Személyzetfejlesztés - A coaching típusai

A coachingnak két fő típusát különböztetjük meg, attól függően, hogy az üzleti szféra problémáit (business coaching) vagy a személyes gondokat (life coaching) kell megoldani.

Business coaching

A business coaching általában az üzleti dilemmákból eredő problémákat hivatott megoldani, de akár különféle készségek elsajátításán is sokat lendíthet. Egyik válfaja az executive coaching, amely a felsővezetőkkel történő "személyi edzést" jelenti, s elsősorban a kommunikáció, a szervezőkészség, illetve a delegációs képesség fejlesztését célozza. Párja, a skill coaching ezzel szemben az alacsonyabb beosztású vezetők alapkészségein finomít, hogy a későbbiekben azokra bátran építkezhessenek.


Life coaching

A life coaching kifejezés egyfajta egyéni életvezetési tanácsadást takar, ahol az ügyfelet problémáinak más nézőpontba helyezésével és személyes értékeinek megerősítésével segítik céljainak elérésében. A life coach a pszichológussal ellentétben nem kutatja a múltat kiváltó okok megtalálása reményében, mindvégig a jövőbe tekint, hogy véletlenül se uralják negatív felhangok a beszélgetést. Ebből kifolyólag nem ítélkezik, sőt még tanácsokat sem osztogat, csupán megfelelő kérdések feltevésével ráébreszt a helyes döntésre, a személyiségnek megfelelő viselkedésmódra.


Shadow coach

Érdemes még szót ejteni a shadow coachingról, amelynél a coach az ügyfelet mindvégig árnyékként követi, hogy első kézből nyerjen információt a vezető kommunikációjáról, magatartásáról, kapcsolati hálójáról, munkájának minden apró részletéről. A coach a hosszabb műszak miatt folyamatosan jegyzetel, hogy később a klienssel együtt kielemezze, kiértékelje azokat, s meglátásaival új szempontokra is rávilágítson. A szokatlan nézőpont előnye, hogy sokkal gyorsabban és pontosabban mutat rá a problémákra, mint a vezetőt körülvevő beosztottak, partnerek információi, s a kliensnek sem ad esélyt a kellemetlen szituációk elkendőzésére, elhallgatására. Egyedüli hátrányként csupán a borsos ára említhető (a shadow coach 4-8 órás órabére egy hónapra vetítve akár milliós nagyságrendű is lehet), már ha eltekintünk a beosztottakat, partnereket eleinte biztosan feszélyező lámpaláztól.