coach

A coach (angol szó), amely szótári (negyedik) jelentése szerint magántanító, a tevékenysége lényegét illetően tanácsadó. A nálunk coach-nak nevezett személyek lényegében cégek egyes vezetőinek, a cégeknél új feladat indításánál az érintetteket egyénenként, vagy kisebb csoportokban tanácsokkal látják el, bizonyos esetekben ismeretket adnak át. A tanácsadó (coach) rendszerint külső szakember, de is folytatnak a vezetők ilyen tevékenységet (segítséget adnak, támogató tevékenységet biztosítanak stb.), tehát vannak belső tanácsadók (coach-ok) is. (Újabban néhány publikációban a belső tanácsadás mentoring-nak, a tanácsadót pedig mentornak nevezik.) /Lásd: coaching, mentoring, mentor, tanácsadó/ (Dr. Poór Ferenc)