Megjelent: 13 éve

Nemzetközi Családi Nap és a Munka ünnepe

A szociális és munkaügyi tárca Nemzetközi Családi Nap és a Munka ünnepe alkalmából megrendezett mai ünnepségén Kiss Péter miniszter szakmai elismeréseket adott át.

Pro Caritate-díjban 9-en; Pro Familiis-díjban 8-an; Munkaügyért-díjban 4-en, Miniszteri Dicséretben (szociális ágazat) 6-an, illetve Miniszteri Dicséretben (munkaügyi ágazat) 27-en részesültek.


Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Nemzetközi Családi Nap alkalmából szakmai elismeréseket adományozott:

Pro Caritate-díj elismerésben részesült:

A fogyatékos gyermekek rehabilitációja érdekében és a gyermekvédelem területén eredményesen és magas színvonalon végzett segítői és hatósági munkája, emberközpontú szakmai tevékenysége elismeréséül:

Czikó Benjáminné, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala vezető-főtanácsosa,

A gyermekvédelem területén több mint két évtizeden át a végzett kiemelkedő szakmai munkája, az állami gondoskodásban nevelkedő gyermekek emberléptékű intézményekben való elhelyezésének megoldása érdekében végzett magas színvonalú szakmai munkája elismeréséül:

Horváth Józsefné, a Komárom-Esztergom-Megyei Önkormányzati Hivatal gyógypedagógiai és gyermekvédelmi referense,

Több évtizedes családgondozói szociális munkája, a szenvedélybeteg hajléktalanokat segítő eljárások kidolgozása, valamint a pályakezdő szociális munkások szakmai és etikai nevelése, támogatása területén kifejtett érdemei elismeréséül:

Lengyel Antalné szupervízor, a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei módszertani munkatársa,

A fővárosi veszélyeztetett gyermekek, fiatal felnőttek felzárkóztatása, személyiségfejlesztése, iskoláztatása, munkahely teremtése területén végzett kimagasló pedagógus munkája, magas színvonalú intézményvezetői tevékenysége elismeréséül:

Pirchala Imre, a Budapest Főváros Önkormányzatának Esze Tamás Gyermekotthona igazgatója,

Az idős emberek ellátása, életminőségük javítása, a szépkorúak melletti elkötelezettsége, empátiája, négy évtizeden át végzett áldozatos, példamutató munkája elismeréséül:

Princzes Róbertné, az Egyesített Szociális Intézmény (Sopron) részlegvezető főnővére,

A gyermekvédelmi gondoskodás, és a szakellátás érdekében 25 éven át korszerű szemlélettel és humánummal ötvözött kiváló szakmai munkája, a modellértékű lakásotthoni hálózat kialakítása területén végzett példaértékű tevékenysége elismeréséül:

Szalayné Farkas Julianna, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gyermekotthon igazgatója,

A veszélyeztetett fővárosi gyermekek és nagykorúvá vált fiatal felnőttek lakásotthoni formában történő családias ellátása érdekében végzett úttörő munkája, a gondozottak tanulmányainak biztosítása, önálló életkezdésük elősegítése, esélyegyenlőségük megteremtése érdekében kifejtett színvonalas munkája elismeréséül:

Szegedi István, a Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona igazgatója,

Több mint három évtizeden át az idősek és a súlyosan fogyatékos személyek ellátása területén empátiával, elhivatottsággal végzett magas színvonalú szakmai munkája elismeréséül:

Tarnavölgyi Béláné, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Idősek és Fogyatékosok Otthona (Sárospatak) intézményvezetője,

Az idősek és mozgásfogyatékosok egyénre szabott, holisztikus ellátása érdekében több évtizeden át kifejtett eredményes, példamutató tevékenysége elismeréséül:

Tóth Erzsébet, a Heves Megyei Önkormányzat "Dr. Szegő Imre" Idősek és Mozgásfogyatékosok Otthona intézetvezető főnővére.


Pro Familiis-díj elismerésben részesült:

A hátrányos helyzetű gyermekek és családok sorsának jobbítása érdekében több évtizeden át kifejtett kiemelkedő szakmai munkája, gyámhatósági, karitatív és közéleti tevékenysége elismeréséül:

Külföldi tartózkodása miatt távollétében:

Dr. Asbóth Mária, a Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Városi Gyámhivatal hivatalvezetője,

A gyermek-és ifjúságvédelem; illetve a családvédelem területén az átmeneti és tartós nevelésben részesülő gyermekek, valamint fiatal felnőttek utógondozása és otthonteremtése érdekében 38 éven át végzett kiváló szakmai munkája, elhivatottsága elismeréséül:

Ferencziné Orosz Margit, Tiszaföldvár Város Önkormányzata Városi Gyámhivatala főmunkatársa,

