Szerző: Paraszt Imre
Megjelent: 13 éve

Forró teával mentik meg az átfagyott dolgozókat

images

Minden munkáltatónak fel kell mérnie a munkavállalók egészségét, biztonságát fenyegető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, a munkavállalókat érő terhelésekre (például hideg környezet), valamint a munkahelyek kialakítására; tehát kockázatértékelést kell végezniük - tájékoztatta a HR Portalt Gedeon András, az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF) szóvivője. Az értékelés alapján olyan megelőző intézkedéseket kell hozni, melyek biztosítják a munkakörülmények javulását (Mvt. 54.§ (2) bek.). Az összes - fent említett - körülményre tekintettel egyéni védőeszköz szabályzatot kell készítenie a munkáltatónak melyről az Mvt.42.§ úgy rendelkezik, hogy a veszélyforrások ellen védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket meg kell határozni, azokkal a munkavállalókat el kell látni, használatukra ki kell oktatni és használatukat meg kell követelni. "A fent elmondottakra tekintettel tehát a hideg környezetben történő munkavégzés során nemcsak a hideg elleni védőruhát/eszközt kell biztosítani a munkáltatónak, hanem a végzendő feladat jellegére is tekintettel kell lenni a védőeszközök juttatásakor" - magyarázta Gedeon András, hozzátéve: a szabadban végzett munka esetén hideg munkahelynek kell tekinteni azt a munkakörnyezetet, amikor a várható napi középhőmérséklet legalább a munkaidő 50 százalékában 4 Celsius-fok alá csökken.

A hidegnek minősülő munkahelyen továbbá forró teát kell biztosítani a foglalkoztatottak számára. A védőitalként adott tea előírt hőmérséklete 50 Celsius-fok. A tea elfogyasztásakor gondoskodni kell a megfelelő higiéniai körülményekről is, vagyis minden személy részére saját használatú, illetve eldobható pohárról. Minderre óránként 5-10 perces pihenőidőt vehetnek igénybe a dolgozók, amelyhez ülőhellyel, fűtéssel ellátott pihenőhelyet kell garantálnia a munkáltatónak - részletezte az OMMF szóvivője. Amennyiben valaki a munka egészséges és biztonságos végzésére, illetőleg annak ellenőrzésére vonatkozó szabályokat megszegi, munkavédelmi szabálysértést követ el, melynek összege maximum 150 ezer forintra rúghat, míg az a munkáltató, amely az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó követelmények teljesítését mulasztja el, és ezzel a munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyezteti, munkavédelmi bírságot köteles fizetni, amelynek összege 50 ezer forinttól 10 millió forintig terjedhet. A munkavédelmi bírságot a súlyos veszélyeztetést feltáró felügyelő javaslata alapján a munkavédelmi hatóság a veszélyeztetés mértéke alapján, valamint a mulasztás személyi és tárgyi körülményeinek mérlegelésével szabja ki. "A tavalyi évben egyébként összesen 380 munkavállaló esetben tapasztalták a felügyelők a hidegnek, illetve melegnek minősülő munkahelyekre vonatkozó előírások megsértését"- közölte Gedeon András.

Az FKF óvja dolgozóit

A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-nél (FKF) példamutatóan óvják a dolgozókat. Plusz 4 Celsius-fok alatt megkezdődik az ún. teáztatás, vagyis útjára indul a hat "teáztató" jármű, hogy forró italt szolgáljon fel a kézi úttisztítók (prózai nevükön utcaseprők) számára. Ezzel a lehetőséggel természetesen a hulladékszállítási, -hasznosító üzemekben, illetve -lerakókban is élhetnek a dolgozók, ahol - míg a kocsi üríti a tartalmát - átmelegíthetik lefagyott végtagjaikat, árulta el lapunknak Horti Zsófia, az FKF Zrt. szóvivője. A cég a munkavédelmi törvény által előírt melegedőt tulajdonképpen ezzel és magukkal a járművekkel váltja ki, a dolgozók ugyanis nem folyamatosan vannak az utcán, gyakorta beülnek a kukásautókba, amelyekbe kivételesen jó fűtést - és nyáron is kellemes hőérzetet biztosító légkondicionálót - telepítettek.

Ezen túlmenően minden egyes munkafelvételkor ellenőrzik, hogy a dolgozó egészségileg alkalmas-e a szabad ég alatti munkára, illetőleg a ruházata is megfelelően meleg anyagokból van-e összeállítva. "Ha például valaki strandpapucsban jön be télen, azt rögtön elutasítjuk, bár az állandó dolgozóknak van kibúvó, hiszen nekik mi magunk biztosítunk munkaruhát" - magyarázta Horti Zsófia. A kézi úttisztítók viszont - akik általában alkalmi munkások -, csak láthatósági mellényt kapnak, az öltözékükről maguknak kell gondoskodniuk, tette hozzá a szóvivő.

