Q2260

Hypoplasiás jobb szív-syndroma


A diagnóziskód támogatott!