Megjelent: 5 éve

A munkáltatók 70 százaléka jogsértő

A munkavédelmi, illetve a munkaügyi ellenőrzések területén a vizsgálati eredmények lehangolóak: folyamatos a 70 százalék körüli jogsértési arány. Ez azt jelenti, hogy a vizsgálat alá vont munkáltatók döntő része nem tesz teljes mértékben eleget az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos foglalkoztatásra vonatkozó jogszabályokban foglalt követelményeknek.

Több alkalommal beszámoltunk már arról, hogy az idei évben a munkavédelem területén a szigorítások, illetve a szigorodó joggyakorlat a jellemző. Egyrészt változott a munkavédelemről szóló 1993. évi CXIII.tv. (Mvt), melynek értelmében alacsonyabb munkavállalói létszámtól kötelező a munkavédelmi képviselő választása, másrészt a törvény 82/D§-ában új bírságtípus is beillesztésre került. Ezen túlmenően az Mvt. végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet is több ponton módosult. Ezen változásokat egészíti ki a Kúria munkabalesetekkel összefüggő döntéseinek a sora, melyek a munkavédelmi szabályok betartását kérik számon a munkáltatóktól. A legfontosabb döntésekről itt olvashatja a beszámolónkat. Végezetül megjelent a 2017. évi munkavédelmi ellenőrzési terv is, mely fokozódó hatósági szigorról tesz bizonyságot. Azt illetően, hogy ez a gyakorlatban realizálódni fog-e, jövőre ilyenkor fogunk tudni beszámolni.


Rosszak a jogsértési, munkabaleseti statisztikákMind a halálos áldozatokat követelő munkabalesetek, mind pedig a foglalkozási megbetegedések száma folyamatosan növekszik. Ezekre a kedvezőtlen tendenciákra kíván reagálni a most közzétett és a 2017. évre vonatkozó, a Nemzetgazdasági Miniszter által jegyzett ellenőrzési terv. A hatóság most is több kategóriában végez ellenőrzéseket: sor kerül egy hónappal előre bejelentett, illetve be nem jelentett ellenőrzésekre, valamint panasz alapján, illetve hivatalból indított vizsgálatokra is. A minisztérium ígérete szerint jogsértés esetén 80%-os arányban utóellenőrzéseket is végezni fognak.


Ezek a célvizsgálatok ellenőrzési ütemezései2017. II. negyedév: Építőipar

2017. II. negyedévében a hatóság az építőipari kivitelezési tevékenységeket fogja vizsgálat alá venni. Ennek oka az, hogy ebben a szektorban kiemelkedően magas a súlyos munkabalesetek aránya, valamint jelentős számú munkavállaló dolgozik egészségkárosító kockázatok között. Említésre méltó ezzel összefüggésben az is, hogy a szektorban a bejelentés nélküli foglalkoztatás aránya is kiugróan magas, ám ezt a kormányhivatal másik ága fogja ellenőrizni.

2017. IV. negyedév: Kereskedelmi ágazat

A kereskedelmi ágazat célvizsgálatát az indokolja, hogy ebben a szektorban kiemelten magas a foglalkoztatottak száma, valamint, hogy ebben a szektorban is kiemelten magas a munkabalesetek aránya.

2017. III-IV. negyedév: Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása

A célvizsgálat indokoltságát az a körülmény adja, hogy a kormányzat rá kíván világítani a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával összefüggő speciális szabályokra. Ezen túlmenően eleget kíván tenni az Alapvető Jogok Biztosa AJB 5360/2012. számú jelentésében foglalt kritikai észrevételeknek is. A megváltozott munkaképességű személyekkel összefüggésben érvényesülő legfontosabb követelményekről mi is beszámoltunk.


Ezek az elérni kívánt célokA munkavédelem területén az ellenőrzések célja az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés feltételeinek az ellenőrzése, melyet mind a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. (Mt.), mind pedig az Mvt. előír. A hatóság kiemelten, előzetes bejelentés alapján fogja ellenőrizni a nagy létszámú munkavállalókat foglalkoztató munkáltatókat, illetve esetükben utóellenőrzést is ígérnek. Kiemelt ellenőrzést fognak maguk után vonni a veszélyes munkaeszközöket, technológiát alkalmazó munkáltatók,a zajjal, rákkeltő vagy mutagén anyagok expozíciójával járó munkahelyek, de nagyobb figyelem fog irányulni a sérülékeny munkavállalói csoportok (fiatalkorúak, terhes munkavállalók, megváltozott munkaképességű munkavállalók) védelmére is. A szolgáltató állam jegyében évente több alkalommal nyílt nap keretében is gondoskodnak majd a munkavállalók és a munkáltatók tájékoztatásáról.


