Gazda

A mezőgazdaság és erdészet ágazat 3 éves, szakképzettséget adó képzése. Választható szakmairányok: állattenyésztő szakmairány, növénytermesztő szakmairány, lovász szakmairány.

A gazda általános mezőgazdasági szakismerettel rendelkező szakember, aki a mezőgazdasági munkák végzéséhez szükséges elméleti, fizikai és gyakorlati felkészültséggel bír. Vállalkozói alapismeretekkel is rendelkezik, képes a mezőgazdasági munkákat gazdaságos, környezetkímélő technológiákkal képes elvégezni.

Ajánljuk az állatokat, a természetet kedvelő fiataloknak. A modern családi gazdaságok vezetője, motorja a gazda, aki tudásával, elhivatottságával működteti és irányítja saját gazdaságát, vagy más gazdaságokban munkaerőként  dolgozik.

Általános információk

  
KategóriaMezőgazdaság és erdészet
Szakmajegyzék szám408111704
Képzési idő3 év

Szakmai irányok

 • Állattenyésztő
 • Növénytermesztő
 • Lovász

Kompetencia elvárás

Természetszeretet, gyakorlati érzék, önálló munkavégzés, jó állóképesség, szorgalom, kitartás.

Végzettség

 • a talajt teljes körűen megműveli (szántás, vetés, boronálás, tápanyagutánpótlás, tárcsázás stb.) ;
 • a termelt haszonnövényeket gondozza, betakarítja, tárolja;
 • gyümölcsöt, szőlőt, zöldséget termeszt;
 • állatot takarmányoz, szaporít, gondoz, ellát;
 • mezőgazdasági gépet, eszközt karbantart, üzemeltet,
 • gazdasági épületet, építményt karbantart, egyszerű javításokat  elvégez;
 • a szakterületére vonatkozó előírásokat betartja és betrtatja;
 • alapszintű vállalkozási, szervezési és ügyviteli tevékenységet végez;
 • önálló agrárgazdasági vállalkozást is működtethet.