Megjelent: 12 éve

Nemzetközi Családi Nap és a Munka ünnepe

A szociális és munkaügyi tárca Nemzetközi Családi Nap és a Munka ünnepe alkalmából megrendezett mai ünnepségén Kiss Péter miniszter szakmai elismeréseket adott át.

Pro Caritate-díjban 9-en; Pro Familiis-díjban 8-an; Munkaügyért-díjban 4-en, Miniszteri Dicséretben (szociális ágazat) 6-an, illetve Miniszteri Dicséretben (munkaügyi ágazat) 27-en részesültek.


Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Nemzetközi Családi Nap alkalmából szakmai elismeréseket adományozott:

Pro Caritate-díj elismerésben részesült:

A fogyatékos gyermekek rehabilitációja érdekében és a gyermekvédelem területén eredményesen és magas színvonalon végzett segítői és hatósági munkája, emberközpontú szakmai tevékenysége elismeréséül:

Czikó Benjáminné, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala vezető-főtanácsosa,

A gyermekvédelem területén több mint két évtizeden át a végzett kiemelkedő szakmai munkája, az állami gondoskodásban nevelkedő gyermekek emberléptékű intézményekben való elhelyezésének megoldása érdekében végzett magas színvonalú szakmai munkája elismeréséül:

Horváth Józsefné, a Komárom-Esztergom-Megyei Önkormányzati Hivatal gyógypedagógiai és gyermekvédelmi referense,

Több évtizedes családgondozói szociális munkája, a szenvedélybeteg hajléktalanokat segítő eljárások kidolgozása, valamint a pályakezdő szociális munkások szakmai és etikai nevelése, támogatása területén kifejtett érdemei elismeréséül:

Lengyel Antalné szupervízor, a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei módszertani munkatársa,

A fővárosi veszélyeztetett gyermekek, fiatal felnőttek felzárkóztatása, személyiségfejlesztése, iskoláztatása, munkahely teremtése területén végzett kimagasló pedagógus munkája, magas színvonalú intézményvezetői tevékenysége elismeréséül:

Pirchala Imre, a Budapest Főváros Önkormányzatának Esze Tamás Gyermekotthona igazgatója,

Az idős emberek ellátása, életminőségük javítása, a szépkorúak melletti elkötelezettsége, empátiája, négy évtizeden át végzett áldozatos, példamutató munkája elismeréséül:

Princzes Róbertné, az Egyesített Szociális Intézmény (Sopron) részlegvezető főnővére,

A gyermekvédelmi gondoskodás, és a szakellátás érdekében 25 éven át korszerű szemlélettel és humánummal ötvözött kiváló szakmai munkája, a modellértékű lakásotthoni hálózat kialakítása területén végzett példaértékű tevékenysége elismeréséül:

Szalayné Farkas Julianna, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gyermekotthon igazgatója,

A veszélyeztetett fővárosi gyermekek és nagykorúvá vált fiatal felnőttek lakásotthoni formában történő családias ellátása érdekében végzett úttörő munkája, a gondozottak tanulmányainak biztosítása, önálló életkezdésük elősegítése, esélyegyenlőségük megteremtése érdekében kifejtett színvonalas munkája elismeréséül:

Szegedi István, a Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona igazgatója,

Több mint három évtizeden át az idősek és a súlyosan fogyatékos személyek ellátása területén empátiával, elhivatottsággal végzett magas színvonalú szakmai munkája elismeréséül:

Tarnavölgyi Béláné, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Idősek és Fogyatékosok Otthona (Sárospatak) intézményvezetője,

Az idősek és mozgásfogyatékosok egyénre szabott, holisztikus ellátása érdekében több évtizeden át kifejtett eredményes, példamutató tevékenysége elismeréséül:

Tóth Erzsébet, a Heves Megyei Önkormányzat "Dr. Szegő Imre" Idősek és Mozgásfogyatékosok Otthona intézetvezető főnővére.


