A teljesítményértékelés fogalma

Egy szervezet teljesítőképességét az alkalmazottak teljesítményének összessége adja, így a hatékony működés biztosításához elengedhetetlen az egyes munkatársak teljesítményének mérése.

A teljesítmény-értékelés során a szervezet folyamatos visszajelzést kap, illetve ad a dolgozók munkájáról, hogy a vállalat minden eleme tisztában legyen tevékenységének eredményességével, s ha szükséges, még kellő időben és kellő módon javíthasson rajta.
Ebből kifolyólag a teljesítmény-értékelés szoros kapcsolatban áll a különböző HR-rendszerekkel, bele-beleszólva a javadalmazás, a képzés vagy éppen az utódlás kérdésköreibe / meghatározva a javadalmazás, a képzés vagy éppen az utódlás követendő irányát.