cikk a(z) megbízási jogviszony címkével:

Megbízási díj 2021

2 éve A megbízási díj a megbízási szerződésben foglalt feladat elvégzésének ellenértéke. 2020. július 1-től jelentősen megváltoztak a járulékfizetési szabályok, így a megbízási díj után is az eddigiektől eltérő járulékot kell megfizetni. Teljes cikk...


Felmentési idő alatt lehet-e megbízási szerződéssel dolgozni?

3 éve Közalkalmazottként dolgozik a munkavállaló. E munkája mellett 2018. szeptembertől 2022. február végéig egy önkormányzat Uniós projekt keretében megbízási szerződést kötött vele heti 3 órában, utazó pedagógiai feladatok ellátására. Ezt a feladatot a munkáltatója hozzájárulásával a kötelező óraszámomon túl, szabadidőben végzi. 2020. májustól élni kíván a nők kedvezményes nyugdíj lehetőségével, emiatt 2019. augusztustól a felmentési idejét kezdi. A felmentési idő alatt folytathatja-e a jelenleg is érvényben lévő megbízási jogviszonyát anélkül, hogy a felmentési időre járó távolléti díjtól elessen? Nem új munkaviszonyt létesít a felmentési idő alatt, hanem egy jelenleg is fennálló polgári jogi szerződés értelmében folytatná a projektben a munkát. A Kjt. 37. §. (12) csak a mentesítés ideje alatt létesített jogviszonyt említi. Kell-e alkalmazni ezt a rendelkezést a fenti esetre? Teljes cikk...


Kérhetem-e a nyugdíjam újraszámoltatását?

4 éve Kérhetem-e nyugdíjam újraszámítását? 2006-ban mentem előrehozott öregségi nyugdíjba, de még 2008 szeptemberéig dolgoztam,ez idő alatt kaptam még 40 éves jubileumi pénzt is. A másik kérdésem, hogy 1995-töl megbízási jogviszonyban is dolgozom, ezt sem vették figyelembe nyugdíjba vonulásomkor, pedig mindig volt biztosítási jogviszonyom. Eü kiegészítő vállalkozásom van jelenleg is. Nyugdíjjárulékot nem fizetek. Teljes cikk...


Megbízási szerződés

5 éve Megbízási jogviszony esetén kötnek a felek megbízási szerződést, amelyben meghatározzák a konkrét feladatokat, amelyeket a megbízottnak el kell végeznie. A szerződésnek nem az elnevezése, hanem a tartalma a döntő, vizsgálat esetén a hatóság ezt vizsgálja, hogy valóban a Polgári törvénykönyv hatálya alá eső megbízási jogviszonyról vagy az Mt. alá tartozó munkaviszonyról van-e szó. Teljes cikk...


Megbízási jogviszony

5 éve A megbízás esetén a megbízott valamilyen konkrét feladat ellátására köteles. Ezeket a feladatokat a megbízási szerződésben kell meghatározni. Gyakran nagyon vékony a határvonal a megbízás és a munkaviszony között, ezért a szerződés tartalma a döntő. A megbízási jogviszonyt a Polgári törvénykönyv szabályozza. Teljes cikk...


Mi a különbség az alkalmazotti jogviszony és a megbízási szerződés között?

6 éve Mi a különbség az alkalmazotti jogviszony és a megbízási szerződés között? A megbízási szerződés munkaviszonynak számít-e vagy sem?! Teljes cikk...