Pro Familiis-díj elismerésben részesült:

A hátrányos helyzetű gyermekek és családok sorsának jobbítása érdekében több évtizeden át kifejtett kiemelkedő szakmai munkája, gyámhatósági, karitatív és közéleti tevékenysége elismeréséül:

Külföldi tartózkodása miatt távollétében:

Dr. Asbóth Mária, a Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Városi Gyámhivatal hivatalvezetője,

A gyermek-és ifjúságvédelem; illetve a családvédelem területén az átmeneti és tartós nevelésben részesülő gyermekek, valamint fiatal felnőttek utógondozása és otthonteremtése érdekében 38 éven át végzett kiváló szakmai munkája, elhivatottsága elismeréséül:

Ferencziné Orosz Margit, Tiszaföldvár Város Önkormányzata Városi Gyámhivatala főmunkatársa,

A gyermekvédelem területén közel három évtizeden át a nagyfokú elhivatottsággal, szakmai igényességgel, tárgyilagossággal kifejtett eredményes, példamutató szakmai munkája elismeréseként:

Földi Györgyné, a Heves Megyei Önkormányzat Gyermekotthona (Pétervására) igazgatója,

A gyámi tanácsadás ésszerű és jól követhető módszereinek kialakítása, a gyermekeket ért sérelmek feltárása és felszámolása területén három évtizeden át végzett lelkiismeretes, humánus tevékenysége elismeréséül:

G. Pap Imre, a Budapest Főváros Önkormányzatának Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata gyámi tanácsadója,

A gyermeki jogok kiteljesedése érdekében elkötelezettséggel, empátiával kifejtett kiemelkedő szakmai munkája elismeréséül:

Kajdy Lászlóné, a Balassagyarmat Város Önkormányzata Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezetője,

A gyermekek, fiatal felnőttek életkezdésének elősegítése, a nevelőszülői családok támogatása, a tehetséggondozás, a fiatalok képességeinek maximális kibontakoztatása területén 46 éven át kifejtett magas színvonalú szakmai munkája, elhivatottsága elismeréseként:

Kerepesi Károlyné, a Budapest Főváros Önkormányzatának Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata nevelőszülő-tanácsadója,

A hátrányos helyzetű, szociálisan leszakadt családok gyermeknevelési tevékenységének segítése, a preventív gyermekvédelem és a gyermekvédelmi szakellátás területén több mint két évtizeden át végzett eredményes munkája, a hagyományos keretek közé nehezen illeszkedő, sajátos nevelési igényű gyermekek átmeneti gondozása érdekében kifejtett elkötelezett, szakszerű munkája elismerésül:

Némethné Gubányi Irén, a Budapest Főváros Önkormányzatának József Attila Átmeneti Gyermekotthona igazgatója,

A gyámügyi igazgatás területén végzett kiváló munkája, eredményes, példamutató tevékenysége elismeréseként:

Vincze Béláné, a Városi Gyámhivatal, (Szécsény) gyámhivatal-vezetője.


Miniszteri Dicséret elismerésben részesült:

Több mint négy évtizeden az ellátottak és az ellátók érdekében kifejtett példaértékű munkája, humánus, elkötelezett szakmai tevékenysége elismerésül:

Bíró Ernőné, a Heves Megyei Önkormányzat Idősek Otthona (Parádfürdő) gazdasági nővére,

A hátrányos helyzetű fiatalok életminőségének javítása, a tanulásban akadályozott utógondozottak segítése, a fiatal felnőttek elhelyezkedése, érdekében végzett kiemelkedő munkája, kiváló kommunikációs, kulturális tevékenysége elismeréséül:

Debreczeni Attila, a Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény Fiú Gyermekotthon (Kőszeg) család-és utógondozója,

Az intézményi energetikai, munkavédelmi és környezetvédelmi területen több mint három évtizeden át végzett magas színvonalú szakmai munkája elismeréséül:

Érsek Sándor, a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona energetikusa,

