kapubanner for mobile

Jogi személy

Jogi személy az a szervezet, amelyet az állam ilyennek ismer el abból acélból, hogy feladatai megvalósításához vagyoni jogokat és kötelezettségeket szerezhessen, a polgári jog alanya lehessen. A Polgári Tv-könyv rendelkezései alapján pl.: az állami költségvetési szerv, a gazdasági társaság, az egyesület, az alapítvány. (dr. Poór Ferenc)