A toborzás külső forrásai - egyéb források

Vannak helyzetek, amikor nem lehetséges, illetve nem is ajánlott belső forrásból pótolni a munkaerőt, mert vagy elégtelen tudással rendelkeznek munkavállalóink az adott munkaposzthoz, vagy éppen egy új szemléletmódra van szükségünk a belefásulni készülő vezetés helyett. Ekkor kénytelenek vagyunk külső forrásra támaszkodni, s a cég falain túllépve felkutatni a szervezet számára megfelelő végzettségű jelentkezőket.

Saját adatbank
Amennyiben költségkímélés címén nem kívánjuk külső cégekkel elvégeztetni a toborzás műveletét, a beküldött önéletrajzok folyamatos rendszerezésével saját adatbankot is létrehozhatunk. Előnye, hogy csupa elhivatott munkavállalóra tehetünk szert, hiszen a pályázatok beadásával tudtunkra adták, hogy valóban cégünknél akarnak dolgozni. Lényeges kérdés ez, főleg, ha a közeljövőben sorozatos nyugdíjazás várható, s gyorsan kell döntenünk jelentkezők tömegeiről.

Álláshirdetés oktatási intézményekben
Amennyiben a beosztás rangja megengedi (nem szükséges 3-5 éves szakmai tapasztalat), érdemes az oktatási intézményekben keresni az utánpótlást, tekintve, hogy kiváló gyűjtőhelyei a friss munkaerőnek. Többszörösen is megéri, egyrészt közvetlenebb kapcsolat alakul ki a diákok és a vállalat közt, másrészt a diákok is idejekorán feltérképezhetik karrierlehetőségeiket. Nem mindegy természetesen, hogy alacsonyabb vagy magasabb beosztásra kívánunk-e újoncokat helyezni, előbbire a középfokú, illetve szakmunkás iskolákban, utóbbira felsőoktatási intézményekben lelhetünk megfelelőt.

Állásbörzék
Az előbbi szervezettebb formája az állásbörze, ahol évről-évre személyesen is felvehetjük a kapcsolatot a hallgatókkal, egyedüli hátránya, hogy a tanulók inkább csak érdeklődve szemlélik az eseményt, semmint tényleges jelöltekként lépnek fel.

Ösztöndíjas intézményrendszer
Az ösztöndíjas intézményrendszer a tapasztalatlan pályakezdők lehető legjobb lehetősége, egy kijelölt szakmai segítő vezeti be a szervezet működésébe, mutatja meg, miként ültesse át elméleti tudását a gyakorlatba, s hogyan illeszkedjen be egy működő vállalat mindennapjaiba. A munkaviszony az ösztöndíjas szerződés lejártáig tart, hacsak kölcsönösen úgy nem döntenek, hogy folytatják együttműködésüket egy alkalmazotti státusz keretein belül (természetesen már nem az ösztöndíjjal, hanem normális fizetéssel).

Szakmai gyakorlat
A diplomaszerzés egyik alapvető feltétele a szakmai gyakorlat elvégzése, így, amennyiben pályakezdőre van szükségünk, válogathatunk a jobbnál jobb jelöltekben. Előnye, hogy a költségek minimálisak, és olyan munkaerőre tehetünk szert, amely folyamatos bizonyítási vággyal van megáldva.

Nyílt napok, rendezvények
Amennyiben a cég profilja megengedi, érdemes kihasználnunk a hazai pálya előnyeit: nyílt napokat, egész napos rendezvényeket tarthatunk, hogy mialatt a pályázók bepillantást nyernek az egyes munkaterületek folyamataiba, benyomásaikat egyúttal új jelentéstartalommal ruházzák fel személyes kapcsolataik révén. Mindez a munkáltatónak is kedvez, hiszen az interjúk mesterkélt próbatételei nélkül, élesben tesztelheti jelöltjeit, s valós tapasztalatok alapján tehet szert a legrátermettebb dolgozóra.

Informális ajánlás
Nem feltétlenül kell folyton teljes arzenálunkkal felvonulnunk a toborzás műveletéhez, időnként saját dolgozóinkra is támaszkodhatunk. Elég csak megismertetni velük az üres munkaposztokat, s informális kapcsolataik révén megbízható jelöltek pályázatainak egész sorát rendszerezhetjük. A lényeges szempont itt a megbízhatóság, elvégre alkalmazottunk, ha névlegesen is, de garanciát vállal az új dolgozóért. Hátrányként csak egyet említhetünk, nevezetesen, hogy csak szűk körű toborzásra ad lehetőséget.

Facebook