Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

Az 1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 35.§-a szerint az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították - a 37. §-ban foglaltak szerinti kivétellel - foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a (2017-ben 22.800,- Ft/hó).