Megjelent: 3 éve

A munkáltatók 70 százaléka jogsértő

A munkavédelmi, illetve a munkaügyi ellenőrzések területén a vizsgálati eredmények lehangolóak: folyamatos a 70 százalék körüli jogsértési arány. Ez azt jelenti, hogy a vizsgálat alá vont munkáltatók döntő része nem tesz teljes mértékben eleget az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos foglalkoztatásra vonatkozó jogszabályokban foglalt követelményeknek.

Több alkalommal beszámoltunk már arról, hogy az idei évben a munkavédelem területén a szigorítások, illetve a szigorodó joggyakorlat a jellemző. Egyrészt változott a munkavédelemről szóló 1993. évi CXIII.tv. (Mvt), melynek értelmében alacsonyabb munkavállalói létszámtól kötelező a munkavédelmi képviselő választása, másrészt a törvény 82/D§-ában új bírságtípus is beillesztésre került. Ezen túlmenően az Mvt. végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet is több ponton módosult. Ezen változásokat egészíti ki a Kúria munkabalesetekkel összefüggő döntéseinek a sora, melyek a munkavédelmi szabályok betartását kérik számon a munkáltatóktól. A legfontosabb döntésekről itt olvashatja a beszámolónkat. Végezetül megjelent a 2017. évi munkavédelmi ellenőrzési terv is, mely fokozódó hatósági szigorról tesz bizonyságot. Azt illetően, hogy ez a gyakorlatban realizálódni fog-e, jövőre ilyenkor fogunk tudni beszámolni.

Rosszak a jogsértési, munkabaleseti statisztikák

Mind a halálos áldozatokat követelő munkabalesetek, mind pedig a foglalkozási megbetegedések száma folyamatosan növekszik. Ezekre a kedvezőtlen tendenciákra kíván reagálni a most közzétett és a 2017. évre vonatkozó, a Nemzetgazdasági Miniszter által jegyzett ellenőrzési terv. A hatóság most is több kategóriában végez ellenőrzéseket: sor kerül egy hónappal előre bejelentett, illetve be nem jelentett ellenőrzésekre, valamint panasz alapján, illetve hivatalból indított vizsgálatokra is. A minisztérium ígérete szerint jogsértés esetén 80%-os arányban utóellenőrzéseket is végezni fognak.

Ezek a célvizsgálatok ellenőrzési ütemezései

2017. II. negyedév: Építőipar

2017. II. negyedévében a hatóság az építőipari kivitelezési tevékenységeket fogja vizsgálat alá venni. Ennek oka az, hogy ebben a szektorban kiemelkedően magas a súlyos munkabalesetek aránya, valamint jelentős számú munkavállaló dolgozik egészségkárosító kockázatok között. Említésre méltó ezzel összefüggésben az is, hogy a szektorban a bejelentés nélküli foglalkoztatás aránya is kiugróan magas, ám ezt a kormányhivatal másik ága fogja ellenőrizni.

2017. IV. negyedév: Kereskedelmi ágazat

A kereskedelmi ágazat célvizsgálatát az indokolja, hogy ebben a szektorban kiemelten magas a foglalkoztatottak száma, valamint, hogy ebben a szektorban is kiemelten magas a munkabalesetek aránya.

2017. III-IV. negyedév: Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása

A célvizsgálat indokoltságát az a körülmény adja, hogy a kormányzat rá kíván világítani a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával összefüggő speciális szabályokra. Ezen túlmenően eleget kíván tenni az Alapvető Jogok Biztosa AJB 5360/2012. számú jelentésében foglalt kritikai észrevételeknek is. A megváltozott munkaképességű személyekkel összefüggésben érvényesülő legfontosabb követelményekről mi is beszámoltunk.

Ezek az elérni kívánt célok

A munkavédelem területén az ellenőrzések célja az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés feltételeinek az ellenőrzése, melyet mind a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. (Mt.), mind pedig az Mvt. előír. A hatóság kiemelten, előzetes bejelentés alapján fogja ellenőrizni a nagy létszámú munkavállalókat foglalkoztató munkáltatókat, illetve esetükben utóellenőrzést is ígérnek. Kiemelt ellenőrzést fognak maguk után vonni a veszélyes munkaeszközöket, technológiát alkalmazó munkáltatók,a zajjal, rákkeltő vagy mutagén anyagok expozíciójával járó munkahelyek, de nagyobb figyelem fog irányulni a sérülékeny munkavállalói csoportok (fiatalkorúak, terhes munkavállalók, megváltozott munkaképességű munkavállalók) védelmére is. A szolgáltató állam jegyében évente több alkalommal nyílt nap keretében is gondoskodnak majd a munkavállalók és a munkáltatók tájékoztatásáról.

