Ösztönzésmenedzsment - 1. oldal

10 éve Az ösztönzésmenedzsment fogalma, célja

Egy szervezet életében létfontosságú, hogy ne csak megszerezze és megtartsa a megfelelő embereket, hanem motiválja is azokat, hiszen megfelelő belső késztetés nélkül hamar eltűnik a lelkesedés, minek következtében drasztikusan lecsökken a teljesítmény. Teljes cikk...


10 éve Az ösztönzést meghatározó tényezők

1. Külső feltételek: - kultúra: az ösztönzésre alapvetően hatást gyakorol a kulturális környezet, az értékrend, a munkaerő-piaci struktúra. Az amerikai piac például sokkal liberalizáltabb, hiszen rugalmasabban reagál egy-egy jó teljesítményre, mint egy ázsiai ország, ahol a paternalisztikus berendezkedés miatt sokkal többet nyom a latba a cégnél eltöltött idő. Teljes cikk...


10 éve Az ösztönzésmenedzsment rendszere

Az ösztönzésmenedzsment magába foglalja az ösztönzési politikát, az ösztönzési stratégiát és az ösztönzés eszközrendszerét, gyakorlatát. Teljes cikk...


10 éve Az egyéni ösztönzés eszközei

Az egyéni munkabér általában a következő elemekből tevődik össze: Teljes cikk...


10 éve Nem anyagi ösztönzők

Ebbe a csoportba tartoznak azok az ösztönzők, amelyek a munkavállalók nem pénzügyi szükségleteit hivatottak kielégíteni. Ezek egyik csoportját alkotják a személyre szóló eszközök, amelyek leginkább a munkakörhöz kapcsolódnak, beleértve a munka tartalmát, igényességét, változatosságát, döntési és felelősségi jogkörének nagyságát, a kommunikációt, a szakmai és az előmeneteli lehetőségeket, illetve a társas kapcsolatokat. Teljes cikk...


10 éve Hazai ösztönzési trendek

Az elmúlt években alaposan megfordult a trend a javadalmazás és az ösztönzés terén Magyarországon. Korábban a hosszú szolgálati idő és a szakmai tapasztalat alapján történt a díjazás, mára azonban az adott munkakör fontossága és piaci értéke vált meghatározó tényezővé. A külföldi tulajdonban lévő cégek fizetései messze meghaladják a hazai, illetve a közszférában található béreket, arról nem is beszélve, hogy a fejlett országokhoz képest az átlagbér egyharmadnyi, a minimálbér egyötödnyi, a nyugdíj pedig egytizednyi vásárlóerővel bír. Teljes cikk...


10 éve különleges státuszt betöltők ösztönzése

A felsővezetők ösztönzése Mivel a felsővezetők rendszerint a vállalat kulcsemberei, ösztönzésük is külön módszer szerint történik. Elvégre alapvetően befolyásolják a vállalat eredményességét, arról nem is beszélve, hogy felelősségük is nagy, érthető tehát, ha részesedni szeretnének a cég egyre bővülő javaiból. Teljes cikk...