Ösztönzésmenedzsment - 1. oldal

9 éve Az ösztönzésmenedzsment fogalma, célja

Egy szervezet életében létfontosságú, hogy ne csak megszerezze és megtartsa a megfelelő embereket, hanem motiválja is azokat, hiszen megfelelő belső késztetés nélkül hamar eltűnik a lelkesedés, minek következtében drasztikusan lecsökken a teljesítmény. Teljes cikk...


9 éve Az ösztönzést meghatározó tényezők

1. Külső feltételek: - kultúra: az ösztönzésre alapvetően hatást gyakorol a kulturális környezet, az értékrend, a munkaerő-piaci struktúra. Az amerikai piac például sokkal liberalizáltabb, hiszen rugalmasabban reagál egy-egy jó teljesítményre, mint egy ázsiai ország, ahol a paternalisztikus berendezkedés miatt sokkal többet nyom a latba a cégnél eltöltött idő. Teljes cikk...


9 éve Az ösztönzésmenedzsment rendszere

Az ösztönzésmenedzsment magába foglalja az ösztönzési politikát, az ösztönzési stratégiát és az ösztönzés eszközrendszerét, gyakorlatát. Teljes cikk...


9 éve Az egyéni ösztönzés eszközei

Az egyéni munkabér általában a következő elemekből tevődik össze: Teljes cikk...


9 éve Nem anyagi ösztönzők

Ebbe a csoportba tartoznak azok az ösztönzők, amelyek a munkavállalók nem pénzügyi szükségleteit hivatottak kielégíteni. Ezek egyik csoportját alkotják a személyre szóló eszközök, amelyek leginkább a munkakörhöz kapcsolódnak, beleértve a munka tartalmát, igényességét, változatosságát, döntési és felelősségi jogkörének nagyságát, a kommunikációt, a szakmai és az előmeneteli lehetőségeket, illetve a társas kapcsolatokat. Teljes cikk...


9 éve Hazai ösztönzési trendek

Az elmúlt években alaposan megfordult a trend a javadalmazás és az ösztönzés terén Magyarországon. Korábban a hosszú szolgálati idő és a szakmai tapasztalat alapján történt a díjazás, mára azonban az adott munkakör fontossága és piaci értéke vált meghatározó tényezővé. A külföldi tulajdonban lévő cégek fizetései messze meghaladják a hazai, illetve a közszférában található béreket, arról nem is beszélve, hogy a fejlett országokhoz képest az átlagbér egyharmadnyi, a minimálbér egyötödnyi, a nyugdíj pedig egytizednyi vásárlóerővel bír. Teljes cikk...


9 éve különleges státuszt betöltők ösztönzése

A felsővezetők ösztönzése Mivel a felsővezetők rendszerint a vállalat kulcsemberei, ösztönzésük is külön módszer szerint történik. Elvégre alapvetően befolyásolják a vállalat eredményességét, arról nem is beszélve, hogy felelősségük is nagy, érthető tehát, ha részesedni szeretnének a cég egyre bővülő javaiból. Teljes cikk...