Gondolkodás

A gondolkodás a valóság mélyebb megismerésére irányuló lelki tevékenység, amely új általánosítható tapasztalatok megszerzését eredményezi. A gondolkodással tágul, mélyül a világról alkotott képünk, általa hatolunk be a dolgok mélyébe, tátjuk fel a belső összefüggéseket. A gondolkodás elvonatkoztat attól, ami a valóságban lényegtelen, a valóságot mindig az általánosban tükrözi vissza. (Dr. Poór Ferenc)