kapubanner for mobile

Projektszervezet

A projekt optimális működésére csak megfelelő emberi erőforrások biztosításával van esély, ami csak a projekt időtartamára létrehozott projektszervezet felállításával lehetséges.

A projektszervezet tagjaival szembeni elvárások, hogy motiváltak, elkötelezettek legyenek, és munkaidejükből kellő időt tudjanak fordítani a projekt tevékenységek számára.

A projektszervezet leghatékonyabb érdekképviseleti szerve a projektvezetőség, akik reprezentálják a vállalat mindazon területeit, akik vagy funkciójuknál fogva, vagy hierarchiájukat tekintve kötődnek a projekt tartalmához. A vezetőség munkájában meghívottként részt vehetnek a projekthez kapcsolódó külső szakértők

A projekt sikere nagy mértékben függ a projektvezető, vagy a nagyobb, vagy összetettebb projektek esetében a projektszakaszokat irányítók személyétől. A projektvezetőnek a napi munkafolyamatok során szüksége van támogató csoportra, akiknek feladata, hogy segítsék a projektirányítót, másrészt folyamatos ellenőrzést is képviseljenek és jelezzék az esetleges problémákat a vezetőség felé.

Egyes feladattípusoknál elengedhetetlen felhasználói csoport támogatása, akik elsődleges információforrásként szerepelhetnek. A projektszervezet fontos része a munkacsoport (projekt-team), akik a projekt tartalmi megvalósításáért felelnek.

A projekt adminisztrációjának naprakész, pontos vezetése érdekében elengedhetetlen külön projektadminisztrátor megbízása.