2006. július 11. - 2006. július 12.
Kreativitásfejlesztés

Helyszín:Érdeklődjön a szervezőnél!

Gondolkodásunk hajlamos követni a jól bevált szabályokat de ezek a szabályok és a begyakorolt gondolati ösvények nem mindig vezetnek eredményre. Hiszen ezeket követve nem támadnak új ötleteink, nem jutunk el új felismerésekhez.
Ahhoz, hogy eltávolodhassunk a megszokott gondolati utaktól, gondolkodásunkat ki kell emelnünk e sémák kátyújából, a mindennapi kerékvágásból akár a sárba ragadt szekeret. Hogy a gondolkodás új utakat találhasson magának, el kell emelni a rutintól, a mindennapitól, ahogy az elakadt szekeret is a talaj fölé kell emelni egy kis időre ahhoz, hogy ne az eddigi kerékvágásban folytassa útját.

Ehhez ad segítséget, emelőt kreativitásfejlesztő tréningünk.

Mit nyújt Önnek a tréning?

Segít Önnek, hogy nyomás alatt is megteremtse maga körül az inspiráló környezetet
Növelje önbizalmát azzal, hogy felfedezi önmagában, hogy minden helyzetre talál megoldást
Megismerjen és kipróbáljon ötletgeneráló módszereket
Fejlessze kreatív problémamegoldó készségét
és ezt az előnyt csapata számára is megteremtse, ösztönözze.
A fejlesztő tréning módszere

A kreativitás nem oktatható abban az értelemben, hogy nem lehet elméleti ismeretek átadása útján olyan eljárásokat, módszereket megtanítani, amelyek használatával az alkotó gondolkodás mindig hatékonyan működni fog. Mivel alapvetően gyakorlati képességről van szó, fejlesztésének módszere csakis a gyakoroltatás lehet.
Ennek megfelelően e fejlesztés valóban tréning azaz a gondolkodás, a fantázia edzése , ahol a résztvevőknek meg kell dolgozniuk a sikerért. A tréningen olyan feladatokat oldunk meg, olyan gyakorlatok sorát végezzük el, amelyek igazolhatóan serkentik a kreatív gondolkodást, illetve mérhető módon növelik a résztvevők kreativitását. E módszer erőssége nem csupán magukban a feladatokban, hanem összeválogatásukban egymás mellé illesztésükben, az így létrejövő feladatsor tematikájában, illetve a megoldásuk által kiváltott szellemi folyamatban rejlik.

A tréning tartalma

Mi ösztönzi arra, hogy kreatív legyen? Mi gátolja benne?
a kreatív gondolkodás motivációja és nehézségei; az eredeti gondolkodás késztetései
Belső tartalékok feltárása
kreativitás: az eddig nem azonosított képességek, belső erők felismerése;
a verbális képességeken túl a nem-verbális és manuális készségek fontossága
Mi a kreativitás és mit mérnek a kreativiástesztek?
a kreatív teljesítmény, eredmény felismerése, megítélése;
a kreatív gondolkodás összetevői;
a kreatív tevékenység folyamata;
Ki kreatív?
kreatív személyiségjegyek fejlesztésük önmagunknál, tolerálása másoknál;
egyéni jellemzők kihasználása értékként;
szembesülés megoldhatatlan megoldhatatlannak látszó problémákkal
Hogyan válhat kreatívabbá?
gondolkodási sémák és kialakulásuk okai;
fantázia és logika kapcsolata fantázia, szinesztézia, metaforák használata
gondolkodási módok, problémamegoldási stílusok
konvergens és divergens probléma, zárt és nyílt feladat;
konvergens és divergens, vertikális és laterális gondolkodás
Módszeres, megtervezett kreativitás
a probléma azonosításának nehézsége;
a lényeg megragadásának képessége;
próba-szerencse módszer, analógia- és szimbólumalkotás;
egyéni és csoportos szellemi alkotó technikák kipróbálása;
kommunikáció és csoporthatás szerepe a kreativitásban
az őrült (kisebbségi) javaslat elfogadása,, fontossága
Az innováció eladása
az érintettek meggyőzése
állítsa az ügy mellé partnereit!

További információ: http://www.iir-hungary.hu/rendezvenynaptar?id=221