kapubanner for mobile

Önismeret

Az egyén saját tulajdonságairól, képességeiről, ezek szintjéről, állapotáról alkotott, értékelésen alapuló kép, amely lehet reális (valós helyzetet tükröző), túlértékelő (a valósnál magasabb szintűnek értékeli önmagát) és alulértékelő(a valósnál alacsonyabb szintűnek értékeli önmagát).Mindenki számára az önmaga reális értékelése, a reális önismeret a fontos,így tud megfelelni önmaga és közösség elvárásainak.A reális önismeret alapján az egyén el tudja dönteni, hogy egy követelménynek meg tud-e felelni, feladatait el tudja-e látni, egy adott munkakört el tud-e látni (Pl.: pályázat!) Ehhez szükséges az önértékelés az ember kritikai önmegítélése szakmai értéke,erkölcsi arculata tekintetében egyaránt. A reális önismereten alapuló önértékelés képezi alapját a tettek nagyobb mértékű önálló irányításának, ellenőrzésének az önnevelésnek is. (Dr. Poór Ferenc)