Workshop

Műhely-képzési módszer, amit műhelyfoglalkozásnak nevezhetjük. Olyan képzési forma, amelynek kertében egy ismeretkört feldolgoznak előadás, esetleg előre kiadott szakirodalom alapján, majd ezek megbeszélésére kerül sor a résztvevők aktív közreműködésével. A képzési forma (eljárás) fontos eleme a feldolgozott ismeretek gyakorlati alkalmazása bemutató jelleggel. (Dr. Poór Ferenc)