A gyermekvédelem területén közel három évtizeden át a nagyfokú elhivatottsággal, szakmai igényességgel, tárgyilagossággal kifejtett eredményes, példamutató szakmai munkája elismeréseként:

Földi Györgyné, a Heves Megyei Önkormányzat Gyermekotthona (Pétervására) igazgatója,

A gyámi tanácsadás ésszerű és jól követhető módszereinek kialakítása, a gyermekeket ért sérelmek feltárása és felszámolása területén három évtizeden át végzett lelkiismeretes, humánus tevékenysége elismeréséül:

G. Pap Imre, a Budapest Főváros Önkormányzatának Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata gyámi tanácsadója,

A gyermeki jogok kiteljesedése érdekében elkötelezettséggel, empátiával kifejtett kiemelkedő szakmai munkája elismeréséül:

Kajdy Lászlóné, a Balassagyarmat Város Önkormányzata Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezetője,

A gyermekek, fiatal felnőttek életkezdésének elősegítése, a nevelőszülői családok támogatása, a tehetséggondozás, a fiatalok képességeinek maximális kibontakoztatása területén 46 éven át kifejtett magas színvonalú szakmai munkája, elhivatottsága elismeréseként:

Kerepesi Károlyné, a Budapest Főváros Önkormányzatának Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata nevelőszülő-tanácsadója,

A hátrányos helyzetű, szociálisan leszakadt családok gyermeknevelési tevékenységének segítése, a preventív gyermekvédelem és a gyermekvédelmi szakellátás területén több mint két évtizeden át végzett eredményes munkája, a hagyományos keretek közé nehezen illeszkedő, sajátos nevelési igényű gyermekek átmeneti gondozása érdekében kifejtett elkötelezett, szakszerű munkája elismerésül:

Némethné Gubányi Irén, a Budapest Főváros Önkormányzatának József Attila Átmeneti Gyermekotthona igazgatója,

A gyámügyi igazgatás területén végzett kiváló munkája, eredményes, példamutató tevékenysége elismeréseként:

Vincze Béláné, a Városi Gyámhivatal, (Szécsény) gyámhivatal-vezetője.


Miniszteri Dicséret elismerésben részesült:

Több mint négy évtizeden az ellátottak és az ellátók érdekében kifejtett példaértékű munkája, humánus, elkötelezett szakmai tevékenysége elismerésül:

Bíró Ernőné, a Heves Megyei Önkormányzat Idősek Otthona (Parádfürdő) gazdasági nővére,

A hátrányos helyzetű fiatalok életminőségének javítása, a tanulásban akadályozott utógondozottak segítése, a fiatal felnőttek elhelyezkedése, érdekében végzett kiemelkedő munkája, kiváló kommunikációs, kulturális tevékenysége elismeréséül:

Debreczeni Attila, a Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény Fiú Gyermekotthon (Kőszeg) család-és utógondozója,

Az intézményi energetikai, munkavédelmi és környezetvédelmi területen több mint három évtizeden át végzett magas színvonalú szakmai munkája elismeréséül:

Érsek Sándor, a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona energetikusa,

A Szakszolgálat irattári, iktatási, nyilvántartási rendjének kialakítása, működtetése területén végzett pontos munkája, a rendszert kezelő kiváló tevékenysége elismeréséül:

Fehérné Somogyi Valéria, a Budapest Főváros Önkormányzatának Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata gyermekvédelmi ügyintézője,

A gyermekvédelem területén közel három évtizeden át végzett kiemelkedő szakmai munkája, a társszervezetekkel történő eredményes együttműködés elősegítése érdekében kifejtett tevékenysége elismeréséül:

Halász Gáborné, Budapest Főváros Önkormányzatának Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata gyermek-, és ifjúságvédelmi előadója,

A gyámhivatali szakellátási tevékenység megyei szervezésében és irányításában végzett áldozatos, példamutató szakmai munkája elismeréséül:

Vanczuláné Berki Zsuzsanna, a Veszprém Megyei Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatal gyámhivatali és szakellátási osztályvezetője.


Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter a Munka ünnepe alkalmából szakmai elismeréseket adományozott:

Munkaügyért-díj elismerésben részesült:

A foglalkoztatáspolitikai intézkedések kidolgozása, a döntések megalapozása érdekében kifejtett kiemelkedő szakmai munkája elismeréséül:

Demkó Olivér, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Támogatások Osztály vezető-főtanácsosa,

A munkavédelem hatósági ellenőrzése területén végzett több évtizedes eredményes és kitartó munkája elismeréseként:

Korom Péter, az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség munkavédelmi felügyelője és irodavezetője,

A munkaügy területén kifejtett kiemelkedő munkája, magas szintű szakmai tudása elismeréséül:

Rakos Istvánné, a Zala Megyei Kórház Humánerőforrás Gazdálkodás osztályvezetője,

A lakosság széleskörű tájékoztatása, a munkát kereső emberek elhelyezkedésének elősegítése érdekében végzett kiváló szakmai munkája, példamutató köztisztviselői magatartása elismeréséül:

Tatosné Takács Andrea, a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ 3. számú Regionális Kirendeltsége igazgatója.


