Elbocsátást megelőző módszerek

A személyzetbiztosítási feladatok között különleges fontossággal bír a létszámcsökkentés művelete, hiszen gazdasági válság vagy csökkenő nyereség esetén a cégek általában ebben látják a lehetőséget költségeik gyors csökkentésére.

A létszámleépítés korábban kizárólag egy fentről jövő visszavonhatatlan utasításban realizálódott, mára azonban számos módszer ad alkalmat a beosztottak nagyobb szerepvállalására. A dolgozók bevonásával történő létszámleépítés nemcsak hogy humánusabb megoldás, de magának a vállalatnak is hatékonyabb működést tesz lehetővé (pl. outsourcing).


Az önkéntest távozást ösztönző programok

Magyarországon leginkább előnyugdíjas változatát ismerjük, Amerikában azonban létezik egy másik verziója, ahol a dolgozók az elbocsátandó létszám és a felmondási díjak ismeretében magukra vállalhatják a távozás terhét. E módszer önkéntessége révén igazságosságot szül, így a beosztottak rosszérzés nélkül eshetnek át az elkerülhetetlen létszámleépítés folyamatán. Egyetlen hátránya, hogy ebből kifolyólag az irányítás túlzottan kiesik kezünkből, alig van beleszólásunk abba, hogy ki menjen el, így akár a legjobbaktól is könnyedén megválhatunk - különösen, mivel általában a legjobbak mernek új kihívás elé nézni.


Fűnyíróelv

A fűnyíróelv során a dolgozók egy meghatározott részének (pl. 10 %-ának) elbocsátása történik, teljesen függetlenül attól, melyik osztály mennyire hatékonyan működik, a lényeg, hogy minden részleg az irányelvnek megfelelő százalékkal csökkentse létszámát. A bérköltség ugyan ennek hatására biztosan a kívánt mértékben csökken, a megmaradt beosztottakra azonban több munka hárul, így azok frusztráltabbá, elégedetlenebbé és kevésbé termelékennyé válnak.


Kihelyezés (outsourcing)

Lényege, hogy a vállalat minden olyan tevékenységet, amit más cég jobban, illetve olcsóbban végez, kihelyezi egy gazdasági társaság formájában (kft.). Ennek köszönhetően fő tevékenységére tud koncentrálni, azt hatékonyabban, rugalmasabban tudja végezni, s nem fogják vissza a kiegészítő feladatok járulékos terhei, költségei. Veszélye egyedül abban rejlik, hogy a kihelyezésről tudomást vevő kiváló dolgozók idejekorán kilépnek, a maradók elvesztik biztonságérzetüket, s munkahelyi morállal együtt a termelékenység is romlik.


Méretcsökkentés (downsizing)

A karcsúsítás, illetve a helyes méretek kialakítása (right sizing) azt a célt szolgálja, hogy a vállalat mindig az optimális üzemméretnek megfelelő létszámot foglalkoztathassa: akár egészen rövid periódusok alatt is követheti egymást a létszámcsökkentés, illetve -növelés művelete. A módszer mögött húzódó elv létjogosultsága megkérdőjelezhetetlen, ám megvalósítása felettébb nehéz, tekintve, hogy az ilyen gyorsan reagáló létszámtervezés inkább becslésekre, mintsem kimunkált adatokon alapul. Ebből kifolyólag főként az alacsonyabb képzettségűek foglalkoztatásánál érdemes alkalmazni, különösen mivel a munka jellege miatt betanításuk is kevesebb időt vesz igénybe.


Re-engineering (újraszervezés)

A szervezeti struktúra átszervezése általában létszámleépítéssel jár, hiszen az új szemlélet a munkahelyi teendők egyszerűsítésével kevesebb dolgozóra tart igényt. A nem eléggé körültekintő átszervezés azonban zavart, romló morált, sőt rosszabb esetben munkaerő-elvándorlást is eredményezhet, miközben a megmaradt dolgozóknak szűkíti a karrierlehetőségeit. Könnyen előfordulhat tehát, hogy végül a legjobb munkaerő is otthagyja a céget, letörve ezzel a gazdaságossági törekvéseket.