A Szakszolgálat irattári, iktatási, nyilvántartási rendjének kialakítása, működtetése területén végzett pontos munkája, a rendszert kezelő kiváló tevékenysége elismeréséül:

Fehérné Somogyi Valéria, a Budapest Főváros Önkormányzatának Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata gyermekvédelmi ügyintézője,

A gyermekvédelem területén közel három évtizeden át végzett kiemelkedő szakmai munkája, a társszervezetekkel történő eredményes együttműködés elősegítése érdekében kifejtett tevékenysége elismeréséül:

Halász Gáborné, Budapest Főváros Önkormányzatának Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata gyermek-, és ifjúságvédelmi előadója,

A gyámhivatali szakellátási tevékenység megyei szervezésében és irányításában végzett áldozatos, példamutató szakmai munkája elismeréséül:

Vanczuláné Berki Zsuzsanna, a Veszprém Megyei Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatal gyámhivatali és szakellátási osztályvezetője.


Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter a Munka ünnepe alkalmából szakmai elismeréseket adományozott:

Munkaügyért-díj elismerésben részesült:

A foglalkoztatáspolitikai intézkedések kidolgozása, a döntések megalapozása érdekében kifejtett kiemelkedő szakmai munkája elismeréséül:

Demkó Olivér, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Támogatások Osztály vezető-főtanácsosa,

A munkavédelem hatósági ellenőrzése területén végzett több évtizedes eredményes és kitartó munkája elismeréseként:

Korom Péter, az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség munkavédelmi felügyelője és irodavezetője,

A munkaügy területén kifejtett kiemelkedő munkája, magas szintű szakmai tudása elismeréséül:

Rakos Istvánné, a Zala Megyei Kórház Humánerőforrás Gazdálkodás osztályvezetője,

A lakosság széleskörű tájékoztatása, a munkát kereső emberek elhelyezkedésének elősegítése érdekében végzett kiváló szakmai munkája, példamutató köztisztviselői magatartása elismeréséül:

Tatosné Takács Andrea, a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ 3. számú Regionális Kirendeltsége igazgatója.


Miniszteri Dicséret elismerésben részesült:

A szakképzés-fejlesztési stratégia kidolgozásában, a stratégiai bizottságok működtetésében, a hátrányos helyzetű és fogyatékkal élő tanulók szakképzése és a felsőfokú szakképzés érdekében végzett kiemelkedő munkája elismeréseként:

Dr. Adonyi Ágnes, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Felnőttképzési és Szakképzési Főosztály vezető-főtanácsosa,

Kivételes hivatástudattal és precizitással végzett kiváló szakmai munkája elismeréséül:

Baranyi Gyula, az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség Dél-dunántúli Munkaügyi Felügyelősége munkaügyi felügyelője,

A kirendeltségi körzet célkitűzéseinek és feladatainak színvonalas ellátása, a hátrányos helyzetű célcsoportok elhelyezkedésének segítése érdekében empátiával, elkötelezettséggel végzett eredményes, példamutató munkája elismeréseként:

Berki Andrea, a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ 4. számú Regionális Kirendeltsége munkavállalási tanácsadója,

A laboratóriumi vizsgálatok, az akkreditált műszaki tevékenységhez elengedhetetlen feladatok magas színvonalú és példaértékű szorgalommal történő ellátása, a nemzetközi kapcsolatok kiépítése területén végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréséül:

Bognárné dr. Roder Zsuzsanna, a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség Élelmiszer és Vegyipari Laboratóriuma ügyintéző laboratóriumi mérnöke,

Az érdekegyeztetés működtetése területén kifejtett másfél évtizedes kimagasló munkájának elismeréséül:

Deckner Terézia, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Munkaügyi Kapcsolatok és Bérpolitikai Főosztály vezető-főtanácsosa,

Adminisztrátori, ügyiratkezelési, irattározási, nyilvántartórendszer üzemeltetési feladatok színvonalas ellátása érdekében kifejtett kiváló szakmai munkája elismeréséül:

