Compliance

A compliance megfelelőséget jelent, amely az egyén vagy egy szervezet azon képességének mértékét méri, hogy mennyire tartja be a törvényi előírásokat, szabályokat, szabványokat és etikai normákat, amelyek a tevékenységére vonatkoznak.

Az, hogy egy személy vagy vállalat betartja ezeket az előírásokat, jelentős mértékben hozzájárulhat az üzleti folyamatok tisztaságához, biztonságához és átláthatóságához.

A compliance-t lehet több területen is alkalmazni, például pénzügyi, jogi, szabályozási vagy etikai szempontból. Pénzügyi compliance esetén a vállalatnak például be kell tartania a pénzmosás elleni törvényeket, vagy a könyvviteli és pénzügyi jelentési szabályokat. Jogilag compliance azt jelenti, hogy a vállalkozásnak be kell tartania az érvényes jogszabályokat és rendeleteket. Az etikai compliance pedig a vállalati magatartásra vonatkozik, és biztosítja, hogy a vállalat és alkalmazottai etikus módon viselkedjenek az üzleti kapcsolatokban és döntéseikben.

A cég compliance részlegének feladata, hogy kialakítsa és betartassa azokat az belső eljárásokat, amelyek ellenőrizhetővé teszik és szabályozzák a cég a törvényes működését. A compliance-ben dolgozó munkatársak feladata, hogy a szervezet integritását érintő kérdésekben tanáccsal lássák el a vállalat alkalmazottait, és segítsék a belső visszaélések felszámolását.

A helyes compliance gyakorlatok alkalmazása hozzájárulhat a vállalat hosszú távú fenntarthatóságához és jó hírnevének megőrzéséhez.