Tízmilliós munkavédelmi és közigazgatási bírság is kiszabható

A hatóság a kitűzött céljai elérése érdekében egységes, fokozatos és arányos intézkedéseket köteles hozni. Az irányelv kiemeli, hogy a jogsértésekkel szemben teljes szigorral kell fellépni. A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV.tv.12/A§-ában foglaltaknak megfelelően a hatóság a bírság kiszabásától az élet, testi épség vagy egészség veszélyeztetése esetén nem tekinthet el. A hatóság két féle bírságot szabhat ki. A munkavédelmi hatóság munkavédelmi bírságot alkalmaz az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó követelmények teljesítését elmulasztó, és ezzel a munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyeztető munkáltatóval vagy a törvényben meghatározott összehangolási kötelezettség megvalósításáért felelős személlyel vagy szervezettel szemben. A munkavédelmi bírság az Mvt.82.§(3) bekezdés alapján 50.000-től 10.000.000,-Ft-ig terjed. Emellett új bírság típusként 500.000,-Ft-ig terjedő közigazgatási bírság kiszabására is lehetőség van. A munkavédelmi hatóság közigazgatási bírsággal sújtja azt a természetes személyt, aki a szervezett munkavégzés során a munka egészséges és biztonságos végzésére, illetve annak ellenőrzésére vonatkozó szabályokat megszegi vagy feladatkörében e szabályok végrehajtásának mellőzését eltűri, a munkabalesettel kapcsolatban nyilvántartási, kivizsgálási, jegyzőkönyv-készítési és bejelentési kötelezettségét kellő időben nem teljesíti vagy valótlan adatot közöl, illetve a baleset valódi okát eltitkolja vagy feltárását megakadályozza, a foglalkozási megbetegedéssel, fokozott expozíciós esettel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti vagy a foglalkozási megbetegedés, fokozott expozíció kivizsgálását akadályozza vagy a munkáltató képviselőjeként a munkavédelmi képviselőt a munkavédelemre vonatkozó szabályban biztosított jogainak gyakorlásában akadályozza, illetve a munkavédelmi képviselővel szemben jogainak gyakorlása miatt hátrányos intézkedést tesz.

Az ellenőrzések személyi és tárgyi feltételei kérdésesek

A munkavédelmi és a munkaügyi ellenőrzések aktualitásainak bemutatásakor nem lehet szó nélkül hagyni azt a tényt, hogy az utóbbi években a felügyeleti szervek egyébként kiváló és magas szakmai felkészültséggel rendelkező személyi állománya mintegy 40-50%-kal csökkent, és ezzel arányos az ellenőrzések számának a csökkenése is. A személyi állomány csökkenésével párhuzamos volt a szervezetrendszer átalakítása is, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal, mely 2012. január 1. napjával jött létre 2014. december 31. napjával már meg is szűnt. A biztonságos, tisztességes és jogszerű foglalkoztatás ugyanakkor kiemelten fontos szempontok, melyekkel összefüggő ellenőrzések számának a csökkenése a jogkövető vállalkozások versenyhátrányát növeli.

Amennyiben szeretne a munka és pihenőidő, a munka díjazása, a munkaügyi és a munkavédelmi ellenőrzések, valamint az atipikus foglalkoztatási formák részleteivel szakmai szeminárium keretében, nagyobb mélységben megismerkedni, jelentkezzen a KRS Ügyvédi Iroda munkajogi szemináriumsorozatára: a KRS Munkajogi Akadémiára. Részletek ezen a linken érhetőek el.


Dr. Kéri Ádám
ügyvéd
KRS Ügyvédi Iroda

Legutóbbi kérdések - válaszok

  • 2019.11.14recruiTECH BLUE Fizikai munkaerő toborzás – van új a nap alatt? Szerintünk igen! recruiTECH BLUE | 2019. november 14-én a kékgalléros toborzásra koncentrálva, még lazy bird áron Részletek Jegyek
  • 2019.11.15Hogyan változnak a nyugdíjszabályok 2020-ban? Mikor jobb nyugdíjba vonulni a nyugdíj összege szempontjából. Még az idén, vagy inkább jövőre? Ki vonulhat nyugdíjba jövőre, mit jelent a munkáltató számára, ha a munkatárs nyugdíjra jogosulttá válik? Nyugdíj mellett hogyan dolgozhatunk? Mit jelent a munkáltató számára, ha nyugdíjas munkavállalót foglalkoztat? Részletek Jegyek
  • 2019.12.05Adatvédelmi Tisztviselő /DPO Képzés – Dr. Kulcsár Zoltánnal /12. 05-06./ Az adatvédelmi tisztviselő képzés célja, hogy a résztvevők pontosan megismerjék az adatkezelők adatvédelmi kötelezettségeit, kialakuljon bennük az a szintű adatvédelmi tudatosság, amely alkalmassá teszi őket a GDPR szerinti adatvédelmi tisztviselői (DPO) feladatok ellátására. Részletek Jegyek
Follow hrportal_hu on Twitter
További cikkek
Letölthető munkabaleseti jegyzőkönyv minta és pótlap

A munkáltatónak minden bejelentett, illetve tudomására jutott balesetről meg kell állapítania, hogy munkabalesetnek tekinti-e. Cikkünkben letölthető... Teljes cikk

A foglalkoztatottság miatt nő a munkabalestek száma is

A Pénzügyminisztérium Munkavédelmi Főosztálya napokkal ezelőtt tette közzé az idei első félévben történt munkabalesetek alakulásáról szóló... Teljes cikk

Munkavédelmi szótár - Munkavédelmi koordinátor

Aki tervezésnél, munka során és a kritikus helyzetekben is napra kész szeretne lenni, tudnia kell, hol találja a munkavédelem szakkifejezéseinek... Teljes cikk