Dosztály Jánosné, a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség Hatósági és Jogi Főosztály főelőadója,

A feladatkörébe rendelt pénzügyi tevékenység érdekében nagyfokú felelősségérzettel, megbízhatósággal, alapossággal végzett kiváló szakmai munkája elismeréséül:

Farkas Tünde, a Veszprém Megyei Munkaügyi Központ Alapgazdálkodási Osztály osztályvezetője,

A törvények betartása és betartatása érdekében nagy szorgalommal, a szakmához való elkötelezettséggel másfél évtizeden át végzett eredményes munkája elismeréséül:

Fizl Lajosné, az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség Dél-dunántúli Munkaügyi Felügyelősége munkaügyi felügyelője,

A szakképzési területet érintő jogalkotási tevékenységéért, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium közötti együttműködési megállapodás előkészítésében végzett magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként:

Dr. Forgácsné dr. Mauer Erika, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Felnőttképzési és Szakképzési Főosztály szakmai tanácsadója,

A foglalkoztatáspolitikai eszközrendszer működtetése, a munkanélküliség kezelése érdekében kifejtett eredményes, példamutató szakmai munkája elismeréséül:

Gáva Tiborné, az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ ügyintézője,

Több mint két évtizeden át végzett kiváló ügykezelői munkája elismeréseként:

Gazdag Zsuzsanna, az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség Dél-dunántúli Munkavédelmi Felügyelősége ügykezelője,

Kiemelkedő igazgatási gyakorlattal, széleskörű szervezési készséggel több évtizeden át kifejtett eredményes szakmai munkája elismeréséül:

Horváthné Miskolczi Erzsébet, a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség Igazgatási és Szervezési Főosztály főosztályvezető-helyettese,

A központi és régiós informatikai rendszer fejlesztése során tanúsított kiemelkedő munkája elismeréséül:

József Attila, az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség Informatikai Főosztály informatikusa,

A Nemzeti Civil Alapprogram szereplői közötti összhang megteremtése, a civil szervezetek támogatását biztosító rendszer törvényes és hatékony működése érdekében végzett kiváló munkája elismeréseként:

Dr. Jung Adrienn, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Civil Kapcsolatok Főosztály osztályvezetője,

A baleseti és statisztikai teendők ellátása területén végzett kiemelkedő teljesítménye, példamutató munkája elismeréséül:

Kangyalné Garai Erzsébet, Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség Munkabiztonsági Főosztály szakinstruktora,

A humánpolitikai feladatok ellátása területén kiemelt szakértelemmel és felelősségtudattal közel tíz éven át magas színvonalú, példamutató szakmai munkája elismeréseként:

Kelemen Erzsébet, a Közép-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Titkársági és Humánpolitikai Osztály csoportvezetője,

A kirendeltségek munkaerő-közvetítési és ellátási feladatainak szakmai koordinálása, a felügyeleti szervekkel, munkáltatókkal kialakított eredményes tevékenysége elismeréséül:

Major Ernő, a Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ osztályvezetője,

A fekete munka elleni fellépés területén magas szintű szakmai elkészültséggel, hivatástudattal végzett eredményes munkája elismeréseként:

Matizné Koritár Irén, az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség Észak-magyarországi Munkaügyi Felügyelősége munkaügyi felügyelője,

A munkaügyi szervezet jogértelmezésének és joggyakorlatának egységesítése, a magas szakmai színvonalú jogalkalmazás eredményes megvalósítása érdekében kifejtett kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül:

Dr. Molnárné dr. Tógyer Edina, az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ ügyintézője,

Ügyfélközpontú vezetői munkája, magas színvonalú szakmai tevékenysége, hivatástudata elismeréseként:

Pálfi Beatrix, a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ kirendeltség-vezetője,

A munkaügyi szervezet különböző szintjein több mint másfél évtizeden át kifejtett kiemelkedő szakmai munkája elismeréséül:

Péter Ferencné, az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Szolnoki Regionális Kirendeltség módszertani főreferense,

