kapubanner for mobile
Megjelent: 2 éve

Veszélyes anyag

A 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről Értelmező rendelkezései között találjuk a veszélyes anyag definícióját.

A 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről Értelmező rendelkezései között találjuk a veszélyes anyag definícióját.
"12. *  Veszélyes anyag:

a) az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján fizikai, egészségi veszélyek vagy mindkettő tulajdonság alapján veszélyesként osztályozott anyag, vagy

b) az a vegyi anyag, amely bár nem felel meg az a) pontban meghatározott osztályozás feltételeinek, mégis kockázatot jelent a munkavállalók biztonságára vagy egészségére fiziko-kémiai, kémiai vagy toxikológiai tulajdonságai és felhasználási módja vagy munkahelyen való jelenlét miatt, ideértve minden olyan vegyi anyagot, amelyre a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló rendelet határértéket határoz meg.

12/A. *  Veszélyes keverék: egy vagy több veszélyes anyagot tartalmazó keverék vagy oldat, amely az osztályozás során a fizikai, egészségi veszélyek vagy mindkét tulajdonság tekintetében veszélyes besorolást kap."

A veszélyes anyagokkal való munkavégzés számos kockázatot rejt magában, amelyeket a munkáltatónak megfelelően kell kezelnie a munkavállalók egészségének és biztonságának védelme érdekében.

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos munkavédelmi kötelezettségek a következők:

•  A munkáltatónak gondoskodnia kell a veszélyes anyagok azonosításáról, osztályozásáról, címkézéséről és biztonsági adatlapjának beszerzéséről, valamint a munkavállalókat és a munkavédelmi képviselőket tájékoztatnia kell a veszélyes anyagok tulajdonságairól, kockázatairól és óvintézkedéseiről.

•  A munkáltatónak el kell végeznie a veszélyes anyagokkal kapcsolatos kockázatértékelést, amelynek során fel kell mérnie, hogy a munkavállalók milyen mértékben és időtartamban vannak kitéve a veszélyes anyagoknak, és hogy ezek milyen hatással lehetnek a munkavállalók egészségére és biztonságára. A kockázatértékelés eredményeit írásban rögzíteni és rendszeresen felülvizsgálni kell.

•  A munkáltatónak meg kell tennie a szükséges óvintézkedéseket a veszélyes anyagokkal kapcsolatos kockázatok elhárítása, csökkentése vagy elfogadható szintre mérséklése érdekében. Az óvintézkedések közé tartozik például a veszélyes anyagok helyettesítése, a munkahelyi környezet javítása, a munkaeszközök korszerűsítése, a munkafolyamatok optimalizálása, a munkavédelmi oktatás, a munkavédelmi szabályok betartatása, az egyéni védőeszközök biztosítása stb.

•  A munkáltatónak gondoskodnia kell a veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek, megbetegedések és káresemények megelőzéséről, illetve azok esetén a sérültek és a károsultak ellátásáról, gyógyításáról, támogatásáról, a balesetek helyszínének és körülményeinek biztosításáról, mentéséről, helyreállításáról, a balesetek okainak és felelőseinek kivizsgálásáról, szankcionálásáról, kártalanításáról stb.

 

  • 2024.04.23Humán controlling mutatószámok a gyakorlatban A képzés célja: A HR munka modern személetének és mérésének, számításának gyakorlati ismerete. A humán controlling egyes eszközeit konkrét példákon mutatjuk be, a résztvevőkkel közösen értékeljük azok alkalmazását.info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.04.30NewLeadership – Vezetői eszköztár bővítése Önmaguk fejlesztését is fontosnak tartó középvezetőknek, frissen kinevezett döntéshozóknak szóló komplex és intenzív vezetőfejlesztő program sok gyakorlattal. Különlegessége, hogy a résztvevők átgondolhatják és megoszthatják egymással aktuális kihívásaikat és még a kritikus vezetői helyzetek megoldásáról is tanulhatnak egymás jó gyakorlatából is!info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.05.09Egy jól működő csapat titka – Vezetői reziliencia fejlesztése A vezetői reziliencia fejlesztése képzésünk arra világít rá, hogyan lehet úgy tekinteni a tényekre, hogy relativizáljuk őket, kezelhető megvilágításba helyezzük a nehézségeket és igyekezzünk megőrizni a racionalitásunkat, hogy ebben a nehéz helyzetben is fejlődni tudjon a csapatunk. Segítve a csapattagoknak abban, hogy a problémalátásukat a megoldás keresés fókusza váltsa fel és megváltozzon az interakcióik minősége.info button Részletek ticket button Jegyek
  • 2024.05.14Mesterséges intelligencia használata a marketing munkában Képzésünk célja, hogy bemutassuk 2024-ben mi mindenre képes a mesterséges intelligencia, használata mennyire meg tudja könnyíteni a marketing szakemberek - vagy erre a pályára készülők - munkáját. A képzés során a résztvevő megtanulja, hogy milyen kiaknázatlan lehetőségek rejlenek a mesterséges intelligenciában. Ezen túl megtanulja, hogy a különböző AI eszközöket milyen stratégiai kombinációban érdemes használni a lehető legnagyobb hatékonyság elérése érdekében. info button Részletek ticket button Jegyek
További cikkek
Gazdaságilag nem aktívak

Gazdaságilag nem aktívak azok, akik nem sorolhatók sem a foglalkoztatottak, sem a munkanélküliek csoportjába. Teljes cikk

Munkanélküliségi ráta

A munkanélkülieknek a gazdaságilag aktív népességen belüli aránya. Teljes cikk

Aktivitási arány

A gazdaságilag aktívak aránya a népességen belül azt mutatja meg, hogy a népesség hány százaléka vesz részt a munkaerőpiacon, azaz a... Teljes cikk

Kapcsolódó hírek