének bármely elemével kapcsolatban. Magas szintű teljesítmény motiváció, fokozott törekvés a jó minőségre és a munka magas színvonalon való elvégzésére. /Lásd: beállítódás, igény, minőség, munka, tevékenység/ (Dr. Poór Ferenc)