kapubanner for mobile

nemverbális kommunikáció

A nemverbális kommunikáció azokat a jeleket foglalja magában, amelyek a szóbeli (elhangzó) közleményt kísérik, annak tartalmát erősítik, kiegészítik vagy ellenpontozzák, vagyis az információ (üzenet) jobb megértést segítik. Ezek a jelek általában közvetlen jelentéstartalmat nem hordoznak. Ezek a jelcsoportok/csatornák: a gesztus, a mimika /arcjáték/, a tekintet, a testtartás, a távolságtartás és a vokális eszközök, úgymint a hangerő, a hangszín, a beszéd dallama, a beszéd ritmus és sebessége, a szünetek, a szaggatottság stb. /Lásd: kommunikáció/ (Dr. Poór Ferenc)