Miniszteri Dicséret elismerésben részesült:

A szakképzés-fejlesztési stratégia kidolgozásában, a stratégiai bizottságok működtetésében, a hátrányos helyzetű és fogyatékkal élő tanulók szakképzése és a felsőfokú szakképzés érdekében végzett kiemelkedő munkája elismeréseként:

Dr. Adonyi Ágnes, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Felnőttképzési és Szakképzési Főosztály vezető-főtanácsosa,

Kivételes hivatástudattal és precizitással végzett kiváló szakmai munkája elismeréséül:

Baranyi Gyula, az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség Dél-dunántúli Munkaügyi Felügyelősége munkaügyi felügyelője,

A kirendeltségi körzet célkitűzéseinek és feladatainak színvonalas ellátása, a hátrányos helyzetű célcsoportok elhelyezkedésének segítése érdekében empátiával, elkötelezettséggel végzett eredményes, példamutató munkája elismeréseként:

Berki Andrea, a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ 4. számú Regionális Kirendeltsége munkavállalási tanácsadója,

A laboratóriumi vizsgálatok, az akkreditált műszaki tevékenységhez elengedhetetlen feladatok magas színvonalú és példaértékű szorgalommal történő ellátása, a nemzetközi kapcsolatok kiépítése területén végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréséül:

Bognárné dr. Roder Zsuzsanna, a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség Élelmiszer és Vegyipari Laboratóriuma ügyintéző laboratóriumi mérnöke,

Az érdekegyeztetés működtetése területén kifejtett másfél évtizedes kimagasló munkájának elismeréséül:

Deckner Terézia, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Munkaügyi Kapcsolatok és Bérpolitikai Főosztály vezető-főtanácsosa,

Adminisztrátori, ügyiratkezelési, irattározási, nyilvántartórendszer üzemeltetési feladatok színvonalas ellátása érdekében kifejtett kiváló szakmai munkája elismeréséül:

Dosztály Jánosné, a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség Hatósági és Jogi Főosztály főelőadója,

A feladatkörébe rendelt pénzügyi tevékenység érdekében nagyfokú felelősségérzettel, megbízhatósággal, alapossággal végzett kiváló szakmai munkája elismeréséül:

Farkas Tünde, a Veszprém Megyei Munkaügyi Központ Alapgazdálkodási Osztály osztályvezetője,

A törvények betartása és betartatása érdekében nagy szorgalommal, a szakmához való elkötelezettséggel másfél évtizeden át végzett eredményes munkája elismeréséül:

Fizl Lajosné, az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség Dél-dunántúli Munkaügyi Felügyelősége munkaügyi felügyelője,

A szakképzési területet érintő jogalkotási tevékenységéért, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium közötti együttműködési megállapodás előkészítésében végzett magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként:

Dr. Forgácsné dr. Mauer Erika, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Felnőttképzési és Szakképzési Főosztály szakmai tanácsadója,

A foglalkoztatáspolitikai eszközrendszer működtetése, a munkanélküliség kezelése érdekében kifejtett eredményes, példamutató szakmai munkája elismeréséül:

Gáva Tiborné, az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ ügyintézője,

Több mint két évtizeden át végzett kiváló ügykezelői munkája elismeréseként:

Gazdag Zsuzsanna, az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség Dél-dunántúli Munkavédelmi Felügyelősége ügykezelője,

Kiemelkedő igazgatási gyakorlattal, széleskörű szervezési készséggel több évtizeden át kifejtett eredményes szakmai munkája elismeréséül:

Horváthné Miskolczi Erzsébet, a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség Igazgatási és Szervezési Főosztály főosztályvezető-helyettese,

A központi és régiós informatikai rendszer fejlesztése során tanúsított kiemelkedő munkája elismeréséül:

József Attila, az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség Informatikai Főosztály informatikusa,

A Nemzeti Civil Alapprogram szereplői közötti összhang megteremtése, a civil szervezetek támogatását biztosító rendszer törvényes és hatékony működése érdekében végzett kiváló munkája elismeréseként:

Dr. Jung Adrienn, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Civil Kapcsolatok Főosztály osztályvezetője,

A baleseti és statisztikai teendők ellátása területén végzett kiemelkedő teljesítménye, példamutató munkája elismeréséül:

Kangyalné Garai Erzsébet, Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség Munkabiztonsági Főosztály szakinstruktora,

