Regisztrált pályakezdő

Regisztrált pályakezdő a munkanélküliek közül azok a 25. életévüket - felsőfokú végzettséggel rendelkezők esetén 30. életévüket - be nem töltött fiatalok, akik tanulmányaik befejezését követőn munkanélküli ellátásra nem szereztek jogosultságot.