tevékenységi kör

Cégalapításkor a bejegyzési kérelemben a mindenkor hatályos TEÁOR-lista szerint kell megadni a tevékenységi köröket – a szám után feltüntetve a KSH-közleményben szereplő évszámot (annak utolsó két számjegyét) is. Első helyen a cég főtevékenységének kell szerepelnie. A tevékenységi kör változását nem kell külön bejelenteni a cégbírósághoz, mert arról a cégbíróság az adóhatóságon keresztül értesül. A tevékenységek kiválasztása során azt is szem előtt kell tartania, hogy annak végzéséhez szükséges-e hatósági engedély.