A humánpolitikai feladatok ellátása területén kiemelt szakértelemmel és felelősségtudattal közel tíz éven át magas színvonalú, példamutató szakmai munkája elismeréseként:

Kelemen Erzsébet, a Közép-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Titkársági és Humánpolitikai Osztály csoportvezetője,

A kirendeltségek munkaerő-közvetítési és ellátási feladatainak szakmai koordinálása, a felügyeleti szervekkel, munkáltatókkal kialakított eredményes tevékenysége elismeréséül:

Major Ernő, a Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ osztályvezetője,

A fekete munka elleni fellépés területén magas szintű szakmai elkészültséggel, hivatástudattal végzett eredményes munkája elismeréseként:

Matizné Koritár Irén, az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség Észak-magyarországi Munkaügyi Felügyelősége munkaügyi felügyelője,

A munkaügyi szervezet jogértelmezésének és joggyakorlatának egységesítése, a magas szakmai színvonalú jogalkalmazás eredményes megvalósítása érdekében kifejtett kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül:

Dr. Molnárné dr. Tógyer Edina, az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ ügyintézője,

Ügyfélközpontú vezetői munkája, magas színvonalú szakmai tevékenysége, hivatástudata elismeréseként:

Pálfi Beatrix, a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ kirendeltség-vezetője,

A munkaügyi szervezet különböző szintjein több mint másfél évtizeden át kifejtett kiemelkedő szakmai munkája elismeréséül:

Péter Ferencné, az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Szolnoki Regionális Kirendeltség módszertani főreferense,

Az ügyfélszolgálati és az osztálystruktúrai feladatok ellátása területén végzett kiemelkedő munkája elismeréséül:

Ruminé Szíjártó Ildikó, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási Osztály főtanácsosa,

A hátrányos helyzetűek és a fogyatékkal élők képzése érdekében több mint 10 éven át kifejtett magas színvonalú szakmai tevékenysége elismeréséül:

Szenténé Weinper Mária, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Felnőttképzési és Szakképzési Főosztály vezető-főtanácsosa,

A központi munkahelyteremtő pályázatok és egyéb központi munkaerőpiaci programok feladatainak ellátása érdekében végzett kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként:

Szi Benedek Lajos, a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ 2. számú Regionális Kirendeltség eszközkoordinációs szakreferense,

A felnőttképzésben, annak szakmai, módszertani fejlesztésében, illetve állami irányításában kifejtett másfél évtizedes magas színvonalú tevékenysége, a felnőttképzési jogszabályok módosításának kidolgozása, irányítása területén végzett kiemelkedő munkája elismeréséül:

Dr. Szivi József, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Felnőttképzési és Szakképzési Főosztály osztályvezetője,

A humánerőforrás gazdálkodási rendszer kialakítása és működtetése, a feladatok ellátásához szükséges humánerőforrás biztosítása, a munkaügyi szervezet elismerése, megbecsülése, a társadalmi kapcsolatrendszer továbbfejlesztése területén kifejtett eredményes, példamutató munkája elismeréseként:

Taschner Sándor, a Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ személyügyi referense,

A munkavédelem hatósági ellenőrzése területén végzett több évtizedes eredményes munkájáért:

Vas Mihály, az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség Dél-alföldi Munkavédelmi Felügyelősége munkavédelmi felügyelője.
  • 2020.06.16Gyakorlatban startol az új Tbj 2020. július 1-jétől már a mindennapos munka során alkalmazni kell a bérszámfejtés, járulékmegállapítás és az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak megállapítása során is. Elméletben már sokat tudunk róla, de mi a helyzet a gyakorlati oldalon? Részletek Jegyek
  • 2020.08.30Sämling Solution most induló online nyílt képzései! Összes képzésünk elérhető online, professzionális csapatunk profi megoldásokkal a megszokott színvonalon a következő képzéseket ajánlja figyelmébe: Virtuális csapatok menedzselése, Practical Task&Project menedzsment, Hogyan oktassunk online, Kreatív problémamegoldás, Megtartó erőim a változó időkben, Reziliencia,Virtuális interjútechnika Részletek Jegyek
Follow hrportal_hu on Twitter
További cikkek
Kölcsönzött munkaerőt keres az elbocsátottak helyére az oroszlányi Wescast

Munkaerő közvetítő cégen keresztül toboroz dolgozókat a Wescast, mely a szakszervezet szerint 180 embert bocsátott el nemrég. Teljes cikk

Augusztus 31-ig lehet pályázni a munkahelyvédelmi programra

Van olyan nagyvállalat, amelyik 3500 dolgozójával vesz részt a programban - mondta el Bodó Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár. Teljes cikk

266 ezer 300 forint volt a nettó átlagkereset márciusban

A reálkereset 4,6, a nettó átlagkereset 9,6 százalékkal nőtt z előző év azonos időszakához képest. Teljes cikk