Az ügyfélszolgálati és az osztálystruktúrai feladatok ellátása területén végzett kiemelkedő munkája elismeréséül:

Ruminé Szíjártó Ildikó, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási Osztály főtanácsosa,

A hátrányos helyzetűek és a fogyatékkal élők képzése érdekében több mint 10 éven át kifejtett magas színvonalú szakmai tevékenysége elismeréséül:

Szenténé Weinper Mária, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Felnőttképzési és Szakképzési Főosztály vezető-főtanácsosa,

A központi munkahelyteremtő pályázatok és egyéb központi munkaerőpiaci programok feladatainak ellátása érdekében végzett kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként:

Szi Benedek Lajos, a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ 2. számú Regionális Kirendeltség eszközkoordinációs szakreferense,

A felnőttképzésben, annak szakmai, módszertani fejlesztésében, illetve állami irányításában kifejtett másfél évtizedes magas színvonalú tevékenysége, a felnőttképzési jogszabályok módosításának kidolgozása, irányítása területén végzett kiemelkedő munkája elismeréséül:

Dr. Szivi József, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Felnőttképzési és Szakképzési Főosztály osztályvezetője,

A humánerőforrás gazdálkodási rendszer kialakítása és működtetése, a feladatok ellátásához szükséges humánerőforrás biztosítása, a munkaügyi szervezet elismerése, megbecsülése, a társadalmi kapcsolatrendszer továbbfejlesztése területén kifejtett eredményes, példamutató munkája elismeréseként:

Taschner Sándor, a Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ személyügyi referense,

A munkavédelem hatósági ellenőrzése területén végzett több évtizedes eredményes munkájáért:

Vas Mihály, az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség Dél-alföldi Munkavédelmi Felügyelősége munkavédelmi felügyelője.
  • 2019.11.14recruiTECH BLUE Fizikai munkaerő toborzás – van új a nap alatt? Szerintünk igen! recruiTECH BLUE | 2019. november 14-én a kékgalléros toborzásra koncentrálva, még lazy bird áron Részletek Jegyek
  • 2019.11.15Hogyan változnak a nyugdíjszabályok 2020-ban? Mikor jobb nyugdíjba vonulni a nyugdíj összege szempontjából. Még az idén, vagy inkább jövőre? Ki vonulhat nyugdíjba jövőre, mit jelent a munkáltató számára, ha a munkatárs nyugdíjra jogosulttá válik? Nyugdíj mellett hogyan dolgozhatunk? Mit jelent a munkáltató számára, ha nyugdíjas munkavállalót foglalkoztat? Részletek Jegyek
  • 2019.12.05Adatvédelmi Tisztviselő /DPO Képzés – Dr. Kulcsár Zoltánnal /12. 05-06./ Az adatvédelmi tisztviselő képzés célja, hogy a résztvevők pontosan megismerjék az adatkezelők adatvédelmi kötelezettségeit, kialakuljon bennük az a szintű adatvédelmi tudatosság, amely alkalmassá teszi őket a GDPR szerinti adatvédelmi tisztviselői (DPO) feladatok ellátására. Részletek Jegyek
Follow hrportal_hu on Twitter
További cikkek
Fontos változás a nyugdíjprémium osztásával kapcsolatban

A Magyar Közlönyben megjelent a rendelet a nyugdíjprémium kiosztásáról. Fontos változás, hogy már nincsenek kizárva azok, akik tavaly még aktív... Teljes cikk

25 százalékkal nőtt az informatikai szakokra jelentkezők száma

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium infokommunikációért felelős helyettes államtitkára szerint 2015 és 2019 között huszonöt százalékkal... Teljes cikk

Így dolgozhatnak ezután az újságírók a Parlamentben

Az őszi parlamenti ülésszak kezdetétől módosulnak az országgyűlési tudósítás rendjének szabályai - tájékoztatta az MTI-t az Országgyűlés... Teljes cikk

Kapcsolódó hírek