cáfolat

A cáfolat olyan logikai művelet (műveletsor), amely valamely kijelentés, tétel hamis voltát láttatja be más igaz kijelentések, érvek segítségével. /Lásd: döntés, érv, érvelés/ (Dr. Poór Ferenc)