gesztus

A gesztus az élőszóbeli kommunikációt kísérő kézzel adott jelek csoportja. A kéz kifejező, kifinomult mozgásával adott jel a gesztus – gesztikuláció -, általában az alkar és a kézfej vesz részt a folyamatban. A gesztus a leggyakrabban használt és a legdinamikusabb nemverbális jelcsoport. /Lásd: kommunikáció, nemverbális kommunikáció, mimika, tekintet, metakommunikáció/ (Dr. Poór Ferenc)