Megjelent: 15 éve

Szakmai továbbképzési rendszer az építészeti-műszaki tervezésben

A szakmagyakorlási jogosultsággal rendelkező, névjegyzékben szereplő tervezőnek ismeretei folyamatos karbantartása érdekében továbbképzésen kell részt vennie. Erről a névjegyzéki megújítás alkalmával kell számot adnia, amelynek ciklusa ilyen módon megegyezik a szakmagyakorlási jogosultság érvényességének időszakával, azaz általános esetben öt év.

Részletek A hatályos építési előírások gyakorlati lexikonja című kiadványunkból

A szakmai továbbképzés részletes szabályait a 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet tartalmazza valamennyi szabályozott építésügyi szakma - ezen belül az építészeti-műszaki tervezés - gyakorlásához kapcsolódóan.
- Szakmagyakorlási jogosultság: a településtervezői, az építészeti-műszaki tervezői, az építésügyi műszaki szakértői, az építési műszaki ellenőri, a felvonó- és mozgólépcső-ellenőri és a felelős műszaki vezetői tevékenységek külön jogszabályban foglalt feltételek szerinti gyakorlása.
- Szakmai továbbképzés: szakmagyakorlási jogosultsággal rendelkező természetes személy szakmagyakorlási tevékenysége folytatásához szükséges jogszabályi és szakmai ismeretanyag bővítésére szolgáló, a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény hatálya alá tartozó folyamatos képzés.

A tervezőnek (általánosabban: a szakmagyakorlási jogosultsággal rendelkező személynek) egy-egy továbbképzési időszak alatt a jogszabályban meghatározott továbbképzésen kell részt vennie.
Mentesül a továbbképzési kötelezettség alól az a személy, aki
- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgára, a külön jogszabályban meghatározott építészmérnöki, vagy ezzel egyenértékűnek elismert oklevéllel rendelkezik, Magyarországon nem szándékozik gazdasági céllal letelepedni, továbbá legfeljebb egy évig tartó tevékenységére tekintettel a külön jogszabály szerint az elkülönítetten vezetett névjegyzékbe bejegyezték,
- a szakmagyakorlást külön jogszabályban meghatározott eseti engedéllyel folytatja.

A továbbképzés kötelező és szabadon választható témakörökből áll.
A kötelező továbbképzés az adott szakmagyakorlási jogosultságra (esetünkben az építészeti-műszaki tervezésre) vonatkozó jogi, pénzügyi, szabvány és minőségügyi szakmai ismeretek elsajátítására szolgál. Formája tanfolyam, amelyet a tervezőnek a továbbképzési időszak alatt egy alkalommal kell teljesítenie.
A kötelező továbbképzés időtartama (tanfolyami ideje) a jogi, pénzügyi témakörben legalább 5 és legfeljebb 10 óra, a szabvány- és minőségügyi témakörben legalább 5 és legfeljebb 10 óra.
Kötelező tanfolyamot szervezhet a szakmagyakorlási jogosultsághoz kapcsolódó műszaki felsőoktatási, valamint a felnőttképzésről szóló törvény alapján a Felnőttképzési Akkreditáló Testület által kiadott érvényes intézmény-akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező intézmény.
A szabadon válaszható tartalmú továbbképzés az adott szakmagyakorlási jogosultsághoz kapcsolódó műszaki fejlődés és a szakmai ismeretanyag bővítését szolgálja.
Ennek formája lehet
- szakmai tanfolyam,
- szakirányú, a szakmagyakorlási jogosultsághoz kapcsolódó, posztgraduális képzés,
- szakmai előadáson, konferencián való részvétel hallgatóként,
- szakmai előadáson, konferencián való részvétel előadóként,
- szakmai tanulmányúton való részvétel,
- az adott szakterületen végzett oktatói tudományos és szakirodalmi tevékenység,
- szakmai díj, szakmai tudományos cím, fokozat elnyerése,
- országos tervpályázaton való eredményes részvétel (helyezés, megvétel).
A szabadon választható témakörökben tanfolyamot a műszaki felsőoktatási intézmények, az akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező intézmények, továbbá a szakmai kamarák szervezhetnek.
A tanfolyami képzések, ide értve a kötelező továbbképzés tanfolyamait is távoktatási formában is szervezhetők.

(...)

Az első továbbképzési időszak 2007. január 1-jén kezdődik. Akinek a szakmagyakorlási jogosultsága érvényességének (névjegyzéki bejegyzésének) megújítása 2007. január 1. és 2011. december 31. közötti időszakban esedékes, a kötelező tartalmú továbbképzést teljeskörűen, a szabadon választható tartalmú továbbképzést pedig időarányosan kell teljesítenie a jogosultság lejártától számított 1 éven belül.
Akinek a szakmagyakorlási jogosultsága érvényességének megújítása 2007. január 1. és december 31. közötti időszakban esedékes, annak jogosultsága azzal a feltétellel újítható meg, hogy a továbbképzési feltételek közül a kötelező tartalmú továbbképzést teljeskörűen, a szabadon választható tartalmú továbbképzést pedig időarányosan teljesíti a jogosultság megújításától számított 1 éven belül. Ellenkező esetben az 1 év elteltével jogosultsága automatikusan megszűnik.

