kapubanner for mobile

Projektmunka fázisai

A szervezeten belül működő projektfolyamatnak meghatározott fázisai vannak, melyek szabályozottságának követésével a projektcél elérése biztosítható, s az esetleges sikertelenség kiküszöbölhető.

A projekt első, kezdeményező szakaszában (1) körvonalazódik az elérendő cél, megfogalmazásra kerülnek az elvárások és az igények, majd megvalósíthatósági tanulmány készül a projekt tényleges tartalmáról.

Ezután a definiálási folyamat (2) zajlik, melyben kitűzésre kerülnek a célok, a sikerkritériumok; sor kerül a főbb feladatok és a szükséges erőforrások specializálására.

A projekt tervezési (3) szakaszában készülnek el a feladatlebontások, az időterv, a kommunikációs terv, a kockázati tényezők elemzése. Meghatározásra kerülnek a teljes folyamat mérföldkövei.

A végrehajtási szakasz (4) a feladatok folyamatos elvégzése mellett magában foglalja a projekt monitoringját, az ellenőrzési pontok kontrollját, a változáskezelést.

A projekt záró, értékelő (5) részében folyik a záródokumentumok elkészítése, lezáró értekezletek /prezentációk tartása, a tapasztalatok összegzése, valamint az utókövetés, karbantartás.