Gazdaságilag nem aktív népesség

A gazdaságilag nem aktív népesség a népességnek a gazdaságilag aktív népességen kívüli része.

Ide tartoznak:
- a gyermekgondozási ellátás bármely formáját igénybevevők (az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által nyilvántartott gyeden, gyesen lévők, valamint gyedet igénybe vevők adatai alapján),
- az a nyugdíjas, járadékos, aki nem folytat keresőtevékenységet (az Országos Nyugdíjfolyósító Igazgatóság adatai alapján),
- a tőkejövedelmükből (ingatlan-, és pénztőke jövedelméből) élők,
- a 15 éven aluliak,
- a 15 éven felüli tanulók (intézményi adatgyűjtés),
- a háztartásbeliek,
- a közületi eltartottak,
- a szociális gondozottak.