kapubanner for mobile

Jellemvonás

Jellemvonásnak a személyiség olyan viszonylag állandó tulajdonságait nevezzük, amelyek a cselekvésben, magatartásban, kommunikáció minőségében nyilvánulnak meg, és amelyek előre láthatóvá teszik azt, hogyan fog az illető személy egy bizonyos konkrét helyzetben cselekedni. A jellemvonások felszínen megismerhető tulajdonságok (pl.: szorgalmas-lusta, megbízható-megbízhatatlan, pontos, becsületes, következetes, tárgyilagos stb.), amelyek meglétéről a mindennapi emberi kapcsolatokban meggyőződhetünk. A jellemvonásokat négy csoportba szoktuk sorolni: A világnézeti és erkölcsi jellemvonások; Tartalma:a világra és az életre, a természetre és a társadalomra vonatkozó nézetek összessége. A munkához való viszony vonásai; Tartalma: munkával kapcsolatos magatartás, a munka módja. A társadalomhoz való viszony; Tartalma: az egyén más emberekhez, a társadalom különböző csoportjaihoz való viszonyát kifejező tulajdonságok. Az önmagunkhoz való viszonyból eredő jellemvonások, ezen lényegében saját személyünk értékelését - önérzet - értjük, így beszélünk: egészséges önérzetű,túlbecsült (túlhajtott) önérzetű és csökkent önérzetű személyekről. (Dr. Poór Ferenc)