A továbbképzéseket szakmai illetékességén belül a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építész Kamara szervezi, míg a továbbképzések központi koordináló, szakmai irányító, felügyelő és ellenőrző szerve az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal (OLÉH).

(...)

A Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építész Kamara a továbbképzések szervezésére szakbizottságokat működtet. A szakbizottságokat jogosultsági szakterületenként, az ennek megfelelő szakmai összetételben kell létrehozni.
A kamarai szakbizottságok évente, legkésőbb március 1-jéig javaslatot tesznek a kötelező továbbképzések témakörére, követelményére, óraszámára, elkülönítve a szakmai vagy jogosultsági vizsgával rendelkező és nem rendelkező szakmagyakorlóknak a követelményrendszerét. Javaslatukat az adott szakterület szerint illetékes miniszter, illetve az OLÉH egyetértésével állítják össze.
Ugyancsak minden év március 1-jéig meghatározzák a szabadon választható szakmai tanfolyamok témakörét, követelményét, ehhez kikérik és figyelembe veszik az OLÉH javaslatait is.

(...)

A továbbképzések szervezője a szakterület szerint illetékes szakmai kamara. A 103/2006 (IV.28.) Korm. rendelet nemcsak az építészeti-műszaki tervezők, hanem valamennyi szakmagyakorlási rendelkező jogosultsággal személy továbbképzéséről is rendelkezik.

Ennek megfelelően a Magyar Mérnöki Kamara szervezi a továbbképzéseket
- a területi mérnöki kamarák által nyilvántartott szakmagyakorlási jogosultsággal rendelkezők (építészeti-műszaki tervező, építésügyi műszaki szakértő, településtervező) esetében, illetve
- a Magyar Mérnöki Kamara illetékességi körébe tartozó szakirányú felső-, illetve középfokú végzettségű, nem kamarai tagsághoz kötött tevékenységek esetében (építési műszaki ellenőr, illetve felelős műszaki vezető), továbbá
- külön jogszabályi rendelkezés alapján a felvonó- és mozgólépcső-ellenőrök esetében.

A továbbképzés szervezője az alábbi szakmagyakorlási jogosultsággal rendelkezők esetében a Magyar Építész Kamara:
- a területi építész kamara által nyilvántartott szakmagyakorlási jogosultsággal rendelkezők (építészeti-műszaki tervező, építésügyi műszaki szakértő, településtervező),
- a szakterület szerint a Magyar Építész Kamara illetékességi körébe tartozó szakirányú felső-, illetve középfokú végzettségű, nem kamarai tagsághoz kötött szakmagyakorlók (építési műszaki ellenőr, illetve felelős műszaki vezető).  • 2021.06.23Visszatérés az irodába, de hogyan? Visszacsöppenni az irodai forgatagba kihívásokkal teli feladat, tudatosan megtervezett lépések mentén azonban viszonylag zökkenőmentessé tehetjük a folyamatot. Részletek Jegyek
  • 2021.06.28Minőségellenőr képzés A minőségellenőrök felkészítése a minőségellenőrzési és fejlesztési tevékenységek eredményes elvégzésére. A minőségellenőrzéshez szükséges alapvető ismeretek és módszerek készségszintű elsajátítása, a résztvevők minőségirányítási kompetenciájának fejlesztése. Részletek Jegyek
  • 2021.08.28Agilis Transformáció Leader képzés online, videokonferenciás Hazánkban egyre több és több vállalat lép az agilis átalakulás útjára, így felértékelődik az agilis transzformációt vezető szakemberek jelentősége. Az Agile Transformation Leader egy olyan szervezetfejlesztő szakember, aki felkészíti és végig kíséri az agilis átalakulás útján a vállalatot. Ügyfél-fókuszt, Design Thinking szemléletet hoz be, vezetőket coachol, csapatokat mentorál, miközben pozitív, felhatalmazó légkört teremt a szervezeten belül. Részletek Jegyek
Follow hrportal_hu on Twitter
További cikkek
Innovatív technikum és gimnázium létesül Biatorbágyon

Az intézmény oktatási módszerta a legkorszerűbb nemzetközi és magyar modellekre épít majd. Teljes cikk

Az MSZP és az LMP béremelést ígér a tanároknak kormányváltás esetén

Az MSZP azt ígéri, hogy 2022 után a pedagógusbérek vetítési alapját hozzárendelik a mindenkori minimálbérhez. Teljes cikk

Szerdán tartják az iskolákban az országos kompetenciamérést

A mérésben több mint 278 ezer diák vesz részt. Teljes cikk

Kapcsolódó hírek