Tízmilliós munkavédelmi és közigazgatási bírság is kiszabhatóA hatóság a kitűzött céljai elérése érdekében egységes, fokozatos és arányos intézkedéseket köteles hozni. Az irányelv kiemeli, hogy a jogsértésekkel szemben teljes szigorral kell fellépni. A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV.tv.12/A§-ában foglaltaknak megfelelően a hatóság a bírság kiszabásától az élet, testi épség vagy egészség veszélyeztetése esetén nem tekinthet el. A hatóság két féle bírságot szabhat ki. A munkavédelmi hatóság munkavédelmi bírságot alkalmaz az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó követelmények teljesítését elmulasztó, és ezzel a munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyeztető munkáltatóval vagy a törvényben meghatározott összehangolási kötelezettség megvalósításáért felelős személlyel vagy szervezettel szemben. A munkavédelmi bírság az Mvt.82.§(3) bekezdés alapján 50.000-től 10.000.000,-Ft-ig terjed. Emellett új bírság típusként 500.000,-Ft-ig terjedő közigazgatási bírság kiszabására is lehetőség van. A munkavédelmi hatóság közigazgatási bírsággal sújtja azt a természetes személyt, aki a szervezett munkavégzés során a munka egészséges és biztonságos végzésére, illetve annak ellenőrzésére vonatkozó szabályokat megszegi vagy feladatkörében e szabályok végrehajtásának mellőzését eltűri, a munkabalesettel kapcsolatban nyilvántartási, kivizsgálási, jegyzőkönyv-készítési és bejelentési kötelezettségét kellő időben nem teljesíti vagy valótlan adatot közöl, illetve a baleset valódi okát eltitkolja vagy feltárását megakadályozza, a foglalkozási megbetegedéssel, fokozott expozíciós esettel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti vagy a foglalkozási megbetegedés, fokozott expozíció kivizsgálását akadályozza vagy a munkáltató képviselőjeként a munkavédelmi képviselőt a munkavédelemre vonatkozó szabályban biztosított jogainak gyakorlásában akadályozza, illetve a munkavédelmi képviselővel szemben jogainak gyakorlása miatt hátrányos intézkedést tesz.


Az ellenőrzések személyi és tárgyi feltételei kérdésesekA munkavédelmi és a munkaügyi ellenőrzések aktualitásainak bemutatásakor nem lehet szó nélkül hagyni azt a tényt, hogy az utóbbi években a felügyeleti szervek egyébként kiváló és magas szakmai felkészültséggel rendelkező személyi állománya mintegy 40-50%-kal csökkent, és ezzel arányos az ellenőrzések számának a csökkenése is. A személyi állomány csökkenésével párhuzamos volt a szervezetrendszer átalakítása is, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal, mely 2012. január 1. napjával jött létre 2014. december 31. napjával már meg is szűnt. A biztonságos, tisztességes és jogszerű foglalkoztatás ugyanakkor kiemelten fontos szempontok, melyekkel összefüggő ellenőrzések számának a csökkenése a jogkövető vállalkozások versenyhátrányát növeli.

Amennyiben szeretne a munka és pihenőidő, a munka díjazása, a munkaügyi és a munkavédelmi ellenőrzések, valamint az atipikus foglalkoztatási formák részleteivel szakmai szeminárium keretében, nagyobb mélységben megismerkedni, jelentkezzen a KRS Ügyvédi Iroda munkajogi szemináriumsorozatára: a KRS Munkajogi Akadémiára. Részletek ezen a linken érhetőek el.


Dr. Kéri Ádám
ügyvéd
KRS Ügyvédi Iroda

Legutóbbi kérdések - válaszok

  • 2021.08.10 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikusra lehet szüksége minden olyan cégnek, amelynél kiemelten fontos a munkahelyi egészség és biztonság megvalósítása. A Munkavédelmi technikus ugyanis elősegíti a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzését, valamint a munkavédelemre fordított költségek optimalizálást. Támogatja a munkáltatót a munkavédelmi kötelezettségek teljesítésében, ezzel hozzájárul a mulasztások és szabályszegések hátrányos személyi és anyagi következményeinek elkerüléséhez Részletek Jegyek
  • 2021.08.28Agilis Transformáció Leader képzés online, videokonferenciás Hazánkban egyre több és több vállalat lép az agilis átalakulás útjára, így felértékelődik az agilis transzformációt vezető szakemberek jelentősége. Az Agile Transformation Leader egy olyan szervezetfejlesztő szakember, aki felkészíti és végig kíséri az agilis átalakulás útján a vállalatot. Ügyfél-fókuszt, Design Thinking szemléletet hoz be, vezetőket coachol, csapatokat mentorál, miközben pozitív, felhatalmazó légkört teremt a szervezeten belül. Részletek Jegyek
  • 2021.09.23HR Basic Sajátítsd el évek helyett 12 napban az operatív HR munka legfontosabb eszközeit! HR gondolkodás e-learning videókkal, esettanulmányokkal, testre szabva gyakorlatorientáltan. Részletek Jegyek
  • 2021.09.28Kötelező visszaélés-bejelentési rendszer bevezetése, alkalmazása Az EU 2019/1937 sz. irányelve új kötelezettséget ír elő. Visszaélés-bejelentési rendszert kell alkalmazni. Minden 50 fő feletti munkavállalót foglalkoztató vállalkozásnak, továbbá a közszférában működő szervezetnek kötelező lesz visszaélés bejelentési rendszert kialakítania és működtetnie. Részletek Jegyek
Follow hrportal_hu on Twitter
További cikkek
Az üzemorvos nem csak pecsétel

Az üzemorvossal mindenki találkozik, hiszen minden munkáltató számára kötelező Magyarországon az üzemorvosi ellátás biztosítása. Az üzemorvos... Teljes cikk

Kár érte a munkahelyén? Mire számíthat?

Körülbelül két hete járta be a sajtót a képsorozat a szentendrei áruházról, amely gyakorlatilag teljesen kiégett. Személyi sérülés szerencsére... Teljes cikk

Létrejött a Magyar Munkavédelmi Akadémia

A cél a munkavédelmi szakma értékének, presztízsének és elismertségének növelése. Teljes cikk