Horti Zsófia közölte lapunkkal azt is, hogy bár az FKF-nek nincs kimutatása arról, télen mennyivel többen jelentenek beteget, de a tapasztalat azt mutatja, hogy a dolgozók többnyire csak akkor maradnak otthon, ha tényleg valami komolyabb betegséget sikerült összeszedniük. Ezt megelőzendő a társaság orvosi ellátást is biztosít az állandó dolgozóknak, sőt ha igényük van rá, akár az üzemorvossal beoltathatják magukat influenza ellen, hogy minél többször állhassanak szolgálatba. "Nagyon összetartó közösség ez a vállalatnál, sokan már 20-30 éve dolgoznak itt, ami többek közt annak köszönhető, hogy minden szinten megbecsülik a dolgozókat, úgy szakmailag, mint emberileg" - fogalmazott Horti Zsófia.

Téli munkavédelem a vasútnál

A MÁV Zrt.-nél rendkívül ügyelnek a dolgozók testi épségére, egészségi állapotára, a téli munkaruházatot ugyanis szigorú feltételek kiírásával, közbeszerzési eljárás útján szerzik be. A téli védőkabátnak és védőnadrágnak nemcsak a hideg ellen kell a védelmet biztosítania (amit a ruházat vastagságával és vatelin béléssel, illetőleg szükség esetén hosszú pamut alsónadrág viselési lehetőségével valósítanak meg), hanem a mechanikai (dörzs- szakítás, vágás-) hatások, valamint szennyeződések ellen is védelmet kell nyújtania - fejtette ki Somlai Szilárd, a MÁV Zrt EBK osztály pályavasúti munkabiztonsági partnere. Ezt egyrészt a Vasúti Mérnöki és Mérésügyi Szolgáltató Központ vizsgálati előírása szerinti M4 módszerrel, másrészt az MSZ EN 25077:2000 és MSZ EN ISO 6330:2001 szabványok szerinti 2A módszerrel ellenőrzik. Mindezeken túl a munkaruháknak (védelmi fokozatuktól függően) még az ún. EK-típusvizsgálaton is át kell esniük, amelynek eredményeképpen EK megfelelőségi nyilatkozattal is rendelkeznek - tette hozzá a szakember.

A vonalbejárók, vonalgondozók pihenő-melegedő idejét a törvényi, jogszabályi előírások mellett a társaság kollektív szerződése is szavatolja. Ennek értelmében a hidegnek minősülő környezetben végzett tartós munkavégzés esetén (vagyis ha a szabadtéri munkahelyeken a napi középhőmérséklet a +4 Celsius-fokot, illetve zárt téri munkahelyen a +10 Celsius-fokot a munkaidő 50 százalékánál, legalább 4 óránál hosszabb időtartamban nem éri el) óránként 5-10 perc pihenőidőt biztosítanak a dolgozóknak. "A pihenőidőbe természetesen nem tartozik bele a melegedő helyiség (állomások forgalmi irodái, étkezői) megközelítésének, illetve onnan a munkahelyre való visszatérésnek az időtartama, ahogy az is előírás, hogy pihenőidőt a munkaidőn belül kell kiadni" - magyarázta Somlai Szilárd. Ezek egyébként kivételesen indokolt esetben - például mentés, balesetelhárítás - összevonhatóak, arról azonban mindig gondoskodni kell, hogy a pihenőidőt a munkavállaló kedvező klimatikus körülmények között (azaz zárt téri, legalább 20 Celsius-fok hőmérsékletű helyiségben vagy a fűtött közúti-, vasúti járműben) tudja eltölteni. Ahol ez nem biztosítható, mint például az egyszemélyes munkát végző vonalbejáró esetében, ott a védőital juttatásával, illetve annak melegen tartására alkalmas hőpalackkal (termosszal) látják el a munkavállalót - részletezte a vasúttársaság munkavédelmi szakértője.

Védőital minden mennyiségben

A védőital kérdését egyébként a MÁV-nál, mint minden más munkabiztonsági előírás teljesítését, nagyon komolyan veszik: a dolgozók minden hidegnek minősülő munkahelyen a védőital-ellátás keretén belül a következő lehetőségekből választhatnak: filteres fekete tea, instant tea vagy tea szörp, édesítésnek kristálycukrot, vagy édesítőszert, ízesítésnek citrompótlót, illetve citromlevet vehetnek igénybe. Mindezen tételek esetében a MÁV a költségeket nem vizsgálja, a juttatás biztosításában csak a kiadások követése történik, tekintettel arra, hogy a rendkívüli időjárási körülmények előre kiszámíthatatlanok. Az elmúlt évben egyébként megközelítőleg 107 millió forintot költött el a társaság védőitalok biztosítására - árulta el a Somlai Szilárd.

