Környezetvédelmi technikus

Környezetvédelem és vízügy ágazat 5 éves, érettségit és technikus szintű szakképzettséget adó képzése. Választható szakmairányok: természetvédelem szakmairány, hulladékhasznosító,feldolgozó szakmairány, környezetvédelem szakmairány, igazgatás szakmairány. Napjainkban egyik legfontosabb feladata a környezet védelme. A környezetvédelmi technikus önállóan vagy mérnök irányításával műszerek segítségével megállapítja a környezetszennyezés mértékét, a károk nagyságát.

Szakmairányok szerint specializáltak a feladataik. Hulladék feldolgozási és hasznosítási területen tervezési, szervezési, irányítási feladatokat lát el, valamint környezetvédelemhez kapcsolódó adatokat kezel online felületen.  Feladata lehet  a települési környezetvédelmi programok kidolgozása, a védett fajok vizsgálata, természeti értékek feltárása és felmérése. Munkáját üzemben, laboratóriumban vagy terepen végzi.

Azoknak a fiataloknak ajánljuk, akik minden nap szeretnének tenni a tisztább környezetért és egy élhető jövőért.

Általános információk

  
KategóriaKörnyezetvédelem és vízügy
Szakmajegyzék szám507121402
Képzési idő5 év

Szakmai irányok

  • Természetvédelem
  • Hulladékhasznosító és -feldolgozó
  • Környezetvédelem
  • Igazgatás

Kompetencia elvárás

Empátia, kultúraközi érzékenység, kreativitás, csapatszellem, irányítási és együttműködési képesség, elhivaottság.

Végzettség

  • a szakmai előírásoknak megfelelően kezeli a környezeti adatokat, adminisztrálja a kibocsátásokat;
  • a szennyezett területeket, a védett természeti értékeket felméri, nyilvántartja;
  • környezetvédelmi koncepciók megalkotásában közreműködik, pályázatot ír;
  • kapcsolatot tart a szakhatóságokkal, önkormányzati területen a lakossággal;
  • munkájának területei: levegő-, víz-, és talajvédelem valamint természetvédelem, hulladékgazdálkodás, szennyvízkezelés, továbbá zaj- és rezgésmérés, továbbá környezetvédelmi ellenőrzés, szabálysértési ügyek;
  • közreműködik a vonatkozó jogszabályok, biztonságtechnikai előírások betartatásában és betartatásában.