Ezzel szemben az influenza elleni védőoltás szervezett formájú bevezetését egyelőre nem látja szükségesnek a vasúttársaság: egyrészt az érintett munkavállalókat nem lehet kényszeríteni az influenza elleni védőoltás beadására, hiszen nem véletlenül - megadva az emberek döntési jogát - a háziorvosi szolgálat látja el az országban ezt a feladatot, másrészt a jelenleg hozzáférhető védőanyagok, szérumok nem minden ismert influenzavírus ellen védenek. A MÁV aggályosnak tekinti továbbá, hogy bár egyéni adottságoktól, érzékenységtől függően, de a védőoltás beadását követően szövődmények is felléphetnek a védelem kialakulása alatt, ez pedig akár munkabalesetnek is minősülhetne, amely kiesett munkanapok formájában hosszantartó táppénzes napokat eredményezne - tájékoztatott a szakember.

ORFK: nem vacognak az egyenruhában

A rendőrségnél szintén nem kötelezik a dolgozókat az influenza elleni védőoltás beadására, habár tény, hogy a téli járványok - mint minden csoportos munkát végzők esetén - rendesen tizedelik az állományt. Ettől eltekintve nem jellemző, hogy a rendőrök betegeskednének hideg idő esetén, amiért az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) mindent meg is tesz - közölte az intézmény szóvivői irodája. Példának okáért nem bízzák a véletlenre a téli egyenruhát, a megfelelőnek vélt öltözékek ugyanis először ún. csapatpróbán esnek át. Ez annyit tesz, hogy még rendszeresítés előtt 100 főnek kiadják területi szolgálatra, hogy egy teljes téli cikluson keresztül teszteljék, véleményezzék a ruhadarabokat. Jelenleg összesen öt-hat fajta egyenruha áll a járőrök rendelkezésére, ezek közül bármelyikre eshet az egyszeri járőrnek a választása, a réteges öltözködésen túl csupán arra kell figyelnie, hogy járőrtársa is ugyanazt az egyenruhát viselje.

Ezen túlmenően a hidegnek minősülő környezetben kétóránként, extrém időjárási körülmények esetén (-15 Celsius-fok) pedig óránként váltják egymást a járőrök, természetesen elcsúsztatva, hogy mindig legyen az utcákon valaki - magyarázta az ORFK szóvivői irodája. A járőrök továbbá óránként 5-10 percre pihenőidőt vehetnek ki melegedés céljából, amit vagy a kapitányságon, a rendőrörsön, vagy ahol ez nem megoldott, a helyszínre kiküldött mikrobuszban tehetnek meg. Itt mindig a munkavédelmi törvénynek és rendőrség saját belső normáinak megfelelő legalább +50 Celsius-fokos melegítő ital várja őket.

A fenti kép forrása: text.freeblog.hu
  • 2021.10.28Távmunka, home-office - eltérő jogi álláspontok - eltérő munkajogi gyakorlatok. Hol hibázhatunk? Rizikók és irányok. Dr. Fodor T. Gábor elismert munkajogász, munkajogi előadó hazai és nemzetközi szinten munkajogi tárgyú cikkek szerzője. Előadásában a Covid19 járványhelyzet kapcsán felmerülő kérdések, tapasztalatok, munkajogi gyakorlatok kerülnek előtérbe, ide értve a home office és távmunka sajátosságait, különbségeit, de szóba kerülnek a veszélyhelyzetet követő időszak várható munkajogi aspektusai is. Részletek Jegyek
  • 2021.11.03A transzformatív tanulás-fejlesztés mestere – november 3-10-17. Építse fel korszerű L&D folyamatát és generáljon valódi változásokat a szervezete életében, képzésünk segítségével! Részletek Jegyek
  • 2021.11.23Folyamatmenedzsment képzés A képzés célja a folyamatfejlesztés lépéseinek és módszereinek áttekintése, az alapvető folyamatelemzési és folyamatfejlesztési technikák megismerése és konkrét feladatokon, esettanulmányokon keresztül történő begyakorlása. A folyamatmenedzsment képzési program 3 modulból áll: Folyamatmenedzsment alapképzés (Business Process Management), Folyamat teljesítménymérés, folyamatcontrolling (Business Process Control) és Folyamatfejlesztés (Business Process Improvement). A képzések egymásra épülnek, a képzések alapját a BPM képzés adja meg, erre épül rá a BPC, majd végül a BPI képzés. Részletek Jegyek
Follow hrportal_hu on Twitter
További cikkek
Gyomorforgató körülmények a vágóhídon: még kézmosási lehetőség sem volt

Azonnali hatállyal felfüggesztették egy Hajdú-Bihar megyei sertésvágóhíd működését, amelynél a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal... Teljes cikk

Suzuki Vitarákon érkeznek a munkaügyi és munkavédelmi ellenőrök

A munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzésekhez negyven darab Suzuki Vitarát vásárolt a kormány bruttó 254 millió forintért - jelentette be Bodó... Teljes cikk

12 órás vagy hatórás munkanap?

Extrémek? Miközben nem egyszer írtunk már arról, hogy egyre több helyen kísérleteznek a négynapos munkahéttel, a rövidebb munkaidővel, a világon... Teljes cikk